Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Tiipsaare soo (Sukovitsa soo)Väljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaMustoja maastikukaitseala (KLO1000178)
NimiTiipsaare soo (Sukovitsa soo)
AsukohakirjeldusPõlva maakond. Värska vald. Värskast 6 km lõunas.Soo ulatub idaosas Verhulitsa - Vaartsi maanteeni.
KaitseEi ole looduskaitse all. M. Orru soovitus 1995. a. jätta looduslikku seisundisse.1998. a. soovitas E. Leibak jätta looduslikuks haruldaste taimede kasvukohana. Säilitada kui tundlik veekaitseline objekt.
KirjandusOrru, M. 1995. Teatmik. Eesti turbasood. Eesti Geoloogia Keskus. Tallinn, lk. 187.
Estonian Wetland Inventory 1997. 1998. Ed. E. Leibak. Tartu, lk. 129.
Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M. 1999. Eesti soode hüdrogeoökoloogia. Tallinn, TA Kirjastus, lk. 121.
IseloomustusSoo tekkis äravooluta nõo soostumisel. Toitub sademetest, eesvool puudub. Turvas lasub liival. Soo pindala on 151 ha, lasundi kogu paksus 1,5-2,7 m. Valdab lageraba, palju jõhvikaid ja sinikaid. Madalsoo lasund (78 ha) on õhuke (0,4-0,7 m) ja koosneb puuturbast. Rabalasund (73 ha) koosneb männi-villpea turbast. Lasundi paksus on 1,10-2,0 m.
Haruldaste taimede ja jõhvikate kasvukoht.
Vajab selgitamist, kas valdab maasisene toitumine või äravool. Pigem viimane, kuna soo pind on looduslikult kuiv.
KoostanudH. Kink, E. Andresmaa, K. Erg
SeisundHea. Soo on looduslikus seisundis.
TähtsusGeoloogiline (soo areng), hüdrogeoökoloogiline (võimalik maasisene veevahetus). Veekaitseline - kuivendamine mõjutaks ka veerežiimi Värska liivikutel. Haruldaste taimede kasvukoht.
UuritusM. Orru jt., 1976 - turbavarude uurimised;
E. Andresmaa, M. Kõiv, 1988 - revisjoniülevaatus.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiVõru maakond, Setomaa vald, Nedsaja küla
Võru maakond, Setomaa vald, Õrsava küla
Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla