Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1965.12.29 ENSV Paide raj. TSN TK otsus 29.12.1965 nr.196 Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest. (kehtetu)Väljad: peida ,kuva
RekvisiitPaide raj. TSN TK 29.12.65 otsus nr.196
PealkiriENSV Paide raj. TSN TK otsus 29.12.1965 nr.196
Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest. (kehtetu)
Vastu võetud29.12.1965
Kehtib kuni21.06.1972
Sisu

Eesti NSV Paide Rajooni

Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

OTSUS

Nr. 195

29. detsembril 1965. a. Paides

Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest.

Paide rajooni looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, seisev- ja voolavveeliste veekogude, arheoloogia-, ajaloo- ning arhitektuurimälestiste ja teiste kaitset väärivate objektide säilitamiseks kooskõlas Eesti NSV 7. juuni 1957. a. seadustega "Eesti NSV looduskaitsest" ja Eesti NSV 8. juuni 1961. a. seadustega "Eesti NSV Kultuurimälestiste kaitse kohta", Paide Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b:

1. Võtta riikliku kaitse alla kohalikku tähtsust omavad objektid vastavalt lisadele nr. 1, 2, 3.

2. Võtta teadmiseks, et riikliku kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega üksikobjektide kaitse korraldamise eeskirjad, mis on kinnitatud ENSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjas nr. 80 IV 1963. a. kehtivad käesoleva otsuse täitmisel.

3. Kohustada kolhooside, sovhooside, asutuste, ettevõtete juhtkonda, kelle maavalduse piires asuvad riiklikud kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektid:

a) määrama igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

b) hoidma korras puistud, pargid, puiesteed, maastikulised arheoloogia-, ajaloo- ja arhitektuurimälestiste objektid.

4. Võtta teadmiseks, et Eesti NSV Ministrite Nõukogu 12. jaanuaril 1963. a. määruse nr. 9 alusel karistatakse ametiisikuid ja kodanikke, kes on süüdi looduskaitse eeskirjade rikkumises või kaitse all olevate objektide rikkumises või hävitamises administratiivkorras rahatrahviga järgmises ulatuses: ametiisikuid 50 rublaga ja kodanikke kuni 10 rublaga.

5. Teha teatavaks, et rajooni linnades, alevites, asulates, kolhooside ja sovhooside keskustes ja maanteede ääres leiduvad elujõulised ning dekoratiivsed põlised puud, puudegrupid, puudesalud ja panoraammetsatukad, mis ei ole käesoleva otsuse lisades nr. 1 ja nr. 2 arvele võetud, kuuluvad üldrahvaliku kaitse alla , kui maastiku dekoratiivset elu täiendavad objektid.

Nende objektide rikkumise korral võib ametiisikuid ja kodanikke karistada administratiivses korras looduskaitse komisjoni ettepanekul.

6. Kohalikel täitevkomiteedel ning ettevõtetel, asutustel ja organisatsioonidel, kelle valduses on kultuurimälestisi, näha ette eelarvetes summad, mis on seotud kultuurimälestiste kaitse korraldamisega.

7. kohustada rajooni täitevkomitee haridusosakonda organiseerima kooli- ja koolivälises töös kultuurimälestiste ja nendega seotud ajalooliste sündmuste tundmaõppimist ning kaasaaitamist kultuurimälestiste kaitsele.

8. Kohustada rajooni täitevkomitee kultuuriosakonda, koduloomuuseumi looduskaitsekomisjoni koos kodu-uurimise komisjoniga laialdaselt kasutada kultuuriasutuste töötajate ning ühiskondlike aktivistide abi kultuurimälestiste välja selgitamisel, uurimisel, kaitsel ning populariseerimisel elanikkonna hulgas.

9. Lugeda kahtetuks Paide Rajooni TSN Täitevkomitee

23. jaan. 1959. a. otsus nr. 14 ja lisad 1, 2

13. mai 1959. a. otsus nr. 85 ja lisad 1, 2

25. juuli 1962. a. otsus nr. 101 ja lisa

E. Elevant

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee esimees

H. Vestmann

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr. 1

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee otsusele

29. detsembrist 1965. a. nr. 196

Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega parkide nimekiri

1. Orina park

2. Albu park

3. Aravete park

4. Ageri park

5. Maarja park

6. Käravete park

7. Koigi (Ambla) park

8. Kuru park

9. Jootma park

10. Öötla park

11. Esna park

12. Koordi park

13. Peetri park

14. Kodasema park

15. Müüsleri park

16. Köisi park

17. Laimetsa park

18. Imavere park

19. Eistvete park

20. Karinu park

21. Kuksema park

22. Metstaguse park

23. Seliküla park

24. Vao park

25. Väinjärve park

26. Udeva park

27. Ervita park

28. Norra park

29. Koigi park

30. Huuksi park

31. Väike-Kareda park

32. Silmsi park

33. Päinurme park

34. Rutikvere park

35. Jäneda park

36. Rägavere park

37. Linnapea park

38. Lehtse park

39. Pruuna park

40. Oisu park

41. Käravete park

42. Kubja park

43. Mäeküla park

44. Rõugu dendaarium

45. Kabala park

46. Viisu park

47. Vodja park

48. Eivere park

49. Palu park

50. Mündi park

51. Kolu park

52. Laupa park

53. Särevere park

54. Piiometsa park

55. Lokuta park

56. Tori park

57. Türi-Alliku park

58. Röa park

59. Väätsa park

H. Vestmann

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Lisa nr. 2

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee otsusele

29. detsembrist 1965. a. nr 196

Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega üksikpuude, puugruppide jt. objektide nimekiri

1. Vanad kased (17 tk.) - Türi k/n

2. Türi-Alliku ussikuusk

3. Sütemetsa ussikuusk

4. Puude grupid - Ollepa k/n

5. Hatuseviljane pappel - Koigi k/n

6. Pärn - Paide k/n

7. Tamm - Väätsa k/n

8. "Kahevenna" kask

9. "Kääri" pärn

H. Vestmann

Paide Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1965.12.29_nr196_Paiderj_TSN (pdf, 0.6 MB)