Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1967.01.17 Kohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.7 Looduskaitse objektidest rajoonis.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud17.01.1967
RekvisiitK-Järve raj. TSN TK 17.01.1967 otsus nr.7
PealkiriKohtla-Järve raj. TSN TK otsus nr.7
Looduskaitse objektidest rajoonis.
Sisu

Eesti NSV

Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute

Nõukogu Täitevkomitee

Otsus

17. jaanuarist 1967. a. nr. 7

Looduskaitse objektidest rajoonis.

Läbi vaadanud rajooni looduskaitse komisjoni poolt esitatud materjalid rajooni maastikuliste kaitsealade, põliste puude ja rändrahnude säilitamise ning kaitsmise kohta ning kooskõlas Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 242 11. juunist 1957. a. "Eesti NSV looduse kaitsest", Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee

Otsustab:

l. Võtta riikliku looduskaitse alla kohaliku tähtsusega objektid vastavalt lisale nr.l.

2. Kinnitada kohaliku tähtsusega geoloogiliste kaitsealade "Järvevälja luidestik" Tudulinna külanõukogu piires ja "Smolnitsa luidestik" Alajõe ja Jaama külanõukogu piires ning botaanilis-zooloogilise kaitseala "Borovnja jõgi koos ürgmetsaga" Jaama kõlanõukogu piire, piiride kirjeldused vastavalt lisale nr. 2.

3. Riikliku kaltse alla võetud kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamiseks kehtivad ühtsed eeskirjad, millised on kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjaga nr. 80 29. Aprillist 1963. A., mille kohaselt on keelatud riikliku kaitse alla võetud objektide rikkumine ja hävitamine ning nende juures looudse üldilmet muutvad ja kahjustavad tööd, keelatud on ehituste püstitamine. Erilisel vajadusel kaitsealadel ettevõetavad looduse üldilmet muutvad tööd tulevad kooskõlastada rajooni TSN Täitevkomiteega. Keelatud on kalapüük ja jahipidamine Borovnje botaanilis-Zooloogilisel kaitsealal.

4. Kohustada Alutaguse Metsamajandit (sm. Jürman) tähistama 1. Maiks 1967. A. kaitsealad ja nende piirid.

5. Otsuse täitmise kontroll lasub Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee esimehe asetäitjal sm. U. Roostojal,

/S. Oleinik/

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee esimees

Lisa nr. 1

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee

Otuse nr 7, 17. Jaanuarist

1967. a. juurde.

Riikliku kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega

Kohtla-Järve rajoonis.

I Geoloogilised kaitsealad

1.

"Järvevälja luidestik" pindala ca 380 ha

Tudulinna külanõukogu Alutaguse Metsamajand Kauksi metskond Rananpungerja

Alutaguse Metsamajand

2.

"Smolnitsa luidestik" pindala ca 190 ha

Jaama külanõukogu Alajõe külanõukogu Smolnitsa küla Kalurikolhoos "Peipsirand", Remniku metskond

Kalurikolhoos "Peipsirand" Alutaguse Metsamajand

II Botaanilis-zooloogiline kaitseala

3.

Boorovnja jõgi koos ürgmetsaga Pindala ca 430 ha

Jaama külanõukogu Gorodenka Pemisküla metskond

Alutaguse metsamajand

III põlised puud

4.

Kask "Vainu kask"

Tudulinna k/n, Sahargu küla

Tudulinna sovhoos

5.

Pärnad (a 2)

Mäetaguse k/n, Lemmaku k.

Tudulinna sovhoos

6.

Kadakad, ca 1 ha

Mäetaguse k/n, Kiikla metskond kv. 177

Kiikla metskond

7.

Kased (4)

Lohusuu k/n, Kolgavälja küla, Värava pere juures

Kolhoos "Peipsi"

8.

Vaher

Lohusuu k/n, Jõemetsa küla, Matsra pere juures

Kolhoos "Peipsi"

9.

Pärn

Lohusuu k/n, Jõemetsa küla Matsra pere juures

Kolhoos "Peipsi"

10.

Pärn

Lohusuu k/n, Kolgavälja küla, Möldri pere juures

Kolhoos "Peipsi"

11.

Tamm

Jõhvi k/n, Puru küla Uustalu pere juures

Kolhoos Tammiku

IV Rändrahnud

12.

Kiiunurga kivi

Vaivara k/n, Kennuka küla mere ääres

Sinimäe sovh.

13.

Oonurme

Tudulinna k/n, Oonurme külast 150 m

Kolhoos Tammiku

Märkus: Põlised puud 4-11 ja rändrahnud 12-13 kuulusid varem vabariikliku tähtsusega objektide nimekirja, kus kustutatud maa-alalise kauguse tõttu ENSV Metsamajanduse ja looduskaitse Peavalitsuse juhataja käskkirjaga 30. aprillist 1966. a. nr. 84

(O. Parman/

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee

Sekretär

Lisa nr. 2

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee

Otsuse nr. 7, 17. jaanuarist 1967. a. juurde.

