Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1972.06.21 ENSV Paide raj. Töörahva Saadikute Nõukogu TK otsus 21.06.1972 nr.132 Looduse kaitsest Paide rajoonis Väljad: peida ,kuva
RekvisiitPaide raj. TSN TK 21.06.72 otsus nr.132
PealkiriENSV Paide raj. Töörahva Saadikute Nõukogu TK otsus 21.06.1972 nr.132
Looduse kaitsest Paide rajoonis
Vastu võetud21.06.1972
Sisu

ENSV Paide Rajooni

Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

O T S U S

Nr. 132

21. juunil 1972. a. Paides

Looduse kaitsest Paide rajoonis

Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks kooskõlastas Eesti NSV ulemnõukogu 7. juuni 1957. a. seadusega "Eesti NSV Looduse kaitsest" ning Eesti NSV ulemnõukogu Presiidiumi otsusega 28. juulist 1962. a. Paide Rajooni TSN Täitevkomitee o t s u s t a b:

1. Võtta riikliku looduskaitse alla Paide rajoonis kohalikku tähtsust omavad objektid vastavalt lisa nr. 1.

2. Avaldada otsuse lisana nr. 2 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektide nimekiri ja lisana nr. 3 riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku ja kohaliku tähtsusega looduse üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad, mis on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjaga nr. 80 29. aprillist 1963. a.

3. Kohustada kolhooside, sovhooside, asutuste ja ettevõtete juhtkondi, kelle maavalduste piires asuvad kohaliku või riikliku kaitse alla võetud objektid:

1) määrama igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

2) puiesteed, pargid ja maastikulised objektid hoidma korras ja puhastama kuivanud puudest, okstest ja prahist igal kevadel hiljemalt esimeseks maiks.

4. Massürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud maasiku üksikelementide ja parkide piires tuleb kooskõlastada rajooni TSN täitevkomitee looduskaitse komisjoniga.

urituste korraldajatel tuleb ürituste läbiviimise käigus rikutud ja prahistatud kohad korrastada ühe ööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist.

5. Looduskaitse objektide ning looduskaitsealaste eeskirjade rikkumise juhtudest informeerida viivitamatult rajooni TSN Täitevkomitee looduskaitse komisjoni.

6. Teha teatavaks, et ametiisikud ja kodanikud, kes on süüdi looduskaitse eeskirjade rikkumises, kaitse alla olevate looduslike objektide rikkumises või hävitamises, karistatakse Eesti NSV Ministrite Nõukogu 12. jaanuari 1963. a. määruse nr. 9 alusel administratiivkorras rahatrahviga järgmises ulatuses: ametiisikuid kuni 50 rublaga, kodanikke kuni 10 rublaga.

7. Käesolev otsus avaldada ajalehes "Võitlev Sõna"

8. Järelkontroll selle määruse täitmise üle panna Paide Rajooni TSN Täitevkomitee Siseasjade osakonnale ka Paide rajooni looduskaitse komisjonile.

9. Lugeda kehtetuks Paide Rajooni TSN Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a. otsus nr. 196.

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee esimehe asetäitja E. Aesma

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee sekretäri kohusetäitja J. Näppo

Lisa nr. 1

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee

otsusele nr. 132 21. juunist 1972. a.

Kohaliku tähtsusega objektid Paide rajoonis.

I. Pargid

1. Kolu park koos pargi metsaga

2. Laupa park koos jõe vastaskaldal asuva pargi metsaga

3. Piiometsa park

4. Särevere park

5. Lokuta park

6. Tori park

7. Röa park

8. Väätsa park

9. Oisu park

10. Kabala park

11. Eivere park

12. Mäo park

13. Purdi park koos alleedega ja pargimetsaga

14. Koordi park

15. Palu park

16. Sargvere park

17. Vodja park

18. Viisu park

19. Rutikvere park

20. Laimetsa park

21. Väike-Kareda park

22. Huuksi park

23. Koigi park

24. Päinurme park

25. Eistvere park

26. Aruküla park

27. Ervita park

28. Norra park ja tiikide süsteem

29. Vao park koos alleega

30. Väinjärve park

31. Esna park

32. Albu park

33. Aravete (Kurisoo) park

34. Seidla park koos puiesteega

35. Kuksema park koos kabeli pargiga

36. Roosma-Alliku park

37. Karinu park

38. Jäneda park

39. Linnape park

40. Pruuna park

41. Jootme park

42. Päinurme tammik

43. Duglaasia puistu

44. Rõugu talupark-dendranaarium

II. uksikpuud ja puudegrupid

1. Vanga kased (6 tk.)

2. Türi-Alliku ussikuusk

3. Sütemetsa ussikuusk

4. Hatuseviljane pappel

5. Pärn

6. "Kääri" pärn

7. Tamm - Väätsa k/n

8. "Kahevenna" kask

9. Kaaripõlme kask

10. Kaheharuline pärn

11. Tamm - Paide k/n

12. Lehtse 2 paaristamme

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee sekretäri kohusetäitja J Näppo

Vabariikliku tähtsusega objektid Paide rajoonis

I. Pargid

1. Paide Vallimäe park

II. Põlispuud

1. Ussikuusk - Koigi k/n

2. Hõbehaab -

3. Euroopa lehis

4. Kalmaste mänd

5. Raudemetsa mänd

6. Saar - Paide k/n

7. Vetepere tamm

8. J. Jungi kodutalu vahtrad (3 tk.) ja pärnad (2 tk.)

9. R. Kamseni kask

10. Saare-Siimu tamm

11. Rava põlispuud (Rava tammik)

III. Rändrahnud

1. Suur rändrahn - Väätsa k/n

2. Suur rändrahn - Väätsa k/n

3. Ohvrikivi

4. Karinu ohvrikivi

5. Suur rändrahn - Oisu k/n

6. Luisu rändrahn

7. Võstermäe rändrahn

8. Eevakivi

9. Suurkivi

10. Kabala kivi

11. Vaki kivi

12. Rehesaare rändrahn

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1972.06.21_nr132_Paiderj_TSN (pdf, 1.2 MB)