Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1981.11.24 Rapla raj. RSN TK otsus nr.268 Looduskaitse kohta Rapla rajoonis Väljad: peida ,kuva
RekvisiitRapla rajooni RSN Täitevkomitee 24.11.1981. a otsus nr 268
PealkiriRapla raj. RSN TK otsus nr.268
Looduskaitse kohta Rapla rajoonis
Vastu võetud24.11.1981
Sisu

EESTI NSV

RAPLA RAJOONI RAHVASAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

O T S U S

24.11.1981.a. nr. 268

Looduskaitse kohta Rapla

rajoonis

Rapla rajooni looduslikult kaunite kohtade, parkide, põlispuude, rändrahnude, soomassiivide ja teiste kaitset vääri-

vate looduslike objektide säilitamiseks kooskõlas Eesti NSV 7.juuni 1957.a. seadusega "Eesti NSV Looduse kaitsest"

ning EKP Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu 14.veebruari 1979.a. määruse nr. 67 "Täiendavatest abinõudest

looduskaitse tugevdamiseks ja loodusliku produkti paremaks ärakasutamiseks" täitmiseks Rapla Rajooni

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee

o t s u s t a b:

1. Võtta teadmiseks, et ENSV Ministrite Nõukogu 25.05.81.a. määrusega nr. 340 ja ENSV Ministrite Nõukogu

ja Looduskaitse Valitsuse juhataja 17.03.1979.a. käskkirjaga nr. 25 on riikliku kaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega

looduskaitseobjektid Rapla rajoonis (lisa 1).

2. Võtta riikliku kaitse alla kohalikku tähtsust omavad looduslikud objektid (lisa 2).

3. Kohustada kolhooside, sohvooside, asutuste ja ettevõtete juhtkondi, kelle maavaldustel asuvad riikliku kaitse alla

võetud looduslikud objektid:

3.1. määrama igale objektile selle kaitse, kasutamise ja hooldamise eest vastutav töötaja.

3.2. korrastama puistud, pargid, puiesteed ja maastikulised objektid igal aastal hiljemalt 1.maiks.

4. Kehtestada, et massiürituste läbiviimine riikliku kaitse alla võetud objektidel tuleb kooskõlastada Rapla või Mahtra

RV Metsamajandi riikliku looduskaitseinsepkori kaudu rajooni täitevkomiteega või ENSV Metsamajanduse ja

Looduskaitse Ministeeriumiga. urituste korraldajail tuleb kasutatud territoorium puhastada kolme päeva jooksul.

5. Looduskaitseobjektide ning looduskaitseeeskirjade rikkumise juhtudest informeerida viivitamatult rajooninõukogu

täitekomitee keskkonnakaitsekomisjoni, kaitsealuste objektide rikkujaid karistatakse seaduses ettenähtud korras.

6. Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna rajooninõukogu täitevkomitee esimehe asetäitjale, rajooninõukogu

täitevkomitee põllumajandusinspektsioonile ja keskkonnakaitsekomisjonile.

7. Välja anda brosüür looduskaitse korraldamise kohta Rapla rajoonis.

8. Tunnistada kehtetuks Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee otsus 18.augustist 1964.a. nr. 92 "Looduskaitsest

Rapla rajoonis".

Esimees I. Eesik

Sekretär K. Õunapuu

L i s a 1

Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee

24.11.81.a. ostuse nr. 268 juurde

RIIKLIKU KAITSE ALL OLEVAD VABARIIKLIKU TÄHTSUSEGA

LOODUSKAITSEOBJEKTID RAPLA RAJOONIS

MAASTIKULISED KAITSEALAD

Juuru külanõukogus:

1. Aela-Viirika raba

2. Kuimetsa karstiala

3. Loosalu raba

4. Mahtra e. Kolga raba

5. Piiumetsa raba

Kehtna külanõukogus:

6. Keava raba

7. Palasi raba

8. Pae karstiala

Vigala külanõukogu:

9. Avaste soo

PARGID

Kehtna külanõukogu:

1. Kehtna park

Vigala külanõukogu:

2. Vana-Vigala park ja Hirvepark koos puiesteedega

Vana-Vigala park

Hirvepark

PÕLISPUUD

Juuru külanõukogu:

1. Juuru saar

2. Juuru tammed 2 tk.

3. Lõhislehine hall lepp

Kehtna külanõukogu:

4. Kastna hiiepärn

Kohila külanõukogu:

5. Luige tamm koos rändrahnudega

Loodna külanõukogu:

6. Sipa pärn

Märjamaa alev:

