Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Türisalu paekallas = pankVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaTürisalu maastikukaitseala (KLO1000143)
NimiTürisalu paekallas = pank
AsukohakirjeldusTürisalu küla. Paekallas alates idast 350 m enne tôusu mere äärde ja läänes kôrgusmärgini "28,8", kus paekallas pöördub lôunasse.
( LKR: 27.01.2000, 11:55:44 )
Kaitse<KAITSE>
Ei ole olnud looduskaitse all. Vôtta kaitse alla ja tähistada vastava märgi ja selgitava skeemiga.
1999. a. Türisalu maastikukaitseala.

( LKR: 27.01.2000, 12:46:48 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Tammekann, A. The Baltic Glint. A. Geomorphological Study. - Publ. Inst. Univ. Tartu. Geogr., 1940, 24.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Paekallas moodustab siin ühtse liigestamata järsaku, mis idas jääb 75-100 m merest eemale, kuid läänes on vahetult mere ääres ja allub praegu mere murrutusele. Ta serva abs. kôrgus on 29-31 m, mis läänes on ühtlasi ka suhteliseks kôrguseks. Idas on suhteline kôrgus 4-6 m vôrra väiksem, sest paekalda ja mere vahele jääb tôenäoliselt Limneamere ja osalt ka kolluviaalsetest setetest koosnev terrass. Idas jaguneb paekallas kaheks: alumine astang koosneb kambriumi liivakividest, ülemine - ordoviitsiumi karbonaatsetest ja terrigeensetest kivimitest.
Idas on paekalda jalamil lehtpuumets, kuid see kaob varsti seal, kus paekallas läheneb merele. Merelistest setetest koosnevas ja läände kitsenevas terrassis on praegu värske 3-4 m kôrgune murrutusastang, kus on hästi näha rôhtsed jämepurdsed setted. Astangu jalamil, meretasemel paljanduvad kambriumi liivakivid, mis läänepool tôusevad järjest kôrgemale ja lôpuks ühinevad ühtse astanguga. Läänes on noore astangu ülemine osa alla varisenud suurtest paeplaatidest koosnevas varikaldes.
Aktiivset murrutust ja selle môju panga lääneosas tunnistavad värsked varingud - suured mitmesuguste môôtmetega kivimiplaatidest ja -tükkidest koosnevad rusuhunnikud ja värsked murrutuskulpad kambriumi liivakivides. Hästi on näha kivimite tektooniline lôhestatus, mis väljendub eriti selgelt karbonaatsetes kivimites. Lôhed on andnud paekalda servale teravalt sakilise ilme.
Alamordoviitsiumi Kallavere ja Türisalu kihistute kivimid (nn. oobulusliivakivi ja diktüoneemakilt) paljanduvad Türisalu panga idapoolses osas paarisaja meetri ulatuses, kuid vahetuks uurimiseks kättesaamatus kôrguses. Seepärast pole Türisalu kihistu stratotüüpe läbilôike uurimine siin vôimalik. Selleks ei sobi ka Türisalu oja suudmest umbes 0,3 km idas kirjeldatud läbilôige (joon.), sest seal paljandub Türisalu kihistu graptoliitargilliit ainult osaliselt.
Türisalu kihistu paljandub ja on täies ulatuses ligipääsetav Rannamôisa pangal paljandis, mis asub 10-12 km Türisalust ida poole ja on Tabasalu kihistiku stratotüübiks. Kuna nii Türisalus kui ka Rannamôisas Tabasalu kihistiku ja Türisalu kihistu maht kattub, sobib Rannamôisa paljandi läbilôige ka Türisalu kihistu stratotüüpseks iseloomustamiseks.
KoostanudKoostanud:A. Miidel; H. Heinsalu
03. sept. 1991. a.
(LKR: 27.01.2000, 12:35:13 )
(LKR: 27.01.2000, 12:35:46 )
(LKR: 27.01.2000, 12:42:03 )
SeisundHea. On vajalik jälgida, et sealset loodust ei rikutaks risustamisega arvukate külastajate poolt. Vajalik oleks parkimisplatsi juurde panna 2-3 prügikasti.
( LKR: 27.01.2000, 12:37:17 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, maastikuline, ôppeotstarbeline. Kirjeldatud Türisalu paekalda lôik on kahtlematult Pôhja-Eesti paekalda üks kôige efektsemad ja paremini kättesaadavaid teadlastele, turistidele ja loodushuvilistele. Selle külastamine pakub elamusi ja üllatusi.
Uuritus<UURITUS>
Paljandeid on külastanud paljud geoloogid, kuid detailseid uuringuid pole siin läbi viidud. See on seletatav asjaoluga, et hästi paljanduv Pakerordi lademe läbilôige on raskesti ligipääsetav ja seda on vôimalik kirjeldada ainult kaugelt vaadates.
LoodusobjektPaljand (aluspõhja-)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Harku vald, Türisalu küla
Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik