Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Meleski soo (raba)Väljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaAlam-Pedja looduskaitseala (KLO1000455)
NimiMeleski soo (raba)
AsukohakirjeldusViljandi maakonna idapiiril, Kolga-Jaani vald. Võrtsjärve põhjakaldal, Vaibla - Meleski teest ida pool.
KaitseKaitse puudub, soo piirneb põhjast ja idast Alam-Pedja looduskaitsealaga; väärib veesäilitusala staatust. 2010.aasta seisuga jääb osaliselt Alam-Pedja LKA-le.
KirjandusEesti turbavarud. 1992. Koost. M. Orru. EGK, Tallinn, 106.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. EGK, Tallinn, 153.
Orru, M., Ramst, R., Veldre, M. 1983. Aruanne turba ja sapropeeli otsingulis-hinnangulistest töödest Viljandi rajoonis. Keila, 575 lk. Käsikiri geoloogiafondis.
Orru, M., Ðirokova, M., Veldre, M. 1987. Aruanne turbavarude kompleksse kasutamise uuringutest Viljandi, Valga, Võru ja Põlva rajoonis. Keila, käsikiri geoloogiafondis.
IseloomustusArvestades Meleski raba asukohta - Võrtsjärve, Pedja ja Emajõe vahel; läänest piirneb Kolga-Jaani voorestikuga - on tegemist äärmiselt huvitava hüdroloogilise reþiimiga alaga, mis on mõjutanud ka soo arengut. Soo toitubki põhja-, valg- ja tulvaveest ning sademetest.
Meleski raba on tekkinud pärast Võrtsjärve taandumist maha jäänud järve soostumisel, turba lamamiks on 0,3 m järvemuda, selle all liiv. Soo üldpindalast (2756 ha) moodustab suurema osa (2379 ha) madalsoolasund, mis koosneb peamiselt hästilagunenud puuturbast. Raba levib vaid 377 ha suurusel alal soo keskosas, kuhu tulvaveed ei ulatu, ning koosneb fuskumi-, älve- ja villpeaturbast. Mineraalmaasaared võtavad enda alla 32 ha.
Soos kasvab peamiselt männi-kuuse-kase segamets, jõgede läheduses leidub võsastunud luhtasid; rabas domineerib puisraba. Määravaks on üleujutusvesi, mis kannab sohu piisavalt mineraalaineid - selle indikaatoriks on ka turba kõrge tuhasus (11,9%).
Meleski raba on oluline oma marjarikkusega ning veelindude pesitsuspaigana.
KoostanudE.Andresmaa
SeisundHea, soo on looduslikus seisundis.
TähtsusTeaduslik (pakub huvi oma hüdrolooglise reþiimiga), ökoloogiline, veesäilituslik.
UuritusEesti Geoloogiakeskuse turbavarude otsingu- ja otsingu-hinnangulised tööd (1983, 1987); GI hüdrogeo-ökoloogilised uuringud 1997.a.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiTartu maakond, Elva vald, Verevi küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Lalsi küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Meleski küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Vaibla küla