Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Polli mäedVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLoodi looduspark (KLO1000241)
NimiPolli mäed
AsukohakirjeldusViljandi maakond. Paistu vald. Paistust 2 km kirde pool.
KaitseOn Loodi looduspargi iseseisev kaitsevöönd. Kaitse all on kõige liigestatum ja huvipakkuvam osa Polli mägedest.
KirjandusOrviku, K. 1935. Viljandimaa aluspõhi ja pinnakate. Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi Toimetused nr. 47, Tartu, 1-22.
Tammekann, A. 1939. Viljandimaa pinnakatte tekkelugu. - Koguteos "Eesti" VII, Viljandimaa, Eesti Kirjanduse Selts, Tartu.
Lõokene, E. 1959. Sakala kõrgustiku põhjapoolse osa geomorfoloogia. - Tartu Ülikooli Toimetised. 75. Töid Eesti geoloogia alalt, I. Tartu,.
IseloomustusTugevasti liigestatud pinnamoega idapoolne, umb. 2km2 osa Loodi ja Polli orundite vahelisest kõrgemast moreenlavast. Kõrgus Polli orundi soostunud põhjast ulatub 55 meetrini, absoluutkõrgus 90-95m. Orundipoolsed nõlvad on liigestatud sälkorgudest ja sagedased on terrassilaadsed pinnad, mis viitavad liustiku paisjärve tasemete muutustele Sakala kõrgustiku läbivates orgudes liustiku sulamise ajal. Sagedased on sulglohud ja söllid, mille sügavus ulatub 10 m-ni. Tõenäoliselt koosnevad Polli mäed valdavalt moreenist. Kohati esineb pinnal ka karbonaatse koostisega kruusa ja suuri rändrahne (ka künkliku ala kõige kõrgematel tippudel). Polli mäed on kaetud kuuse- segametsaga.
KoostanudR.karukäpp
SeisundHea.
Väikesed kohalikud kruusavõtukohad ei kahjusta mainimisväärselt pinnavorme. Idaosa kasutatakse suusa- ja ratsaspordibaasina. Suusarajad (osalt asfalteeritud) on rajatud pinnamoodi jälgivalt, ega riku seda. Sisseraiutud sihid avavad soodsalt vaateid.
TähtsusMaastikuline, teaduslik, puhkemajanduslik
UuritusKonkreetseid uuringud Paistu Polli mägede kohta teada pole. Sakala kõrgustiku geoloogiat ja pinnamoe kujunemist on uurinud 1930-ndatel aastatel K. Orviku ja A. Tammekann, hiljem E. Lõokene. Praegust seisundit hindas 02. aug. 1997.a. R.Karukäpp.
LoodusobjektKuppelmaastiku elemendid
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiViljandi maakond, Viljandi vald, Intsu küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Lolu küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Paistu küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Viisuküla küla