Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Kullamaa liivamäed e. liivikVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaMarimetsa looduskaitseala (KLO1000215)
NimiKullamaa liivamäed e. liivik
AsukohakirjeldusKullamaa surnuaiast ca 300 m loodes.
( LKR: 27.09.2000, 10:48:32 )
Kaitse<KAITSE>
Liiviku kesk- ja kaguosa vôeti Haapsalu Raj. RSN TK poolt kaitse alla 22.04. 64.a. pindalaga 10 ha kui eriti oluline Kullamaa elanike puhkeala. P.Kohava (1988) ettepaneku järgi tuleks kaitseala pindala suurendada 30,4 ha-ni. Soovitame vôtta kaitse alla ka karjääris tekkinud järv. Vaja on lôpetada täielikult liiva kaevandamine. Hooldada puistut kujundavalt, keelata hoonestamine ja lageraie.

( LKR: 27.09.2000, 11:06:14 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Kohava, P. Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Tln., 1988. Käsikiri. Eesti Metsakorralduskeskus.
Ratas, Astra. Kullamaa liivik. - Kullmaa keskkoolis tehtud kodu-uurimist;; 1981.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Antsülusjärveaegsete luidet ala, kus on rohkesti mitmesuguse vanusega väikeseid liivaauke ja suur, hiljuti suletud karjäär. Ühes karjääri seinas asub kaldapääsukeste koloonia. Karjääris on nüüd korrapäratu kujuga madal järv, kus on ka kalu ja käiakse suplemas. Järvest kagu poole jääv liiviku osa on vôetud looduskaitse alla. Siin kasvab kase-tammekooslusega männimets ja metsa all vôib näha väikeseid, madalaid luitekünkaid kôrgusega kuni 2 m. Järve ääres on umbes 1 ha suurune lage, üksikute mändidega ala, kus taimkate kohati puudub ja luites "elavad". Liiv on peen ja kollakasvalge.
Kaitseala edela- ja kirdeserval, kus maapind madalam, on valdavaks lehtmets. Edelaserva lähedal asub tähistatud arheoloogiamälestis (matusepaik, II a.t. I pool, nr. 71). Metsas on palju teeradu. Kirjanduseandmetel on luidestikus pisike allikas, mis on arvatavasti kuivaks jäänud. Järves ja selle ääres esineb väheldasi rändrahne ja suuri paepanku. Viimased on arvatavasti pärit karjääri pôhjast. Ühe paepanga üks külg on hästi sle, mis on tekkinud mandrijää kulutusest.
KoostanudKoostanud:Ü. Heinsalu
7. 10. 1993. a.
(LKR: 27.09.2000, 11:00:52 )
SeisundKullamaa liivikust on osa ära veetud ja karjääris on nüüd madal järv. Liiviku kesk- ja kaguosas on rohkesti väga vanu liivaauke, milledes kasvab mets. Kohati on liivikus näha luiteid.
( LKR: 27.09.2000, 11:02:20 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, geoloogiline, ökoloogiline, ôppeotstarbeline, rekrestiivne.
Uuritus<UURITUS>
Kirjeldanud P.Kohava ja KUllamaa kooli ôpilased (koduuurimuslikud tööd kooli arhiivis 1981, 1983, 1984).
LoodusobjektRannavallid, rannamoodustised
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kullamaa küla