Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1959.03.17 ENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 26 Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse kiVäljad: peida ,kuva
RekvisiitENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.03.1959. a käskkiri nr 26
PealkiriENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 26
Riikliku kaitse alla võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimääruse ki
Vastu võetud17.03.1959
Sisu

EESTI NSV MINISTRITE NõUKOGU JUURES ASUVA

LOODUSKAITSE VALITSUSE JUHATAJA

KÄSKKIRI

RIIKLIKU KAITSE ALLA VÕETUD MAASTKU

uKSIKELEMENTIDE, DENDRAARIUMIDE JA

KATSEKULTUURIDE, VILJAPUUDE JA VILJAPUUAEDADE, RÄNDRAHNUDE JA

KIVIKulVIDE NING PÕLISTE PUUDE KAITSE

KORRALDAMISE PõHIMÄÄRUSE KINNITAMISEST

Vastavalt Eesti NSV Ministrite Nõukogu korraldusele 13. märtsist 1959.a. nr. 331-k kinnitada riikliku kaitse alla

võetud maastiku üksikelementide, dendraariumide ja katsekultuuride, viljapuude ja viljapuuaedade, rändrahnude

ja kivikülvide ning põliste puude kaitse korraldamise põhimäärus.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse juhataja V. Telling

17. Märtsil 1959 nr. 26

K i n n i t a t u d

Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva

Looduskaitse Valitsuse juhataja

käskkirjaga nr. 26 17. märtsist 1959.a.

RIIKLIKU KAITSE ALLA VÕETUD MAASTKU

uKSIKELEMENTIDE, DENDRAARIUMIDE JA

KATSEKULTUURIDE, VILJAPUUDE JA

VILJAPUUAEDADE, RÄNDRAHNUDE JA

KIVIKulVIDE NING PÕLISTE PUUDE KAITSE

KORRALDAMISE PÕHIMÄÄRUSE

Looduse üksikobjektide riikliku kaitse ülesandeks on säilitada Eesti NSV-s teaduslikel, pedagoogilistel,

kultuuriajaloolistel ja esteetilistel eesmärkidel meie maastike looduslikult kaunimaid ja haruldasemaid üksikelemente,

väärtuslikemaid dendraariume, katsekultuure, viljapuid ja viljapuuaedu, suuremaid ja huvitavamaid rändrahne,

kivikülve ning põliseid puid.

1. Riikliku kaitse alla võetud looduse üksikobjektide säilimise eesmärgil on keelatud:

1) maastiku üksikelementide osas:

a) geoloogilistest paljanditest, koobastest ja jugade astangutest pae, dolomiidi, kruusa ja liiva võtmine, jugade

veejõu kasutamise edasine suurendamine, jõesängi süvendamine ja risustamine või mõnel muul viisil jugade,

koobaste ja paljandite ning nende lähema ümbruse loodusliku ilme muutmine;

b) "mägede" ja morrenküngaste loodusliku ilme rikkumine neist kruusa ja liiva võtmise ning metsa lageraie teel;

c) karstialadel pae murdmine, kruusa ja liiva võtmine, prahi mahapanek ja karstimoodustiste loodusliku ilme

igasugusel muul viisil rikkumine;

d) geoloogiliste ja geograafiliste objektide otseses läheduses ehituste püstitamine ilma Looduskaitse Valitsuse loata;

2) dendraariumide, katsekultuuride, viljapuuaedade ja üksikute kaitse alla võetud viljapuude maharaiumine,

rikkumine või kahjustamine;

3) rändrahnude ja kivikülvide loodusliku ilme ja asukoha muutmine;

4) põliste või haruldaste puude maharaiumine, rikkumine või kahjustamine.

II. Dendraariumide, katsekultuuride, viljapuuaedade ja üksikute kaitse alla võetud viljapuude osas tehtavate

hooldus- ja aretustööde aastaplaanid tuleb kooskõlastada Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse

Valitsusega.

Failid: peida ,kuva
Seotud failENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.03.1959. a k2skkiri nr 26 (pdf, 0.8 MB)