Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Leetse mõisa rahnudekogumVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLeetse suured rahnud; Leetse rändrahnud (2) (KLO4001228)
NimiLeetse mõisa rahnudekogum
AsukohakirjeldusAsukoht: Harju maakond. Pakri poolsaar, end. Leetse mõisa lähedal, mõisakeskusest ca 300 m loode pool, võsastunud klindijärsaku pervel, vana klibuvõtukoha ja klindiastangu vahelisel alal. Raskesti leitav ja mitte eriti hõlpsasti juurdepääsetav. Parim juurdepääs mööda klindiastangu serva lähedal kulgevat teed, kuid sellelki pole rahnud võsa tõttu nähtavad.( LKR: 08.01.2000, 17:13:58 )
Kaitse<KAITSE>
Rahnude looduskaitserežiim on olnud ebamäärane ja puhtformaalne. Looduskaitse teatmik (1960) nimetab looduskaitse all kuuluvateks (reg. nr. 91) 10 rahnu Leetse mõisast loode pool, kuhu on loetud ilmselt ka kõnealustest ca 2,5 km eemal Leetse küla astangunõlval asuvaid rahnusid. Ilmselt on selleski loetelus eksitud mõõtmetega: 16x5x5 m rahnu poolsaarel teada ei ole. H. Viiding (1986) opereerib samade arvudega, märkides ekslikult rahnude asukohana mereranna.
Käesolev rahnudekogum väärib looduskaitset iseseisva objektina.

( LKR: 08.01.2000, 17:14:45 )
Kirjandus<KIRJANDUS>


Looduskaitse teatmik. 1960. Lk. 273.
Viiding, H. 1986. Suurte rändrahnude kirjeldamise juhend. Lk. 43.

Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Väga omapärane rahnudekogum, mis eemalt meenutab sammaldunud müürisäilmeid või vanu kaitseehitusi. Tegemist on tegelikult üksteise naabruses paikneva 6 rabakivirahnuga, mis on mandrijää poolt siia nähtavasti toodud ühtse läbikülmunud kompaktse hiidrahnuga, mis jää sulamisel üksteisest eraldusid ja vaadeldava kogumi moodustasid. Suurim rahn, pikiläbimooduga 19,6 m on samuti lagunenud kaheks, tema keskosas on suhteliselt teravanurgelistest tükkidest vahevöönd, mis meenutab lõhkamistegevust. Pikim rahn on paigutunud "kaljuvoorena", pikitelg on tal loode-kagu suunaline.
Rabakivi (piiterliit)
Rahnudekogum vajab täpsemat uurimist ja plaanindamist. Esialgsete hinnangute järgi võis rahnu algmass olla Eesti hiidrahnude seas suurim.

KoostanudKoostanud:E. Pirrus
17. okt. 1997.a.
(LKR: 08.01.2000, 17:14:14 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Rahuldav.
Vajalik vaid tähistada ning hõlbustada juurdepääs.


( LKR: 08.01.2000, 17:14:27 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, teaduslik - algse hiidrahnu jäänukvorm.
Uuritus<UURITUS>

Varasematest uuringutest puuduvad usaldusväärsed andmed.
E. Pirrus, A. Miidel - 19.06. 1997.a. teostasid revisjonülevaatuse, selgitasid asjaolusid ja tegid esialgse mõõdistuse ning plaani.

LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn