Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1966.04.22 ENSV MN määrus nr 182 Matsalu riikliku looduskaitseala piiride ja põhimääruse kinnitamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud22.04.1966
RekvisiitENSV T 1966, 20, 130
PealkiriENSV MN määrus nr 182
Matsalu riikliku looduskaitseala piiride ja põhimääruse kinnitamise kohta
Sisu

MATSALU RIIKLIKU LOODUSKAITSEALA PIIRIDE

JA PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMlSE KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu määrus 22. aprilllst 1966. a. nr. 182

(ENSV Teataja 1966, nr. 20. art. 130)

Looduskaitse tagamiseks Matsalu Riiklikul Looduskaitsealal Eesti NSV ministrite Nõukogu m ä ä r a b:

1.-2. (Kehtetud ENSV Ministrite Nõukogu 29. detsembri 1976.a. määrus nr. 562 - ENSV Teataja 1977, nr. 5, art. 68.)

3. Järelevalvet kalapüügieeskirjade täitmise üle Matsalu Riiklikul Looduskaitsealal teostab lda-Balti Basseini

Kalavarude ja Taastamise ning Kalapüügi Reguleerimise Valitsus looduskaitseala töötajate kaasabil.

4. (Kehtetu - ENSV Ministrite Nõukogu 29. detsembri 1976. a. määrus nr. 562 - ENSV Teataja 1977, nr. 5, art. 68.)

5. (Välja jäetud kui varem väljaantud akte tühistav)

L i s a nr. 2

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

22. aprilli 1966. a. määruse

nr. 182 juurde

Matsalu Riikliku Looduskaitseala saarte

n i m e k i r i

(Kehtetu - ENSV Ministrite Nõukogu 29. detsembri 1976. a. määrus nr. 562 - ENSV Teataja 1977, nr. 5, art. 68.)

(Kehtetu - ENSV Ministrite Nõukogu 29. detsembri 1976. a. määrus nr. 562 - ENSV Teataja 1977, nr. 5, art. 68.)

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1966_22apr_nr20_art130 (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidMatsalu rahvuspark (KLO1000300)