7. Pärn

Raikküla külanõukogu:

8. Jänusmäe tamm

9. Kabala tamm

Vigala külanõukogu:

10. Ellu tamm

11. Tamm

12. Tamm

13. Nurtu pärn

PUUDESALUD

Märjamaa külanõukogu:

1. Varbola linnuse tammed

RÄNDRAHNUD

Juuru külanõukogu:

1. Vahastu Suurkivi

2. Eestimaa kivide kuningas

Märjamaa külanõukogu:

3. Varbola ohvrikivi

Rapla alev:

4. Rapla rahn, (Kalevipoja luisk, Köpsoni kivi)

Sekretär K. Õunapuu

L i s a 2

Rapla Rajooni RSN Täitevkomitee

RIIKLIKU KAITSE ALL OLEVAD KOHALIKU TÄHTSUSEGA

LOODUSKAITSEOBJEKTID

RAPLA RAJOONIS

MAASTIKULISED KAITSEALAD JA MAASTIKU uKSIKOBJEKTID

Juuru külanõukogu:

1. Assumägi

2. Ammassaare mägi

3. Atla e. Matsi raba

Kehtna külanõukogu:

4. Kastna Hiiemägi

5. Keava mäed (Keava-Esku servamoodustis)

6. Paluküla mäed (Paluküla-Sillaotsa servamoodustis)

Kohila külanõukogu:

7. Aanu karstiala

8. Hageri karstiala

9. Nõmme kuristik

10. Urge kuristik

11. Hageri-Sutlema vanad rannamoodustised

12. Rabivere raba

13. Seli-Angerja servamoodustised

Loodna külanõukogu:

14. Paepaljand

Märjamaa külanõukogu:

15. Eesmine ja tagumine järta

16. Varbola vanad rannamoodustised

17. Vardi loometsa kaitseala

18. Sõtke paepaljand

Raikküla külanõukogu:

19. Pake mägi (Raikküla vanad rannamoodustised)

Rapla külanõukogu:

20. Linnuraba

21. Lipstu nõmm

22. Palamulla karstiala

23. Tõrma paepaljand

24. Lõhkisekivi mäe kivikülv

Vigala külanõukogu:

25. Jädivere paljand

26. Päärdu palajand

27. Avaste mägi

PARGID

Juuru külanõukogu:

1. Järlepa park koos järve ja puiesteega

2. Maidla park

3. Pirgu park

Kehtna külanõukogu:

4. Eidapere metskonna park

5. Lelle park

Juuru külanõukogu:

6. Hõreda park

7. Ingliste park

Kohila külanõukogu:

8. Lohu metsapark

9. Pahkla park

10. Sutlema park koos tiikidega

Kohila alev:

11. Tohisoo park

Käru külanõukogu:

12. Käru park

Loodna külanõukogu:

13. Sipa park

Märjamaa külanõukogu:

14. Haimre park koos puiestee ja lehisegrupiga

15. Kasti park

16. Sillaotsa talu dendraarium koos pargi ja puiesteega

17. Valgu park

18. Velise park

19. Orgita park

20. Vaim isa park koos lehistegrupiga

Raikküla külanõukogu:

21. Kabala park

22. Purku kooli park koos männikuga

23. Raikküla park koos alleega

Rapla külanõukogu:

24. Alu park koos

25. Hagudi kooli park

26. Kodila park

27. Kuusiku metsapark koos puiesteedega

28. Purila metsapark

29. Sali park koos alleega

Vigala külanõukogu:

30. Jädivere metsapark

PÕLISPUUDE GRUPID JA PUUDESALUD

Juuru külanõukogu:

1. Hernemäe kasesalu

2. Kaiu põlispuud

3. Kamara männik

4. Kuimetsa põlispuud

5. Tooma talu põlispuud

6. Valgamäe kasesalu

Kehtna külanõukogu:

7. Anton Elmanni nim. kasesalu

8. Bormeistri põlispuud

9. Keava põlispuud

10. Kuningapalu

11. Lellepere põlispuud

12. Räägu-Tõnise ja Räägu-Kupja männikud

13. Eidapere põlispuud

14. Tammiku tammed

Kohila külanõukogu:

15. Angerja põlispuud

16. Murekünka tammed

17. Nõmme kasesalu

18. Reinu kasesalu

19. Saueaugu kasesalu

Kohila alev:

21. Kapa männik koos puiesteega

Kädva külanõukogu:

22. Kädva põlispuud

22. Männiku kasesalu

23. Tamsi kasesalu

Loodna külanõukogu:

