Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Oostriku SuurallikasVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaEndla looduskaitseala (KLO1000174)
NimiOostriku Suurallikas
AsukohakirjeldusNorra - Jõeküla tee ääres teest läänes, Norra pargist
1,6 km.
KaitseAsub Endla looduskaitsealal. Mitte teha lageraiet ümber
allika. Kaitsta liigse kallaste tallamise eest. Reguleerida
külastuskoormust. Kanda kaitseala loodusmälestiste
nimekirja.
KirjandusHeinsalu, Ü., Kaptsov, A. Norra karstiallikate piirkond. -
perspektiivne looduskaitseala. - Rmt.: Põhjavee kasutami-
sest ja kaitsest Eesti NSV-s. Tallinn, 1978.
Heinsalu, Ü., Timm, T., Karise, V. 1976. Looduskaitsset
vajavad allikad Eesti NSV-s. - Rmt.: Eesti NSV maapõue
kaitsest. Tallinn, lk. 68-95.
IseloomustusKuni 10 m lai ja 25 m pikk allikaline veekogu harujõe alguses.
Selle kaldad on soised. Järvikus on üks suur, ligi 5 m laiune
ja 2 m sügavune allikalehter ning veel mitu vähemat. Järviku
suurim vooluhulk on üle 180 l/s, väikseim - alla 100 l/s. Vee
minimaalne temp. - 4,5°C. Looduslikult haruldaselt kaunis
veekogu. Selle ümber on soine mets. Oostiku allikast 20 m
ida pool tekkis kraavi kaevamisel allikas - Voltre kaev-allikas.
KoostanudÜ. Heinsalu
SeisundHea.
TähtsusTeaduslik, ökoloogiline, õppeotstarbeline. Pikaajaliste
hüdroloogiliste uurimiste koht. Turismiobjekt.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiJärva maakond, Järva vald, Norra küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudSuurallikas (Oostriku Suurallikas) VEE4403000