Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Suuriku pankVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaTagamõisa hoiuala (KLO2000332)
NimiSuuriku pank
AsukohakirjeldusSaaremaa, Kihelkonna vald. Tagamõisa poolsaare kirdenurgal, Undva külast kirdes.
KaitseEi ole looduskaitse all. Väärib kogu ulatuses 100 m laiuselt kaitse alla võtmist. Lubada turismi, geoloogilisi uuringuid. Keelata panga rikkumine, fossiilide korjamine, paemurdmine, ehitustegevus.

Märkus: Tänapäeval Tagamõisa hoiuala koosseisus.
KirjandusLuha, 1930
Aaloe, 196O lk. 131
Aaloe, Miidel, 1967, lk. 65
Kaljo (toim.), 1970 lk. 245, 251
Radionova, Einasto, 1986 lk. 165
Rubel, Brazauskas, Musteikis, Puura, 1991
IseloomustusJärsaku pikkus 1,6 km, kõrgus 20 m. Aluspõhjalise
osa kõrgus peaagu (m. Paljanduvad Jaani lademe Mustjala ja Ni-
nase kihistike kivirnid. Läbilõike kirjeldus ülalt alla:
0,00-1,50 pinnakate
1,50-2,30 kollakashall järaedetriitne biornorfne lubjakivi, ko-
hati sisaldades brahhiopoodide rikkaid kihte. Komp-
leks on õhukese- kuni keskmisekihiline.
2,30-4,68 kollakashall ohukesekihiline jämedetriitne kuni bio-
morfne lubjakivi. Fossiilidest rohkesti brahhiopoode,
gastropoode, vähemal määral rugoose.
4,58-6,15 kollakashall õhukese- kuni keskmisekihiline jämedet-
riitne, kohati biomorfne lubjakivi, tasemeti massili-
selt brahhiopoode.
6,15-6,95 hall kuni sinakashall savikas lubjakivi roheka merg-
li kelmete ja vahekihtidega. Kivim keskmise kuni pak-
sukihiline. Alumises 0,60 m osas tihedalt krinoidide
fragmente.
6,95-7,03 rohekashall savikas mergel.
7,03-7,75 rohekashalli savika mergli ja halli peenedetriidilise
lubjaka mergli vaheldumine. Detriit krinoidide frag-
mentidest.
Piir Jaani lademe Ninase ja Mustjala kihistike vahel 7,03 m ta-
semel. Panga keskmises kolmandikus on jälgitav horisontaalsete
kihtide asendumine ebakorrapärase kujuga biohermidega. Viimased
on ehitatud põhiliselt sammalloomadest. Panka läbivad tektoonili-
sed lõhed.
KoostanudT.Märss
E.Jürgenson
SeisundHea. Oli NSVL sõjaväe poolt rangelt valvatud territooriumil, seetõttu kahjustamata.
TähtsusMaastikuline, rekreatiivne, teaduslik.
Panga panga järel suuruselt kõrgeim rannajärsak läänesaartel
Ulatuslikul rannalõigul on võimalik uurida kivimite lasuvustingimusi, koostist, selle muutumist
LoodusobjektPaljand (aluspõhja-)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Undva küla