Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Läänemeri (Eesti mereala) VEE3000000Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalik
KKR koodVEE3000000
Muud nimedBalti meri
NimiLäänemeri (Eesti mereala)
On registriobjektJah
LisainfoLäänemere Eesti mereala sisemeri ja territoriaalmeri kuulub riigile ja on avalik veekogu (veeseaduse §23). Sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi piire kirjeldab merealapiiride seadus.
Valgala kirjeldusEesti territoorium on tervikuna Läänemere valglas.
TüüpMeri
Valgala suurusüle 25 km²
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiHarju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Pärnu maakond
Saare maakond
Seosed: peida ,kuva
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidAljava merikotka püsielupaik (KLO3001974)
Viieristi LKA, Viieristi skv. (KLO1101857)
Viieristi looduskaitseala (KLO1000437)
Viieristi LKA, Jõesoo skv. (KLO1100046)
Nehatu looduskaitseala (KLO1000175)
Nehatu LKA, Nehatu pv. (KLO1100665)
Väinamere hoiuala (Pärnu) (KLO2000300)
Apollo meremadaliku looduskaitseala (KLO1000674)
Pakri MKA, Pakri külade pv. (KLO1101858)
Pakri maastikukaitseala (KLO1000113)
Pakri MKA, Pakerordi skv. (KLO1100692)
Pakri MKA, Pakrineeme pv. (KLO1101859)
Pakri MKA, Pakri saarte pv. (KLO1101860)
Pakri MKA, Pakri poolsaare pv. (KLO1101861)
Pakri MKA, Pakri saarte metsade skv. (KLO1101862)
Pakri MKA, Pakri poolsaare metsade skv. (KLO1101863)
Pakri hoiuala (KLO2000167)
Kesknõmme LKA, Ojametsa skv. (KLO1100782)
Kesknõmme looduskaitseala (KLO1000236)
Paope LKA, Paope pv. (KLO1100982)
Paope LKA, Paope skv. (KLO1100981)
Paope LKA, Riida skv. (KLO1100980)
Paope looduskaitseala (KLO1000281)
Väinamere hoiuala (Saare) (KLO2000339)
Üügu maastikukaitseala (KLO1000425)
Üügu MKA, Üügu pv. (KLO1100674)
Koorunõmme looduskaitseala (KLO1000258)
Koorunõmme LKA, Merise-Abula skv. (KLO1100901)
Koorunõmme LKA, Maapere rauna skv. (KLO1101052)
Koorunõmme LKA, Koorunõmme pv. (KLO1101875)
Koorunõmme hoiuala (KLO2000315)
Tilga merikotka püsielupaik (KLO3002149)
Taguküla merikotka püsielupaik (KLO3002192)
Abruka hoiuala (KLO2000303)
Abruka looduskaitseala (KLO1000589)
Abruka LKA, Väikesaarte skv. (KLO1101301)
Abruka LKA, Salumetsa skv. (KLO1101304)
Eeriksaare merikotka püsielupaik (KLO3002220)
Kuusnõmme merikotka püsielupaik (KLO3002258)
Mullutu-Loode looduskaitseala (KLO1000739)
Mullutu-Loode LKA, Loode skv. (KLO1101968)
Kaimri merikotka püsielupaik (KLO3002415)
Selja jõe maastikukaitseala (KLO1000179)
Selja jõe MKA, Jõemetsa skv. (KLO1100612)
Esiküla merikotka püsielupaik (KLO3002435)
Veekogu asub rahvusvahelise tähtsusega aladelHiiu Madala 90
Väinameri 207
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Merestrateegia seire ja andmekogumise programmi uuendamine: Eesti mereala seire ja andmekogumise programm perioodiks 2021-2026
Seotud dokument KeM määrus 46: Merestrateegia sisu ja koostamise nõuded
Seotud dokument Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimekiri, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirjaga seotud tegevused
Seotud dokument Veeseadus
Seotud dokument Veeseaduse § 23. Avalikud veekogud
Seotud dokument KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/848, 17. mai 2017, millega nähakse ette mereala hea keskkonnaseisundi kriteeriumid ja metoodikastandardid ning seire ja hindamise spetsifikatsioonid ja standardmeetodid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2010/477/EL
Seotud dokumentEesti merestrateegia merekeskkonna seire ja andmekogumise programmi perioodiks 2014-2020 kinnitamine
Seotud dokument Kalapüügieeskiri. Vabariigi valitsuse 21. juuni 2016. a määrus nr 65
Seotud dokument Kalapüügiseadus
Seotud dokument Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ
Seotud dokument HELCOMi seire- ja hindamisstrateegia (vastu võetud HELCOMi ministrite 2013.a koosolekul Kopenhagenis)
Seotud dokument HELCOM Copenhagen Ministerial Declaration: Taking Further Action to Implement the Baltic Sea Action Plan - Reaching Good Environmental Status for a healthy Baltic Sea
Seotud dokument KOMISJONI OTSUS, 1. september 2010, mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta
Seotud dokument Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/56/EÜ; 17. juuni 2008; millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv). Muudetud Komisjoni direktiiviga (EL) 2017/845.
Seotud dokument Designation of the Baltic Sea Area as a Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)
Seotud dokument Veeseadus
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Merealapiiride seadus