Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Rongu sooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaSookuninga looduskaitseala (KLO1000317)
NimiRongu soo
AsukohakirjeldusPärnu maakonna lôunaosas. Eesti-Läti piiril, Veelikse külast 3 km kagupool.( LKR: 28.02.1998, 16:49:14 )
( LKR: 17.04.1998, 17:40:08 )
Kaitse<KAITSE>
Kohalik sookaitseala, tähtis murakate kasvukoht. Veesäilitusala.

( LKR: 28.02.1998, 16:50:02 )
Kirjandus<KIRJANDUS>


Eesti turbavarud, 1992. RE Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Kink, H., Andresmaa, E. 1995. Sood veesäilitusaladeks. - TA Toimetised. Geoloogia 44, 3, 197-198.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Orru, M., Shirokova, M., Veldre, M., Ramst, R. 1986. Pärnu rajooni turba ja sapropeeli otsngulis-hinnanguliste tööde aruanne. Keila, Eesti Geoloogiafond.
Valk, U. 1988. Eesti sood. Tallinn.

Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Soo üldpindala on 1348 ha, sellest turbamaardlat 770 ha. Levib madalsoo- (578 ha) ja rabalasund (770 ha); toitub sademetest, eesvooluks on Veelikse ja Pigele jôgi ning Lemboja. Tekkis mineraalmaa soostumisel, turba lamamiks moreen. Turba paksus on kuni 5,4 m, turbavaru (4,5 milj. t) on arvel aktiivse reservvaruna.
Soo servaaladel kasvab segamets, leidub ka vôsastunud rohusood. Rabaalal on nii puis- kui älve- ja laukarikast lageraba, kus kasvab murakat ja jôhvikat.
Soo on kohalik kaitseala, Lätis jätkub kaitserezhiim maastikukaitsealana. Tegemist on tundliku veerezhiimiga alaga, kus soo- ja maapinnalähedane pôhjavesi on hüdrauliliselt seotud, soo tuleks jätta veesäilitusalaks. Tähtis muraka kasvukohana.
KoostanudKoostanud:H. Kink
10.11.1996
(LKR: 28.02.1998, 16:49:29 )
(LKR: 17.04.1998, 17:40:50 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Hea


( LKR: 28.02.1998, 16:49:45 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Veekaitseline, ökoloogiline.
Uuritus<UURITUS>
Eesti Geoloogiakeskuse turbavarude otsingu- ja otsingu-hinnangulised tööd Pärnu maakonnas aastatel 1983-1986 ning täiendavad uuringud 1987-1989.a.

LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Saarde vald, Jäärja küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Veelikse küla