Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1996.07.16 VV 16. juuli 1996. a korraldus nr 670-k Maa riigi omandisse jätmineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud16.07.1996
RekvisiitRT I,1996,55,1019
PealkiriVV 16. juuli 1996. a korraldus nr 670-k
Maa riigi omandisse jätmine
Sisu

VVk RT I 1996, 55, 1019

Maa riigi omandisse jätmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1996. a. korraldus nr. 670-k

1. Vastavalt maareformi seaduse (RT I 1996, 41, 796) paragrahvile 29 ja paragrahvi 31 lõike 1 punktile 2 jätta riikliku kaitse all oleva maana riigi omandisse Pärnu maakonnas Häädemeeste ja Tali vallas asuva Nigula looduskaitseala loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maa pindalaga 3027,8 ha vastavalt käesoleva korralduse lisale.

2. Määrata käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud riigimaa valitsejaks Keskkonnaministeerium, kellel korraldada riigi

omandisse jäetud maa registreerimine riigi maakatastris.

Peaminister Tiit VÄHI

Riigikantselei peadirektor

riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND

L i s a

Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1996. a.

korralduse nr. 670-k juurde

Nigula looduskaitseala riigi omandisse jääv kaitsealune maa

Maatüki nimetus Vald Pindala (ha)

Kokku sh. õigusvastaselt

võõrandatud maa

Urissaare reservaat Häädemeeste 479,5

Nigula sihtkaitsevöönd Häädemeeste 2517,0 472,7

Tali 31,3 31,3

Kokku: 3027,8 504,0

sh. Häädemeeste 2996,5 472,7

Tali 31,3 31,3

Riigikantselei peadirektor

riigisekretäri ülesannetes Tarmo MÄND

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidNigula looduskaitseala (KLO1000213)