Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Rannametsa-Soometsa luitedVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLuitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
NimiRannametsa-Soometsa luited
AsukohakirjeldusLuiteahelikud Soometsa - Häädemeeste ja Vôiste - Häädemeeste va-
hel. Koos luiteahelike-vahelise Tolkuse rabaga moodustavad need
pinnavormid Rannametsa - Soometsa maastikukaitseala pindalaga
80 850 ha.


( LKR: 07.02.1998, 20:08:01 )
( LKR: 17.04.1998, 17:10:20 )
Kaitse<KAITSE>
On kaitse all maastikukaitsealana. Tornimägi ja Tôotusemägi on
kaitse all ka arheoloogiamälestisena. Seetôttu erilisi kaitse-
meetmeid ei vaja. Vältida tuleks maanteelähedaste populaarsemate
kohtade liiga intensiivset külastamist ja taimkatte hävimist.

( LKR: 07.02.1998, 20:08:39 )

( LKR: 17.04.1998, 17:15:58 )
Kirjandus<KIRJANDUS>

Kessel, H., Punning, J.-M. 1972. Pilk Läänemere geoloogilisse minevikku Eestis. - Eesti Loodus, 8, lk. 548-553; 10, lk. 612-616.
Hyvarinen, H., Donner, J., Kessel, H.&Raukas, A. 1988. The
Litorina Sea and Limnea Sea in the northern and central Baltic.
- Annales Academiae Scientarum Fennicae. Series A, III. Geo-
logica-Geographica, 148. Problems of the Baltic Sea History.
Helsinki, 25-35.
Perens, H. 1981. Geoloogiline ehitus; Varep, E. 1981. Maastikud. -
Rmt.: Pärnu linnas ja rajoonis. Tallinn, 34-55.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Tahkuranna - Häädemeeste valla luited on Eestis ühed
suurematest. Pinnavormide kôrgus üle merepinna ulatub 40 meetrini
(Tornimägi) ja suhteline kôrgus kohati üle 20 meetri (Tôotuse
mägi, 29 m). Muistsete rannajoonte kôrguse ja geoloogiliste
andmete alusel seostatakse sisemaa poolsete Soometsa - Hääde-
meeste luidete kujunemist Antsülusjärve rannaprotsessidega umb.
9000 aastat tagasi. Rannapoolsed Vôiste - Häädemeeste luitestik
kujunes Litoriinamere rannavööndis alates 8000 a.t. Samal ajal
vôisid olla veel aktiivsed ka varasemad Antsülusjärve luited.
Vôiste - Häädemeeste rannikuvöönd on kerkiva rannana olnud
pidevalt arenev ja 8000 aasta vältel mere suunas kasvav. Tänu
maakoore neotektoonilisele kerkele on muistsed rannajooned
jäädvustunud erinevatel kôrgustel ja paljud neist on säilinud
tänapäevani. Setetes on säilinud muistsete Antsülusjärve ja
Litoriinamere molluskite subfossiilseid kodasid, millel on suur
teaduslik väärtus edasiste paleogeograafiliste rekonstrukt-
sioonide jaoks. Kohati (Timmkanalis) on rannasetete ja
luiteliivade alla mattunud orgaanilisi setteid, mida on vôimalik
dateerida radioaktiivse süsiniku meetodil.
Vôrdlus nüüdisrandadega viitab sellele, et praegused
looduslikud tingimused erinevad oluliselt neist, mis valitsesid
atlantilisel kliimaperioodil, mil kujunesid Rannametsa luited.
Ilmselt kujunesid siin esmalt suured paraboolluited, mis hiljem
liitusid ja korduvalt ümber kujunesid. Hilisemaid kujumuutusi tôi
kaasa ka metsatulekahjude tagajärjel aktiviseerunud tuuletegevus.
Tulemuseks on rahutu, künklik maastik, kus nôlvakalded tihtipeale
ei ole luidetele tüüpilised.
Rannamôisa - Soometsa luidete morfoloogia avaldub tähele-
panuvääriva detailsusega maastikukaitseala kaardimaterjalidel
ning 1:25 000 môôduga topokaartidel.
KoostanudKoostanud:R. Karukäpp
10. jaan. 1997.a.
(LKR: 07.02.1998, 20:08:14 )
(LKR: 17.04.1998, 17:15:02 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Hea.
Kohati on kôige külastatavamad luitenôlvad ja -harjad Tornimäel
ja Tôotuse mäel tallamisega kahjustatud: kamar hävitatud ja rajad
sisse tallatud.

( LKR: 07.02.1998, 20:08:28 )
( LKR: 17.04.1998, 17:15:28 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik (geoloogiline). Maastikuline, rekreatiivne.
Ala on erakordselt soodne Holotseeni luitestumisprotsesside
uurimiseks.
Uuritus<UURITUS>

Uuritud korduvalt mitmete geoloogide ja geograafide poolt (H.
Kessel, H. Remmel, E. Martin, A. Raukas jt.).
E. Martini poolt on koostatud luidete iseloomustus - vt. Pärnumaa
Kilingi-Nômme Näidismajandi hoolduspiirkonna looduskaitse objektid, I köide. Pärnu, 1991.

LoodusobjektTuulesetted (luited)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Häädemeeste alevik
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Papisilla küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Piirumi küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Pulgoja küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Rannametsa küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Sooküla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Soometsa küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võidu küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik
Pärnu maakond, Saarde vald, Ilvese küla