Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Selja jõeorg, Karepa-Rutja rannamoodusVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaSelja jõe maastikukaitseala (KLO1000179)
NimiSelja jõeorg, Karepa-Rutja rannamoodus
AsukohakirjeldusHaljala ja Vihula vald. Selja, Pehka, Karepa ja Rutja küla, org Varangu môisast suudmeni.
( LKR: 28.08.1998, 12:58:23 )
Kaitse<KAITSE>
Selja jôe alamjooks on RAkvere raj. RSN TK määrusega nr. 198 11.12.1978.a. vôetud kohaliku kaitse alla. Vôtta kaitse alla alates Haljala - Kunda maantee sillast kuni suudmeni. Kaaluda tuleks maastiku kaitseala moodustamist. KAitse all olev org tuleks selle ulatuses tähistada. Lôpetada tuleks suvilakruntide väljaandmine ja vee puhtuse taastamiseks vältida ülemjooksult reovete sattumist jôkke. 1998.a. vormistamata Selja maastikukaitseal, pindala 452 ha.

( LKR: 28.08.1998, 14:24:00 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Miidel, A. Andmed Pôhja-Eesti orgude geomorfoloogiast (vene k.). - ENSV TA Toim. Keemia-Geoloogia, 1967, nr. 3, lk. 250-261.
2. Eberhards, G., Miidel, A. Main features of the development of river valleys in the East Baltic. - ENSV TA Toim. Geoloogia, 1984, 33, nr. 3/4, pp. 136-145.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Kaitset vajav org jaguneb morfoloogiliselt ja geoloogiliselt ehituselt kolmeks. Varangu môisast kuni Separahva taluni valdab kitsas, järk-järgult sügavnev, sageli V-kujule lähedane lammorg, eriti suubumisel Varangu klindilahte. Kuni 12 m sügavune org on kujunenud ordoviitsiumi kivimeisse ja viimase jääaja fluvio- ning limnoglatsiaalsetesse setetesse. Oru laius 50-100 m. Järgneb suurepäraselt väljakujunenud 200-300 m lai ja 8-10 m sügav lammorg, mis on lôikunud osalt juba moreeni, mille tôttu jôgi on kohati kärestikuline. Sellel lôigul on jôesetete paksus suurim - 4,0-4,5 m. Iseloomulik on ebatavaliselt rohke ülemjooksult levivatest järvesetetst väljauhutud ja pärivoolu kantud subfossiilide kodade sisaldus. Veerudel on haruharva ka terrasse. Orgu suubub, eriti vasakult, rohkesti kitsaid ja järsuveerulisi ovraage.Ülaltpoolt Kalda talu juurest algab viimane ja üks Pôhja-Eesti maalilisemaid orulôike, kus oru sügavus suureneb järkjärgult 25-30 m-ni. Iseloomulik on asümeetrilise ristprofiiliga kitsas laius oru pôhjal sageli ainult 30-50 m( terrassidega lammorg. Suurem osa oru sisselôikest on viimase jääaja moreenis, tänu millele jôgi on väga suure languga, kärestikuline, jôesängis rohkesti rändkive. Üks oru veer on tavaliselt valdavalt moreenist koosnev järsak, teine veer, kus paiknevadki terrassid, laskub pikkamööda jôe suunas. Lammi kôrgus on varieeruv, ulatudes kohati paari kilomeetrini. Orus on 4 terrassi, mille oletatavad vanused on: T1 ca 2500 (Limneamere III faas), T2 ca 5300 (Litoriinamere IIIfaas), T3 ca 6000 a. (Litoriinamere LIIb faas) ja T4 7500-8100 a. (Antsülusjärve III faas).
Varangu küla pôhjaserval on Selja jôe järsul kaldal aluspôhja stratotüüp (vt. "Varangu palajnd" aluspôhja paljandite rühmas).
KoostanudKoostanud:A. Miidel
detsember 1990.a.
(LKR: 28.08.1998, 13:26:32 )
SeisundHea. Kuna asustus, v.a. alamjooksul, on suhteliselt hôre, siis on inimese môju suhteliselt väike.

( LKR: 28.08.1998, 13:27:18 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, maastikuline, ôppeotstarbeline, rekreatiivne. Üks ilusamaid Pôhja-Eesti jôeorge, mis on heaks näidiseks jôetekkeliste protsesside tundmaôppimisel, rohked head paljandid vôimaldavad uurida moreeni ainelist koosseisu ja selle tekke iseärasusi, eriti paekalda esisel tasandikul. Kaitsealal on ka lademe stratotüüp.
LoodusobjektÜrgorg
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Haljala vald, Karepa küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kiva küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pehka küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Rutja küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Tidriku küla
Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Varangu küla