Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: NÄÄRIKIVIDVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaMatsalu rahvuspark (KLO1000300)
NimiNÄÄRIKIVID
AsukohakirjeldusMatsalu lahe lôunarannal Paga küla kohal, 900 m Saastna / Mäense / Malva teeristist kirdes, Nääri talu (om. P. Näär) maal. Topokaardil 1:25000 märgitud üle 2 m rahnuna. Kergesti leitavad, hôlpsasti ligipääsetavad, hästi vaadeldavad.
( LKR: 20.09.2000, 11:01:08 )
Kaitse<KAITSE>
Näärikivid vôeti looduskaitse alla 13.01. 1937. a. (reg. nr. 82) RT 1937, lk. 1570. Uuesti riikliku kaitse alla vôetud 17.03. 1959. a. (reg. nr. 35(. Paiknevad Matsalu Looduskaitseala territooriumil.

( LKR: 20.09.2000, 11:29:58 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Eesti maastikud. Tln., 1987, lk. 48-49, foto.
Paakspuu, V. 1988. Looduskaitseala MAtsalu lahel. - Rmt.: Läänemaa ja läänlased. Tln., Perioodika, lk. 122-124.


Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Vahetult veepiiril, lainete poolt töödeldavad. Kolm suuremat rahnu ja neist murdunud tükid lähestikku. Kivimiliselt ühtsed> graniitporfüür roosade K-päevakivikristallidega hallis pôhimassis.Môôtmed:
I pikkus 6,3 m; laius 3,6 m; kôrgus 2,7 n; ümb. 16,2 m;
II 6,4 m 4,2 m; 2,6 m 16,8 m;
III 3,1 m 2,0 m 1,8 m 8,3 m.
Kogumaht 29,4 kuupmeetrit.
Kaks rahnu on ümardumata, suhteliselt värskete murdepindadega, eenduvate külgedega. Kolmas rahn on ümarakontuurilisem. Neis esineb kinnislôhesid ja nad on meretuultele avatud, sammaldumata. Rahnud lasuvad paljanduval siluri paaepinnal ja on ilmselt allunud merejää nihutavale tegevusele.
KoostanudKoostanud:E. Pirrus
26.06. 1993. a.r
(LKR: 20.09.2000, 11:27:33 )
SeisundRahuldav. Tähistus 1992. a. purunenud.
( LKR: 20.09.2000, 11:27:54 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, maastikuline, rekreatiivne, turistlik, ôppeotstarbeline.
Uuritus<UURITUS>
Rahne mainitakse juba môôdunud sajandil (Helmersen, 1882 ja Russwurm, 1851) ja käesoleva esimesel poolel (Lehbert, 1914; Eesti loodusmälestusmärke, 1931); H. Schultzi foto (nr. 2052), on EKS/i Kodu-uurimistoimk. kogus.
Rahnude esmakordsel looduskaitse alla vôtmisel märgiti môôtmed: 6,3x2,6x2,8; 6,0x5,6x2,7; 2,2x1,6x1,7 m.
H. Viiding, 1986 - kivimimä1 rang, salidipildistus;
P. Kohava 1987 - tahhümeetriline môôdistus ja pôhiplaani koostamine;
K. Müürisepp 1989 - ülevaatus, üldistus ja andmete töötlus Ürglooduse raamatule; E. Pirrus 1992 - ülevaatus, täiendavad andmed.
Rahvajutu järgi ilmunud rahnud ühel nääriööl merest.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Metsküla