Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1991.11.13 Järva Maakonnavalitsuse määrus 13.11.1991 nr 217 Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade nimekirja ja kasutuseeskirjade kinnitamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud13.11.1991
RekvisiitJärva Maakonnavalitsuse määrus 13.11.1991 nr 217
PealkiriJärva Maakonnavalitsuse määrus 13.11.1991 nr 217
Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade nimekirja ja kasutuseeskirjade kinnitamine
Sisu

JÄRVA MAAKONNAVALITSUS

MÄÄRUS

13.11.1991 nr. 217

Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade nimekirja

ja kasutuseeskirjade kinnitamine.

Võttes aluseks ENSV Ministrite Nõukogu 13. detsembri 1989. a. määruse nr. 586 "Pandivere riikliku veekaitseala moodustamise kohta" ja ära kuulanud keskkonnanõuniku K. Auna ettekande,

Järva Maavalitsus määrab:

1. Kinnitada Pandivere Riikliku Veekaitseala Järva maakonnas paiknevate veesäilitusalade nimekiri vastavalt lisale nr. 1.

2. Kinnitada veesäilitusalade kasutamiseeskirjad vastavalt lisale nr. 2.

3. Pidada vajalikuks taotleda veesäilitusalade territooriumide jätmist reeglina riigi maafondi koosseisu.

Maavanem A. Sarapuu

Maasekretäri kt. H. Ratnik

LISA nr. 1

Järva Maavalitsuse

13. 11. 1991. A.

määrusele nr. 217

Pandivere Riikliku Veekaitseala

Järva maakonnas paiknevate veesäilitusalade

nimekiri

1. Kiigumõisa Roosna-Alliku k/n 238 ha

2. Esna Roosna-Alliku k/n 155 ha

3. Lüsingu Ambla vald 150 ha

4. Prandi Koigi k/n 86 ha

5. Roosna-Alliku Roosna-Alliku k/n 39 ha

6. Jalgsema Järva-Jaani vald 38 ha

7. Tudre Koeru k/n 36 ha

Maasekretäri kt. H. Ratnik

Lisa nr. 2

Järva Maavalitsuse

13.11.1991. a.

Veesäilitusala kasutamise

Eeskirjad.

1. Veesäilitusala (VSA) on valdavalt looduslik rohumaa, mets või soo. Nendel territooriumitel toimuv tegevus peab vältima veereþiimi muutusi ja vee kvaliteedi halvenemist.

2. VSA asuvatele loodusharuldustele (karstilehtrid ja allikad) peab olema tagatud kõigi asjahuviliste juurdepääs.

3. VSA on lubatud loodusliku heina niitmine, vahekasutusraie vastavalt metsakorraldustavale ja vajadusel veekogude puhastamine.

4. VSA jäävad majavaldajad ja teised maakasutajad pevad rangelt jälgima veekaitsenõudeid.

5. VSA on keelatud:

5.1. Uute ehitiste rajamine;

5.2. Maavarade ja maa-ainese kaevandamine;

5.3. Kultuurtehniliste- ja kuivendustööde teosamine;

5.4. Heitvee juhtimine pinna- ja põhjavette ning pinnasesse;

5.5. Peakasutraiete teostamine.

Maasekretäri kt. H. Ratnik

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1991.11.13_nr217_JärvaMKV (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidJalgsema karstijärved (KLO1000138)
Pandivere veekaitseala (2374)
Prandi allikad (KLO1000224)
Lüsingu veesäilitusala (KLO1000278)
Tudre karstijärved (KLO1000139)
Esna allikad (KLO1000208)
Kiigumõisa allikad (KLO1000170)
Roosna-Alliku maastikukaitseala (KLO1000185)
Kiigumõisa maastikukaitseala (KLO1000260)
Roosna-Alliku allikad; Roosna-Alliku külmaallikate ala (KLO1000385)
Esna maastikukaitseala (KLO1000261)
Prandi looduskaitseala (KLO1000326)