24. Angasilla mägi

25. Kohatu kadastik

26. Loodna põlispuud

27. Teenuse põlispuud

28. Maidla põlispuud

29. Sooniste põlispuud

30. Hiie tammik

31. Pajaku tammik

Märjamaa külanõukogu:

32. Konuvere põlispuud

33. Niidiaia tammik

34. Russalu põlispuud

Raikküla külanõukogu:

35. Aru kasesalu

36. Jaaneri kasesalu

37. Kalmu tammesalu

38. Kensapa põlispuud

39. Peetri mägimännid

40. Silla tammed

Rapla külanõukogu:

41. Hiie-Sunda kasesalu

42. Kangru põlispuud

43. Mihkli-Andrese kasesalu

44. Mäsna arukased

45. Ohulepa põlispuud

46. Luuka kasesalu

47. Valtu põlispuud koos alleega

48. Vargamäe tammed

49. Rebase ja tori tammikud

50. Estoonia mägi (Ees-mägi ja Tagamägi)

Vigala külanõukogu:

51. Pipra põlispuud

52. Päärdu põlispuud

53. Vigala ambulatooriumi põlispuud

ALLEED

Juuru külanõukogu:

1. Atla allee

Käru külanõukogu:

2. Laane asunduse tammede allee

uKSIKPUUD

1. Lepiku pärnad

2. Muru- kadakas

3. Vahastu tamm

4. Vaopere pappel

5. Juuru pooppuu

Kehtna külanõukogu:

6. Iidase pärn

7. Keava kahar mänd

8. Mikumäe pärn

9. Ohekatku tamm

10. Tuberiku vaher

Kohila külanõukogu:

11. Kõnnu tammed

12. Tõnsu kadakas

13. Liivi tamm

Käru külanõukogu:

14. Käru tamm

15. Vanale pärn

Loodna külanõukogu:

16. Aima peksumänd

17. Männiku kadakas

Märjamaa külanõukogu:

18. Kibasto kask

19. Nurga lõhislehine kask

20. Põlli tammed

21. Sõtke hobukastanid

Raikküla külanõukogu:

22. Jaaneri pärnad

23. Kõnnu tammed

24. Põleniku pärnad

25. Ranga kadakas

26. Saariste tamm

27. Mailukse tamm

28. Mardi tamm

29. Metsküla kadakas

30. Serbia tamm

31. Valge mänd

Rapla külanõukogu:

32. Jaanimardi pärn

33. Tõnusaare tamm

34. Värava pärn

35. Lipumäe tamm

36. Luha kääbusmänd

37. Vanatoa pärn

Rapla alev:

38. Lõhislehine kask

39. Priiuse tamm

Vigala külanõukogu:

40. Naravere tamm

41. Veski saar

42. Ilmandu-Sepa pärn

VILJAPUUD JA KATSEKULTUURID

Juuru külanõukogu:

1. Miku metsõunapuu

Raikküla külanõukogu:

2. Kensapa metsõunapuu

Rapla külanõukogu:

3. Oru metsõunapuu

4. Lehiste katsekultuur

RÄNDRAHNUD

Juuru külanõukogu:

1. Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi rändkivide kollektsioon

2. Männiku Suurkivi

3. Tolla kivi

Kehtna külanõukogu:

4. Kalbu Suurkivi

Kohila külanõukogu:

5. Hageri hiiekivi

6. Tamme Suurkivi

7. Ussi põllu Suurkivi

Märjamaa külanõukogu:

8. Kükita Suurkivi

9. Liivasoo Hallkivi

Raikküla külanõukogu:

10. Vaharu rändrahn

11. Nõmmekivi

12. Rebase kivi

13. Alu Suurkivi

14. Rapla orjakivi

15. Tõrma Suurkivi

JÄRVED, ALLIKAD

Juuru külanõukogu:

1. Örde allikas

Kehtna külanõukogu:

2. Imsi järv

3. Mihka-Jüri allikas

Kohila külanõukogu:

4. Lohu allikad

Märjamaa külanõukogu:

5. Lümandu allikad

6. Neitsipere allikad

7. Rangu allikas koos Rangu rankadega

8. Vetla Pühaallikas

9. Mustallika allikate rühm

10. Pühajõe allikas

11. Kurisu Jaani allikas

Rapla külanõukogu:

12. Jalase e. Sõbesoo järv

13. Purila allikad

Sekretär K. Õunapuu

LKR: 26.06.1997 10:13:07

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1981_11_24_ nr268_Rapla (pdf, 18.6 MB)