Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1982.02.17 Võru rajooni RSN TK 17 veebruari 1982 a otsus nr 67 "Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiride korrektuur.".Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud17.02.1982
RekvisiitVõru rajooni RSN TK 17 veebruari 1982 a otsus nr 67 "Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiride korrektuur.".
PealkiriVõru rajooni RSN TK 17 veebruari 1982 a otsus nr 67 "Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiride korrektuur.".
Sisu

EESTI NSV

Võru Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu

Täitevkomitee

O T S U S

17.02.82 Nr. 67

Võru

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiride korrektuur.

Aluseks võttes Eesti NSV Maakoodeksi § 16, 17, 37 ja 162-164 Võru Rajooni RSN Täitevkomitee o t s u s t a b:

1. Nõustuda 938 ha maa-ala arvamisega Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiridesse majandite maadest maadest mahaarvamiseta vastavalt lisale.

2. Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala piiridesse jäävatel majanditel säilib õigus:

2.1. kasvatada haritavatel maadel kõiki põllumajanduskultuure, teha selleks maaharimist ja väetamist vastavalt agrotehnilistele eeskirjadele ning keskkonnakaitse nõuetele;

2.2. niita heina ja kasvatada loomi maastikukaitseala piiridesse jäävatel looduslikel karjamaadel;

2.3. teha maaparandust ja kultuurilisi töid vastavalt maa kasutamise perspektiivprojektile ja maaparanduse perspektiivskeemile;

2.4. majandada maastikukaitseala piiridesse jäävaud metsi lähtudes metsakorralduse kavast.

3. Maastikukaitsealade piirkonda jäävate maade edaspidine kasutamine ja maakasutajate poolt toimub kooskõlas käesolevas otsuses antud tingimustele ja Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse korraldamise eeskirjadele.

4. Esitada käesolev otsus Eesti NSV Põllumajandusministeeriumi ning Eesti NSV metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi kaudu kinnitamiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogule.

Esimees R. Tiit

Sekretär T. Saag

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1982.02.17_nr67_Vorurj_RSN (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPiusa jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000202)