Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Tedremäe soo (Tedresoo)Väljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaMustoja maastikukaitseala (KLO1000178)
NimiTedremäe soo (Tedresoo)
AsukohakirjeldusPõlva maakond. Värska vald. Põlvamaa äärmises kaguosas. Soo lääneservast jääb 3 km kaugusele Räpina - Petseri maantee.
KaitseEi ole kaitse all. M. Orru soovitas 1995. a. jätta looduslikku seisundisse.Samale seisukohale asus 1998. a. E. Leibak Säilitada soo veerežiim ja haruldaste taimede leiukohad.
IseloomustusSoo tekkis nõo maismaalisel soostumisel, toitub sademetest, eesvooluks on Värska laht. Turvas lasub liival. Soo pindala on 738 ha, lasundi paksus 1,1-3,0 m. Soos leidub ainult rabalasund, mis koosneb meedium- ja männi-villpeaturbast. Sood ei ole kuivendatud. Soo pakub huvi arengu seisukohalt - puudub madalsoo arengufaas. Samuti põhjustab võimalik kuivendamine soo veetaseme alanemist laialdasel alal, sest rabaturvas lasub liival ja puudub vettpidav ekraan (vt. Meenikunno soo).
Taolisi soid leidub kõige arvukamalt Palumaa maastikul. Tedremäe soo lääne- ja keskosas on fikseeritud haruldaste taimede kasvukohad.
KoostanudH. Kink, E. Andresmaa, K. Erg
SeisundHea. Soo on looduslikus seisundis.
TähtsusGeoloogiline (soo areng), hüdrogeoökoloogiline (maasisene toitumine).Puudub madalsoo faas, rabaturvas lasub liival, soovesi ja mineraalpinnaste maapinnalähedane põhjavesi moodustab ühtse kihi. Soo kesk- ja lääneosas haruldaste taimede kasvukohad, kogu soo on arvestatav jõhvika kasvukoht.
UuritusM. Orru jt., 1976 - turbavarude uurimised;
E. Andresmaa, M. Kõiv, 1998 - revisjoniülevaatus.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiVõru maakond, Setomaa vald, Kolossova küla
Võru maakond, Setomaa vald, Korela küla
Võru maakond, Setomaa vald, Nedsaja küla
Võru maakond, Setomaa vald, Rääptsova küla
Võru maakond, Setomaa vald, Vaartsi küla