Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1991.12.04 Tartu Maakonnavalitsuse määrus nr. 306Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud04.12.1991
RekvisiitTartu Maakonnavalitsuse 04.12.1991. a. määrus nr. 306
PealkiriTartu Maakonnavalitsuse määrus nr. 306
Sisu

TARTU MAAKONNAVALITSUS

MÄÄRUS

Nr. 306

Tartus, 04.12.1991 a.

Piirisaarel kohaliku tähtsusega

zooloogilis-botaanilise kaitseala

moodustamine

Arutatud EV Teaduste Akadeemia Looduskaitse komisjoni ning EV Zooloogia ja Botaanika Instituudi, Eesti Loodusmuuseumi ning mitmete kompetentsete loodusteadlaste ettepanekuid kehtestada Piirissaarel looduskaitsereþiim liigirikka ja äärmiselt arvuka kahepaiksete koosluse ning teiste haruldaste looma- ja taimeliikide kaitseks ninf tuginedes Eesti Vabariigi 23. veebruari 1990. a. seadustele "Eesti looduse kaitse kohta", Tartu Maavalitsus

m ä ä r a b

1. Moodustada Piirisaare kohaliku tähtsusega zooloogilis-botaaniline kaitseala.

2. Kohustada Piirisaare külanõukogu rakendama kaitsereþiimi, mis on kehtestatud käesoleva määrusega lisas nr. 1 esitatuga.

3. Kohustada Tartumaa Looduskaitse Ametit jätkama kaitseala teadusliku uuringute organiseerimist eesmärgiga töötada välja kaitseala üksikasjaline kasutusreþiim.

4. Kinnitada Piirissaare kohaliku tähtsusega zooloogilis-botaanilise kaitseala ajutine põhimäärus.

5. Tartumaa Looduskaitse Ametil esitada põhimäärus Tartu Maavalitsusele kinnitamiseks 01.02.92. a.

6. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna Piirisaare külanõukogule ja Tartumaa Looduskaitse Ametile.

Maavanem R. Närska

Maasekretär H.-K. Remmel

LISA

Tartu Maavalitsuse määrusele

Nr. 306 04.12.91. a.

Piirisaare zooloogilis-botaanilise

kaitseala ajutine põhimäärus

Piirid Kaitsealaks on kogu Piirisaar pindalaga 7,5 km²

ulesanne Kaitseala ülesandeks on haruldusterikaste taime- ja loomakoosluse säilitamine looduslikena, nende uurimise võimaldamine ning kaitse tagamine EV Punase Raamatu liikidele, eriti aga kahepaiksetele: tähnikvesilik, mudakonn, rohekärnkonn, rohukonn, rabakonn, veekonn, samuti liigirikastele veelindude kooslustele.

Reþiim Kaitsealal tuleb säilitada senine looduslik ja majanduslik reþiim, millega tagatakse elanikkonna praegune tegevus, ehitiste senine arv ja asupaik, kõlvikute praegune pindala, asupaik ja kasutusviis, praegune teedevõrk jne.

Keelatud on ilma Tartumaa Looduskaitse ameti loata uute ehitiste, kanalite ja teede rajamine, samuti uute kõlvikute kasutuselevõtt, saare kõlvikutel mineraalväetiste ja mürkkemikaalide kasutamine, metsasalude ja suurte puude raiumine ja taime- ja loomaliikide sissetoomine.

Kaitsekorraldus Kaitsereþiimi tagamiseks tuleb külanõukogul sõlmida kõikide maaomanikega kaitsereþiimi tagamiseks kaitse kohustuse või looduskeskkonna kasutamise lepingud, mis kooskõlastatakse Tartumaa Looduskaitse Ametiga.

Kontrolli saare looduskaitsereþiimi täitmise üle teevad Tartumaa Looduskaitse Amet ja Piirisaare külanõukogu koos kohaliku looduskaitse inspektoriga.

Maasekretär H.-K. Remmel

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1991.12.04_nr306_TartuMkV (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Dokument on alale kaitsekorra aluseksPiirissaare (KLO1000098)
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPiirissaare (KLO1000098)
Peipsiveere looduskaitseala (KLO1000624)