Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Ruuna sooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaSookuninga looduskaitseala (KLO1000317)
NimiRuuna soo
AsukohakirjeldusPärnu maakonna lôunaosas. Tali külast 8 km lôuna pool. Nigula Looduskaitseala naabruses.

( LKR: 28.02.1998, 16:50:24 )
( LKR: 17.04.1998, 17:44:56 )
Kaitse<KAITSE>
Kuulub Kodaja sookaitseala koosseisu, tähtis murakate kasvukoht. Veesäilitusala.

Märkus: Tänapäeval Sookuninga looduskaitseala koosseisus.

( LKR: 28.02.1998, 16:51:29 )
Kirjandus<KIRJANDUS>


Eesti turbavarud, 1992. RE Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Kink, H., Andresmaa, E. 1995. Sood veesäilitusaladeks. - TA Toimetised. Geoloogia 44, 3, 197-198.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Orru, M., Shirokova, M., Veldre, M., Ramst, R. 1986. Pärnu rajooni turba ja sapropeeli otsngulis-hinnanguliste tööde aruanne. Keila, Eesti Geoloogiafond.
Veeseire kaitsealadel, Nigula looduskaitseala, 1987. Koost. H. Kink. Aruanne Geoloogia Instituudi arhiivis.
Valk, U. 1988. Eesti sood. Tallinn.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Soo üldpindala on 249 ha, sellest turbamaardlat 164 ha. Levib madalsoo- (84 ha) ja rabalasund (164 ha); toitub sademetest, madalsoo osaliselt pôhjaveest, eesvooluks on Kôveri oja. Tekkis järve soostumisel, turba lamamiks järvemuda ja moreen. Turba paksus on kuni 4,8 m, turbavaru (0,59 milj. t) on arvel aktiivse reservvaruna.
Madalsoovööndil kasvab segamets, rabaalal levib kanarbiku-älveraba, kus kasvab murakat ja jôhvikat. Moodustab ühtse süsteemi Nigula, Kadaja, Rongu sookaitsealade ning Lätis paikneva maastikukaitsealaga.
Soo on kohalik kaitseala. Tegemist on tundliku veerezhiimiga alaga, kus soo- ja maapinnalähedane pôhjavesi on hüdrauliliselt seotud, soo tuleks jätta veesäilitusalaks. Tähtis muraka kasvukohana.
KoostanudKoostanud:H. Kink
10.11.1996
(LKR: 28.02.1998, 16:50:45 )
(LKR: 17.04.1998, 17:45:25 )
(LKR: 17.04.1998, 17:46:15 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Hea


( LKR: 28.02.1998, 16:51:06 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Veekaitseline, ökoloogiline.
Uuritus<UURITUS>
Eesti Geoloogiakeskuse turbavarude otsingu- ja otsingu-hinnangulised tööd Pärnu maakonnas aastatel 1983-1986 ning täiendavad uuringud 1987-1989.a.
Geoloogia Instituudi uuringud 1985.a. Veerezhiimi on uuritud seoses Nigula Looduskaitseala ümbruse hüdrogeoökoloogilise kaardistamisega.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Saarde vald, Lanksaare küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla