Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Väike-Pakri saare põhjaosa sooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaPakri maastikukaitseala (KLO1000113)
NimiVäike-Pakri saare põhjaosa soo
AsukohakirjeldusAsukoht: Harju maakond. Väike-Pakri saare pohjaosas, ca 1 km saare pohjatipust lounas.


( LKR: 09.01.2000, 14:43:44 )
Kaitse<KAITSE>
Jääb loodava Pakri Maastikukaitseala sihtkaitsevööndisse. Ei ole looduskaitse all. Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 97 5. mai 1998. a. Pakri Maastikukaitseala piiranguvööndis.

( LKR: 09.01.2000, 14:44:18 )
Kirjandus<KIRJANDUS>

Eesti Entsükloopeedia, VI, 1936.
Militaarsest tegevusest tingitud kahjustused Pakri saartel. Keskkonnakaitseline uurimisprojekti lopparuanne. AEF, ÖI. Tallinn. 1994. 41 lk.
Pakri saarte geoloogia ja vesi. Paldiski LV tellitud lepingulise uurimistöö aruanne. GI, Tallinn, 1997, 31 lk.
Andresmaa, E. 1998. Allikad, sood. - Rmt.: Pakri saared - loodus ja inimtegevus. Koost. H.Kink. Toim. A.Miidel. Tln., lk. 52-54.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Tegemist on ainsa sooga Pakri saartel, kus turba paksus on üle 50 cm. Soo pindala jääb alla 10 ha, enamus madalsoo, vaid väiksel laigul soo edelaosas esineb siirdesood. Soo äärealadel kasvab loduilmeline madalsoomets (kased, lepad), leidub pilliroogu. Siirdesoo on lagedam, esineb lepa- ja pajuvosa. Soo toitub sademete veest, äärealad suurvee ajal ka pohjaveest. Siit saab alguse ka Väike-Pakri ainus looduslikuna säilinud oja (kuigi ka seda on kohati süvendatud).
Soo absoluutne korgus on ca 8 m, louna- ja lääneküljest piiravad seda korgemad rannamoodustised (korgus 8,4-10,2 m). Soo on tekkinud kunagise laguuni kinnikasvamisel, turba lamamiks on paas. Turbalasundi moodustab 0-63 cm ulatuses hästilagunenud pilliroogu sisalduv madalsooturvas, 50-60 cm sügavuses leidub suuri puutükke, 63-75 cm sügavusel on helebee_ gyttja-kiht.
Tegemist on ainulaadse sooga meie paesaartel, mujal on soostumisprotsessid alles algstaadiumis. Seetottu pakub see väike soolaik suurt teaduslikku huvi (saab jälgida soostumisprotsesside arengut alvarilisel alal). Oluline on ka veesäilituslik aspekt - soo toimib pohjaveevarude täiendaja ning siit algab Väike-Pakri ainus oja.
KoostanudKoostanud:E. Andresmaa; H. Kink
16. okt. 1997. a.; 15. aug. 1999.a.
(LKR: 09.01.2000, 14:43:56 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Hea.
Louna pool paiknevad militaarobjektid pole mojutanud, samuti laskepolügoon saare loodeosas.


( LKR: 09.01.2000, 14:44:07 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, oppeotstarbeline, hüdrogeoökoloogiline.
Ainuke soo väikestel paesaartel.
Uuritus<UURITUS>

A. Tammekann uuris 1930-ndatel aastatel pinnakatet.
Ökoloogia Instituudi rekognosseeriv uuring 1993-1994.a.
Geoloogia Instituudi geoloogiline ja hüdrogeoloogiline kaardistamine 1997.a.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn