Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: KIRIKUKIVI = KERKSTAIN = EERNSTAIN = (KOTKAKIVI)Väljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaVäinamere hoiuala (Läänemaa) (KLO2000241)
NimiKIRIKUKIVI = KERKSTAIN = EERNSTAIN = (KOTKAKIVI)
AsukohakirjeldusSaare kirdeosas paikneva neeme - Norby nina ja Kerk-Grandeti saare vahel, keskmise neemiku kohal rannavees, rannast ca 60 m. Hôlpsasti leitav, kaugelt pilkupüüdev. Topokaardil 1:25 000 ei ole näidatud.
( LKR: 29.11.2000, 10:52:25 )
Kaitse<KAITSE>
1936. a. tehti ettepanek LUS-i poolt vôtta looduskaitse alla. Vôeti vist looduskaitse alla 1941. a. (nr. 547) - H.Viidingu andmed.
Vajab looduskaitsereziimi (taaskehtestamist).

( LKR: 29.11.2000, 11:10:00 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Russwurm, C.F. Sagen aus Hapsal, d. Wieck, Ösel u. Runö. Reval, 1861.
Helmersen, G. Studien über die Wanderblöcke und Diluvialgebilde Russlands. II Lief.-Mem. Acad. Sei. St.-Petersb., 1882, VII Ser., t. XXX, N 5.
Ratas, U. Vormsi loodusest. Tln., 1977.
Sepp, U. Vormsil matkates. - Eesti Loodus, 1969, 5, foto.
Paatsi, V. Eesti Loodus. 1986, 8, foto.
Kohava, P. Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Tln., 1988. Käsikiri. Eesti Maakorralduskeskus.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Kôrge püstjas, kallutatud tahuka kujuline rahn, mille terav harjajoon ja sellelt laskuvad tasased laepinnad loovad mulje katusest (see meenutavat Vormsi tornita kirikut). Rahn aheneb allpool, külgseinad on tugevasti eenduvad. Asub klibulisel merepôhjal, ca 0,5 m sügavuselt vees, vahel kuival. Pikitelg on ida-läänesuunaline. Rahnu idaotsale on tehtud kriips ja arv 1851, mis märgib selle aasta veeseisu. Koostis: rabakivigraniit - viiburgiit suurte K-päevakivi ovoiididega.
Môôtmed: pikkus 7,8 m; laius 7,3 m; kôrgus 5,6 m - V.Paatsi, 1986.
H. Laasi - 1933, sai peaaegu samad môôtmed.
P.Kohava - 1988 järgi on kivi kôrgus alates pôhjast 6,0 m. Suurim ümbermôôt on ca 2 m kôrgusel ja on määramata. Arvatavasti on see 25-30 m (E.Pirrus). H.Laasi arvates on jää rahnu nihutanud ja teisele küljele lükanud. Kirkstaini kasutas vanasti üks kotkas pesapaigana (Eibefolke, 1851), seepärast ka nimetus Eernstain.
KoostanudKoostanud:E. Pirrus; Ü. Heinsalu
nov. 1993. a.
(LKR: 29.11.2000, 11:07:27 )
SeisundHea.
( LKR: 29.11.2000, 11:07:37 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, teaduslik, turistlik, rekreatiivne, reeper.
Uuritus<UURITUS>
Külastanud palju uurijaid. Üksikasjalisemalt uurinud H.Laasi (1933); U.Sepp, V.Paatsi, P.Kohava, E.Pirrus, Ü.Heinsalu.
Raamatus "Eesti maastikud", Tln. 1984, lk. 56 on toodud rahnu foto.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne maakond, Vormsi vald