Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Odalätsi allikadVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaOdalätsi maastikukaitseala (KLO1000590)
NimiOdalätsi allikad
AsukohakirjeldusOdalätsi külas. Mustjala - Kihelkonna maantee ääres,metsas.
KaitseLooduskaitse objekt 18.12.1973.a. pindalaga 1 ha.
01.06.1994.a. võetud kaitstavate loodusobjektide
nimekirja (Kaitstavate loodusobjektide seadus, lisa)
1995.a. biosfääri kaitseala Veere-Odalätsi tuumala..
Üksikobjektina looduskaitse all koos luidestikuga.
IseloomustusOdalätsi allikad paiknevad Saaremaa keskkõrgustiku loode-
nõlval., kus kitsas nõos männikus esineb palju väikeseid
tõusuallikaid. Nende summaarne vooluhulk ulatub kuni
200 l/s. Allikad on võrdlemisi püsiva vooluhulgaga. Voolu-
hulk 15.07.94.a. oli 149 l/s (81 l/s - 23.08.73.a.; 109 l/s -
14.07.75.a.). Vee keemiline koostis - HCO3-SO4-Ca-Mg.
Allikate veerikkus on seotud loode-kagusuunalise tektoo-
nilise rikkevööndi (amplituudiga 5-10m) ja Jaagarahu
(tagavere ja Maasi) lubjakivikihtide piiril paikneva veesoonega
Odalätsi - Pidula piirkonnas.
Allikatest algab maaliline veerikas Pidula oja, mille vett kasu-
tas Pidula kalakasvatus. Pinnakatteks on allikaalal liiv, nõo
põhjas paljandub paas. Allikate toiteala on Keskkõrgustikul
Karujärve piirkonnas, osaliselt kaitsealaune Odalätsi luides-
tik. Allikate toodangut vähendas Oiu peakraavi rajamine.
Rahvajutu järgi trampis Vanapagan allikaaugud jõuetus
vihas maasse, kui ta oli Suurelt Tõllult lüüa saanud. See-
juures nutnud ta oma oda taga "Oda läts, oda läts", millest
ka küla nime saanud.
Odalätsi on pikaajaliste hüdroloogiliste uurimiste objekt.
KoostanudE. Lust, H. Kink
SeisundHea.
TähtsusTeaduslik - hüdrogeoloogiline, ökoloogiline, õppeotstarbeline,
veekaitseline, kultuurilooline. Saaremaa tingimustes harul-
daslelt veerikas. Pikaajaliste hüdroloogiliste uurimiste
objekt.
UuritusAndmed Geoloogia Instituudis: 1973, 1978, 1995.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Odalätsi küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudOdalätsi allikad VEE4801801
Odalätsi allikad VEE4801800