Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Kiigumõisa allikaala = Kiigumõisa KülmaallikadVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaKiigumõisa maastikukaitseala (KLO1000260)
NimiKiigumõisa allikaala = Kiigumõisa Külmaallikad
AsukohakirjeldusKihme külast 3 km edelas kahel pool Jägala jõge soometsas.
KaitseOn riikliku kaitse all. Tähistada. Võtta kaitse alla kui allika-
line märgala. Hoida looduslikus seisundis. Asuvad Pandivere
Veekaitsealal,. Veesäilitusala - sihtkaitsevöönd.
KirjandusSiimon, K. Uskuda või mitte. - Võitlev Sõna, 11.10.84.
Pandivere Riiklik Veekaitseala. Karst ja allikad. 1994.
Koost. H. Kink, I. Tamm. 63 lk.
IseloomustusEsineb umbes 0,5 km läbimõõduga alal 4 allikarühma, kus
kokku 12 suurt tõusuallikat ja palju pisikesi. Neist algavad
ojad suubuvad Jägala jõkke.
1. Uuemardi rühm koosneb kolmest allikast. Lehtrite läbi-
mõõt on 3-7 m ja sügavus üle 1 m. Asub jõest paremal.
2. Kuhjemäe rühm koosneb kolmest allikast. Suurim neist on
sauna juures. See on ligi 20 m lai ja 60 m pikk veekogu
jõest vasakul. Põhjas esineb 4 allikalehtrikest.
3. Mustaaugu rühm koosneb kahest järvikust. Asub jõest
vasakul.
4. Miku allikad läbimõõduga kuni 20 m. Vesi sinetab.
Allikate vooluhulk suvel umbes 10-20 l/s. Summaarne voolu-
hulk ulatub arvatavasti üle 100 l/s. Nende ümbruses on
pinnakatteks turvas ja selle all moreen. Aluspõhi on 0,5-1,5 m
sügavusel. Allikaala on vanasti olnud puisniidul. see on nüüd
kohati veel lage. allikatest algavad ojad suubuvad Jägala
jõkke.
KoostanudÜ. Heinsalu
SeisundHea. Ühe allika juurde on ehitatud saun ja kaevatud tiik.
TähtsusTeaduslik, ökoloogiline, esteetiline, õppeotstarbeline,
pikaajaliste hüdroloogiliste vaatluste koht.
UuritusAndmeid on Eesti TA Geoloogia Instituudis.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiJärva maakond, Paide linn, Oeti küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudKiigumõisa allikad VEE4506400
Kiigumõisa allikad VEE4506500
Kiigumõisa allikad VEE4506501
Kiigumõisa allikad VEE4506502
Kiigumõisa allikad VEE4506600
Kiigumõisa allikad VEE4506601
Kiigumõisa allikad VEE4506700
Kiigumõisa allikad VEE4506800
Kiigumõisa allikad VEE4506801