Kohtla-Järve rajooni Kohaliku tähtsusega

maastikuliste kaitsealade piiride kirjeldused

Kohaliku tähtsusega geoloogilise kaitseala

"Järvevälja luidestik" piiride kirjeldus.

Kohaliku tähtsusega geoloogiline kaitseala "Järvevälja" asub Kohtla-Järve rajoonis Tudulinna k/n piires. Kaitseala koosneb ühest tükist kogupindalaga ca 380 ha. Kaitseala läheb ida-lääne suunas Jõhvi-Tartu maantee.

Kaitseala piirid määratakse kindlaks järgmiselt:

Idas: alates kvartalite nr. 259 ja 267 vahelisest piirist Tudulinna-Rakvere maantee ääres kulgeb kaitseala piir lõuna suunas Piki Rakvere-Tudulinna maanteed kuni Jõhvi-Tartu maanteeni. Edasi kulgeb piir piki nimetatud maanteed Tartu suunas ca 100 m pikkuselt kuni külavaheteeni, mis suundub Peipsi järve poole. Edasi kulgebki piir piki nimetatud külavaheteed kuni Rannapungerja jõeni ja edasi piki jõge kuni Peipsi järveni.

Lõunas: Peipsi järv

Läänes: Alutaguse ja Kurista metsamajandite vaheline piir (piirisiht) kuni kvartalite nr. 255 ja 263 vahelise sihiristini.

Põhjas: Kvartalite nr. 263, 264, 265, 267 ja 255, 256, 257, 258, 259 vaheline piirisiht.

Kohaliku tähtsusega geoloogilise kaitseala "Smolnitsa luidestik" piiride kirjeldus.

Kohaliku tähtsusega geoloogiline kaitseala "Smolnitsa luidestik" asub Kohtla-Järve rajoonis, Alajõe ja Jaama külanõukogude piires, kalurikolhoosi "Peipsirand" ja Alutaguse metsamajandi territooriumil Jaama-Vasknarva teelahkme ja Smolnitsa küla vahelises lõigus alaga ca 190 ha. Kaitseala piirid kulgevad järgnevalt:

Lõunas: Peipsi järv

Läänes: Smolnitsa oja

Põhjas: Kauksi-Vasknarva maantee

Idas: Jaama-Vasknarva teelahkmelt Peipsi järve suunas voolav oja, mis suubub Peipsi järve.

Kohaliku tähtsusega botaanilis-zooloogilise kaitseala "Borovnja jõe ürgmets" piiride kirjeldus.

6. Kohaliku tähtsusega botaanilis-zooloogilise kaitseala "Borovnja jõe ürgmets" asub Kohtla-Järve rajoonis, Jaama k/n piires, Alutaguse Metsamajandi Permisküla metskonna territooriumil - kvartalid nr. 48, 49, 50, 51, 52 ja 53. Kaitseala läbib ida-lääne suunas Borovnja jõgi. Kaitseala koosneb ühest tükist, kogupindalaga ca 430 ha. Kaitseala piirid määratakse kindlaks järgmiselt:

Põhjas: kvartalite nr. 37, 38, 39, 40, 41 ja 42 ning 48, 49, 50, 51, 52, 53 vaheline piir (piirisiht)

Idas: kvartalite nr. 54 ja 54 vaheline piir (piirisiht) kuni Borovnja jõeni ja edasi piki Borovnja jõe põhjakallast kuni Narva jõeni.

Lõunas: Borovnja jõe suubumiskohalt Narva jõe ääres kulgeb piir piki Borovnja jõe lõunakallast mööda kuni kvartalite nr. 62 ja 53 vahelise maapiiripunktini jõe ääres. Edasi mööda kvartalite nr. 53, 52, 51, 50, 49, 48 ja nr. 62, 61, 60, 59, 58, 57 vahelist piiri (piirisiht).

Idas: kvartalite 48 ja 47 vahelist piiri (piirisiht)

/O. Parman/

Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1967.01.17_nr7_K-Jrj_TSN (pdf, 0,4 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPärnad; Lemmaku pärnad (2) (KLO4001220)
Järvevälja maastikukaitseala (KLO1000476)
Ohvripärn (KLO4000695)
Oonurme rändrahn (2) (KLO4001043)
Jõemetsa pärn (KLO4000693)
Smolnitsa maastikukaitseala (KLO1000105)
Riia-Võhma tamm (KLO4000696)
Värava kased (4) (KLO4000260)
Puhatu looduskaitseala (KLO1000042)
Boroni jõe ürgorg (KLO1000339)
Jõemetsa vaher (KLO4000694)