Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Leetse lodurahn = Sarapuu t. võrgukuuride rahnVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaPakri maastikukaitseala (KLO1000113)
NimiLeetse lodurahn = Sarapuu t. võrgukuuride rahn
AsukohakirjeldusPakri poolsaare idaranna lähistel, ca 0,6 km Leetse rannas paiknevast Saunakivist lääneloodes. Rahn paikneb mererannast 70-80 m kaugusel veega täitunud üleujutusloikudega klindiesisel lodumaastikul ja on raskesti leitav. Temast viib küll mööda jalgrada, mida on aga võsastuvas maasikus raske leida. Lahte suunatud heitveelasust paikneb rahn ca 300 m kagu pool.
( LKR: 16.02.2001, 09:54:46 )
Kaitse<KAITSE>
Ei ole looduskaitse all. Hiidrahnuna tuleks võtta looduskaitse alla, võimalusel lülitada maastikukaitseala vaatlusobjektide loetellu. Asub Pakri maastikukaitseala piirnguvööndis.

( LKR: 16.02.2001, 10:06:52 )
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Korrapäratu kujuga, ida suunas kaldu laega osaliselt luiteliivadesse mattunud rahn. Mandripoolsel lääneküljel on rahnu külg silmatorkavalt püstine, edelanurga all hambulise karniisina eenduv, mistõttu sellesse koopasse võib varjuda seisev inimene. Idapoolne rahnuosa on sujuvalt luiteliivadesse laskuv, mistõttu rahnu kontuure on raske määrata. Läheduses on rahnust eraldunud 2 tema suuremat tükki, mille täpne mõõdistamine osalise mattumise tõttu on raskendatud. Rahn äärmiselt lõhederikas, lõhed rombjalt-rööptahukalise süsteemina.
Pikkus 10,3 m; laius 5,1 m; kõrgus 4,0 m; ümb. 24,8 m. Rabakivi - piiterliit. Rahnu lähedal paiknesid kunagi Sarapuu t. võrgukuurid.
KoostanudKoostanud:E. Pirrus
18. sept. 2000. a.
(LKR: 16.02.2001, 10:03:38 )
SeisundRAhuldav.
( LKR: 16.02.2001, 10:03:48 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, mõõtmetelt hiidrahnude klassi kuuluv. Rekreatiivne, turistlik, arvestatav olulise orientiirina tihedas klindiesises metsas. Asub Pakri maastikukaitseala piirnaguvööndis.
Uuritus<UURITUS>
Algteated K. Ploomilt 1999. a.
T. Saadre foto - avaldatud mustvalgena Eesti Geoloogiakeskuse Toimetises.
Mõõdistamine ja põhiplaani koostamine - E. Pirrus, mai 2000. a.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn