Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Hellenurme allikaala ja allikadVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaOtepää hoiuala (KLO2000117)
NimiHellenurme allikaala ja allikad
AsukohakirjeldusValgamaa. Palupera vald. Hellenurme allikad asuvad 1,3 km asulast lõunapool, piki Elva jõe parempoolset kallast kulgeva külatee ääres. Allikasoo on Elva jõe orus Hellenurme asulast alla- ja ülesvoolu oru parempoolsel veerul. Hellenurme - Päidla mnt-st lõunapool on endine allikalubja võtmiskoht.
KaitseAllikad ja allikasoo ei ole looduskaitse all. Allika kapteerituse tõttu erilist kaitset ei vaja. Huvipakkuvaks on pigem allikalubjast pseudoterass, mille peaks säilitama.
KirjandusLõokene, E. 1968. Allikasetete levik ja iseloom Otepää kõrgustikul. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 213, lk. 42-43.
Verte, A. 1971. ENSV allikate kataloog (Õhne, Väike-Emajõe ja Elva jõe basseinid). Käsikiri. Tallinn, lk. 2-3.
Mägi, H., Veri, K. 1971. Valga rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 142-143.
IseloomustusHellenurmest 1,3 km lõuna pool on teada mäe nõlval (abs. kõrgus 74 m) avanev lehterjas langeallikas, mille vooluhulk oli 17. X 1971. a. - 1 l/s, 1998. a. augustis - 0,5 l/s. Vesi rauane. Langeallikas kapteeritud. Teine säilinud allikas on naabertalus. Seda kasutatakse samuti kaevuna. Elva jõe vasakul kaldal avanevad allikad on mitmesuguste ehitustööde käigus hävinud. Osa allikaid "uputati" veehoidla rajamisel. Allikad toituvad fluvioglatsiaalsetest setetest väljakiilduvast põhjaveest.
Elva jõe 150 m laiusel orulammil on 1,5-2 m kõrgune allikalubjast pseudoterass. Allikasette paksus on 2 m, üksikute allikate vooluhulk alla 0,1 l/s. Pseudoterass (allikasetted) jätkub ka asulast põhja pool. Elva jõe ülemjooksul on teada veel Loosi allikasoo, kus allikasetete paksus ulatub 3,5 m-ni. Jõeäärsest metsast on lupja võetud - praegu on võtmiskohtades pikliku kujuga tiigikesed.
Hellenurmes oli 1815.-1894. a. loodusteadlase akad. Aleksander Theodor von Middendorffi - Siberi, Valgemere ja Novaja Zemlja uurija elukoht. Pargis on säilinud Middendorfi aegsed siberi nulud, kerapajud, lehised, tammed ja saared. 1 km kaugusel Hellenurme häärberist asub Kabelipark - Middendorffide perekonna matusepaik. Elva jõe kõrgele kaldapealsele asulast põhjapool rajas A.T. von Middendorf Lustimäe pargi.
KoostanudH. Kink, E. Andresmaa, K. Erg
SeisundRahuldav.
TähtsusFluvioglatsiaalsete setete veest toituvad oruallikad ning allikalubja lasundid. Maastikuline, veekaitseline, turistlik, geoloogiline. Saab jälgida oruallikate ja allikalubjalasundi teket.
UuritusE. Lõokene, 1968 - allikalubja uuringud;
A. Verte, 1971 - hüdrogeoloogilised uuringud;
E. Andresmaa, M. Kõiv, 1998 - revisjonülevaatus.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiTartu maakond, Elva vald, Hellenurme küla
Tartu maakond, Elva vald, Urmi küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudHellenurme läte VEE4205200