Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Metsanurga allikadVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaEndla looduskaitseala (KLO1000174)
NimiMetsanurga allikad
AsukohakirjeldusNorra - Jõeküla teest 1,2 km idas Oostriku jõe ääres, endis-
aegsel heinamaal.
KaitseAsuvad Endla Looduskaitsealal. Allikaala mitte lasta
võsastuda, et järvikute maastik oleks avatud. Kanda
kaitseala loodusmälestiste nimekirja. Tähistada.
KirjandusHeinsalu, Ü., Kuptsov, A. Norra karstiallikate piirkond -
perspektiivne looduskaitseala. - Rmt.: Põhjavee kasutami-
sest ja kiatsest Eesti NSV-s. Tallinn, 1978.
IseloomustusOostriku jõe ääres kahel pool jõge esineb 300 m pikk
allikaala, kus on kaheksa allikajärvikut. Need asuvad
allikalehtrites, millede laius jääb 5-15 m ja sügavus 1,5-2,5 m
piiresse. Järvikutest voolavad välja ojakesed, milledest
suuremate vooluhulk on suvel mõni liiter sekundis. Lehtrite
põhi on mudane. Pinnakatteks allikaalal on kõdunenud
turvas. Üks allikas on väävelvesiniku lõhnaline ja rauarikka
veega.
KoostanudÜ. Heinsalu
SeisundHea.
TähtsusTeaduslik, ökoloogiline, õppeotstarbeline. Ainulaadne
pisikeste allikajärvikute rühm.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiJärva maakond, Järva vald, Jõeküla
Järva maakond, Järva vald, Norra küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudMetsanurga allikad VEE4403600
Metsanurga allikad VEE4403601
Metsanurga allikad VEE4403602
Metsanurga allikad VEE4403603
Metsanurga allikad VEE4403604
Metsanurga allikad VEE4403605
Roosteallikas VEE4403606
Metsanurga allikad VEE4403700
Metsanurga allikad VEE4403800
Metsanurga allikad VEE4403900
Metsanurga allikad VEE4404000