Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Pärlijõgi VEE1155700Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalik
KKR koodVEE1155700
NimiPärlijõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Pärlijõgi Pärlijõe hoiuala piires
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 194 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 158,2 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)158,2
Valgala suurusüle 25 km²
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km)39,8
Suubub veekogusseMustjõgi VEE1154800
Suubumise järk2
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)55,4
Suubumise tüüpSuubumine vasakult
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiVõru maakond, Antsla vald, Piisi küla
Võru maakond, Antsla vald, Roosiku küla
Võru maakond, Rõuge vald, Heedu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Hurda küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kadõni küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kängsepä küla
Võru maakond, Rõuge vald, Karaski küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kaugu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kellämäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Loogamäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Luutsniku küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mikita küla
Võru maakond, Rõuge vald, Palli küla
Võru maakond, Rõuge vald, Pärlijõe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Pillardi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Riitsilla küla
Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge-Matsi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Ruuksu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Saarlasõ küla
Võru maakond, Rõuge vald, Sänna küla
Võru maakond, Rõuge vald, Savioru küla
Võru maakond, Rõuge vald, Vanamõisa küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudHuudva oja VEE1156200
Muhkamõtsa oja VEE1156400
Kusurioja VEE1156500
Peebätsi oja VEE1156100
Kulbioja VEE1155900
Kuukla oja VEE1155800
Savioru oja VEE1155701
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Alaveski järv (Sänna Alaveski järv) VEE2069740
Pärlijõe veskijärv VEE2069760
Saarlasõ veskijärv VEE2069730
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidLuhasoo maastikukaitseala (KLO1000522)
Pärlijõe hoiuala (KLO2000078)
Pärlijõe luha hoiuala (KLO2000053)
Luhasoo MKA, Luhasoo skv. (KLO1100669)
Pärlijõgi (KLO3002567)
Veekogus asub kaitsealune kalade kudemis- ja elupaikLuhasoo maastikukaitseala (KLO1000522)
Pärlijõe hoiuala (KLO2000078)
Pärlijõe luha hoiuala (KLO2000053)
Luhasoo MKA, Luhasoo skv. (KLO1100669)
Pärlijõgi (KLO3002567)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokumentRaudsepa vesiveski vee erikasutuse jätkamise keskkonnamõju hindamise aruanne
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 235 Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" (Terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.