Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1992.11.27 Tallinna Linnavalitsuse määrus 27.11.1992 nr 238 Geoloogiliste mälestiste looduskaitse alla võtmine ning Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a. määruse nr 102 osaline kehtetuks tunnistamine Väljad: peida ,kuva
RekvisiitTallinna Linnavalitsuse määrus 27.11.1992 nr 238
PealkiriTallinna Linnavalitsuse määrus 27.11.1992 nr 238
Geoloogiliste mälestiste looduskaitse alla võtmine ning Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992. a. määruse nr 102 osaline kehtetuks tunnistamine
Vastu võetud27.11.1992
Sisu

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 27. november 1992 nr 238

Geoloogiliste mälestiste looduskaitse alla võtmine ning Tallinna Linnavalitsuse

22. mai 1992.a. määruse nr.102 osaline kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsus

määrab:

1. Võtta looduskaitse alla geoloogilised mälestised looduse üksikobjektidena vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22.mai. 1992. a. määruse nr.102 lisas toodud nimekirjalele.

2. Kinnitada juurdelisatud "Looduskaitse alla võetud geoloogiliste mälestiste kaitse ja hoolde eeskirjad".

3. Tallinna Keskkonnaametil kinnitada looduskaitse alla võetud geoloogiliste mälestise kaitsetsoonide kirjeldused.

4. Tallinna Keskkonnaametil koos Tallinna Haljastuse ja Linnakujunduse Ametiga tähistada kaitse alla võetud geoloogilised mälestised hijemalt 15. maiks 1993. a.

5. Tallinna Arhitektuuri ja Linnaplaneermise Ametil koostöös Tallinna Keskkonnaametiga kanda kaitse alla võetud geoloogilsed mälestised koos kaitsetsoonidega maakasutuse valveplaanile (M 1:2000).

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1992.a. määruse nr. 102 punkt 3.

Jaak Tamm

Linnapea Toomas Sepp

Linnasekretär

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

27. novembri 1992. a. määrusega nr. 238

LOODUSKAITSE ALLA VÕETUD GEOLOOGLISTE

MÄLESTISTE KAITSE JA HOOLDE EESKIRJAD

1. Geoloogilised mälestised on erilist teaduslikku, esteetilist või ajaloolis-kultuurilist tähtsust omavad geoloogilised loodusalad või loodusesemed.

2. Geoloogiliste mälestiste kaitse eesmärgiks on tutvustada ja säilitada haruldasemaid ja teaduslkult huvitavamaid paekalda lõike, aluspõhja paljandeid, maapinnavorme, allikaalasid, kivikülve, rändrahne jt. geoloogilisi objekte.

3. Geoloogilised mälestised on kaitse alla võetud piiritletud aladena: rändrahnude puhul on kaitse alla võetud samuti lähiümbrus 10 meetri raadiuses ja paljandite (v.a. Maarjamäe paekallas 50 m) puhul lähiümbrus 10 meetri ulatuses astangu ülemisest ja alumisest servast.

4. Kaitse alla võetud geoloogilised mälestised võivad olla riigi-, munitsipaal-, füüsilise või juriidilise isiku omanduses.

5. Kaitse alla võetud geoloogiliste mälestiste säilitamise eesmärgil on keelatud mälestisi kahjustav ja nende looduslikku ilmet muutev tegevus, sealhulgas:

5.1. paekaldast pae murdmine, paekaldasse teesüvendite rajamine, paekalda suurte hoonetga varjamine;

5.2. paljandite järsakute tasandamine, plaatide või betooniga katmine;

5.3. maapinna vormidest kruusa ja liiva kaevandamine;

5.4. allikaalade reostamine ja risustamine, allikate veetaseme muutmine, allikate kohtadesse kraavide ja rennide kaevamine;

5.5. kivikülvist kivide kõrvaldamine ja ümberpaigutamine

5. 6. rändrahnude asukoha muutmine.

6. Kaitse alla võetud geoloogoliste mälestiste seisundit ja looduslikku ilmet muuta võivad tööd ja nende projektid, samuti muud ettevõtmised tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga.

7. Kaitstavate geoloogiliste mälestistee hooldamist teostavad maaomanikud või seaduslikud maakasutajad Keskkonnaameti järelvalvel.

8. Kaitstavate geoloogiliste mälestiste kaitse ja hoolde eeskirjade rikkumise eest karistatakse seadusega ettenähtud korras.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1992.11.27_nr238_TlnLV (pdf, 0.2 MB)