Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Tõrga sooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaSookuninga looduskaitseala (KLO1000317)
NimiTõrga soo
AsukohakirjeldusPärnu maakonna lôunaosa. Eesti-Läti piiril. Paikneb Tuulikust idas. Läheb üle Läti piires maastikukaitsealaks.


( LKR: 28.02.1998, 16:59:52 )
( LKR: 17.04.1998, 17:52:12 )
Kaitse<KAITSE>
Paikneb Kodaja sookaitsealal, moodustades selle idaosa. Veesäilitusala.

Märkus: Tänapäeval Sookuninga looduskaitseala koosseisus.
( LKR: 28.02.1998, 17:00:40 )
Kirjandus<KIRJANDUS>

Eesti turbavarud, 1992. RE Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Kink, H., Andresmaa, E. 1995. Sood veesäilitusaladeks. - TA Toimetised. Geoloogia 44, 3, 197-198.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Orru, M., Shirokova, M., Veldre, M., Ramst, R. 1986. Pärnu rajooni turba ja sapropeeli otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. Keila, Eesti Geoloogiafond.
Valk, U. 1988. Eesti sood. Tallinn.
Veeseire kaitsealadel. Nigula looduskaitseala, 1990. Koost. H. Kink. Aruanne GI arhiivis.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Soo üldpindala on 1291 ha, sellest turbamaardlat 829 ha. Soos levib madalsoo- (624 ha) ja rabalasund (667 ha); toitub sademetest ja pôhjaveest, eesvooluks on Ruijena jôgi. Tekkis mineraalmaa soostumisel, turba lamamiks liiv ja moreen. Turba paksus on kuni 5,5 m, turbavaru (3 milj. t) on arvel aktiivse reservvaruna. Pôhilise osa soost hôlmab lageraba, palju on jôhvikat ja murakat.
Soo asub Kodaja sookaitsealal, mis on osa Lätis asuvast sookaitsealast. Soo on Salatsi ja Reiu jôe veelahkmealaks, tegemist on tundliku veere_iimiga, kus soo- ja maapinnalähedane pôhjavesi on hüdrauliliselt seotud ning sooveest oleneb ka jôgede veerohkus ja kvaliteet. Läti territooriumile jääb soos asuv Soka järv, millest algab Reiu jôgi. Seda arvestades tuleks soo jätta ka veesäilitusalaks.
KoostanudKoostanud:H. Kink
10.11.1996
(LKR: 28.02.1998, 17:00:09 )
(LKR: 17.04.1998, 17:52:39 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Hea


( LKR: 28.02.1998, 17:00:24 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Ökoloogiline, veekaitseline.
Uuritus<UURITUS>
Eesti Geoloogiakeskuse turbavarude otsingu- ja otsingu-hinnangulised tööd Pärnu maakonnas aastatel 1983-1986 ning täiendavad uuringud 1987-1989.a.
Geoloogia Instituut 1990.a. Uuriti veere_iimi seoses veeseirega Nigula Looduskaitsealal.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Saarde vald, Lanksaare küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Tuuliku küla