Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Ubaniidi rahn ja rahnude külvVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaPakri maastikukaitseala (KLO1000113)
NimiUbaniidi rahn ja rahnude külv
AsukohakirjeldusAsukoht: Harju maakond. Pakri poolsaare pohjatipust 2 km idakagusse, endise Ubaniidi taluaseme juures. Piki poolsaare kirdeosa kulgevat maanteed soites tuleb järsust nolvast idakirde suunas 200 m taluaseme juurde pöörata, sest rahn on nähtav ainult lähedalt.
Rahnude külv paikneb taluasemest edelas (as. 210o, 50-150 m) laialehelises vahtra-saare salumetsas.


( LKR: 08.01.2000, 17:17:59 )
Kaitse<KAITSE>
Ei ole looduskaitse all. Kuulub aga maastikukaitseala puhvervööndisse, mistottu oleks otstarbekohane lülitada ta opperaja koosseisu. Ubaniidi talu juurest algab ka meeleolukas metsatee piki metsastunud klindiserva kagu poole. Rahnudekogumit oleks tarvis täpsemalt uurida ja maastikul piiritleda.

( LKR: 08.01.2000, 17:18:54 )
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Ubaniidi üksikrahn asub vosastuval karjamaal, on kasvamas tihedasse toomingarindesse ja pole mootmeteltki eriti suur. Ta on piklik, laevaninataoliselt eenduva teravama otsaga, üleni kaetud samblikega, mistottu jätab eemalt peeneteralisema kivimi mulje.
Rabakivi, piiterliidi tüüpi; 6,0x3,1x2,4 m, ümbermoot 13,7 m.
Talust lounasse ja edelasse jäävas metsasalus on tihedalt üksteise korval voi kohati ka suuremate vahedega vähemalt 30 suuremat ja palju väiksemaid rahnusid. Suuremate ümbermoot ulatub sageli 10 m-ni ja korgus 2 m-ni. Seega on tegemist suurte rahnude omapärase kogumiga, mille tekkelooline tolgendus vajab täiendavat uurimist. Ilmselt on tegemist mingi astanguesise paelavaga, mille üldist rahnuderikkust veelgi tihendas siin liikunud rüsijää.
Rahnude koostises näib valdavat rabakivi, kuid niiske metsaaluse tottu on enamus rahnusid tugevasti sammaldunud, mis annab kogu vaatepildile müstiliselt süngevoitu varjundi.

KoostanudKoostanud:E. Pirrus
17. okt. 1997.a.
(LKR: 08.01.2000, 17:18:25 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Rahuldav.
Üksikrahn vajab hooldusraiet, kivikülv aga tähistust või isegi rajapuhastusraiet. Kahjuks on rahnudekogumi talupoolne osa tugevasti risustatud ka olmejäätmetega, mis küll tasapisi iseeneselikult laguneb.
Tarvis oleks tähistada objekt mööduval teel vastava viidaga, muidu on rahnudekülv raskesti leitav.( LKR: 08.01.2000, 17:18:40 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, teaduslik - rahnudekogum on üks omanäolisemaid Eestis.
Uuritus<UURITUS>

E. Pirrus - 19.06. 1997.a. Revisjonülevaatus rahnudekogumil, üksikrahnu kirjeldamine, moodistamine ja pohiplaani koostamine.

LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn