Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Make (Möldri, Sika) müürVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaPiusa jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000202)
NimiMake (Möldri, Sika) müür
AsukohakirjeldusVõru maakond, Meremäe vald. Piusa jõe paremal kaldal, Sika talu kohal, Möldri (Make) veskist 300 m allavoolu. Juurdepääs on suhteliselt lihtne. Võru-Meremäe maanteelt suundub Vahtseliina asula läänepiirilt asfalttee Möldri külla, kust tuleb keerata üle Piusa jõe Lutjasse suunduvale külavaheteele. 100 m kaugusel jõe sillast suundub kruusatee piki Piusa paremat kallast põhja, mida mööda sõites on 300 m järel järsakul paljandi kohal selle kohta informatsiooni sisaldav matkaraja silt. Sildi juurest viib paljandi allavoolu otsa juurde järsult laskuv jalgrada.
KaitseOn kaitse all kui maastikukaitseala üksikobjekt. Kaitse säilitada.
KirjandusOn leidnud kajastamist kõikides Piusa ürgoru maastikukaitseala käsitlevais loodusteaduslikes ja turismialastes trükistes. Peale selle on paljand leidnud kajastamist veel Eesti loodust puudutavates üldisemates publikatsioonides:

1926. Võrumaa. Maateadusline, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu, 498 lk, lk. 400.
Bölau E. 1944. Das Devon im südosten Estlands. Tartu/Dorpat, 86 lk., lk. 36-37.
Varep E. (koostaja). 1965. Kas tunned maad. Tallinn, "Eesti Raamat", 752 lk., lk. 690-691.
Heinsalu Ü. 1987. Eesti NSV koopad. Tallinn, "Valgus", 160 lk., lk.81.
IseloomustusPiusa ürgoru paremal 20 m kõrgusel veerul paljanduvad 70-meetrilisel lõigul kuni 14 m tüseduses keskdevoni Gauja lademe Lode kihistiku valged põimjaskihilised liivakivid roostepruunide pindade ning punakaspruuni ja violetikashalli savi vahekihtidega.
Savikihid on lainjas-läätsjad, paksusega kuni 0,5 m ning lähevad tihi üle peene savikihiga kaetud lainjaks pinnaks, meenutades katkestuspindu. Paljandi keskmises osas on savikihtidega piiratud konglomeraatne lääts, mis sisaldab pruunikaid plaatjaid savikas-aleuriitseid veeriseid.
Paljandi keskmises osas on 1 püstine ja paar kallakut selget lõhepinda, mida mööda kihilisus on nihkunud.
Paljand on hästi kirjeldatav, kuna jõe ja paljandi vahel on tasane kuiv orulamm.
Ü.Heinsalu on paljandi ülemises osas kirjeldanud kahte kõrvutiasetsevat tuule ja vihma poolt uuristatud 1-1,5m sügavust nissi, mille ava laiused olid 1,5 ja 2,5 m. Praeguseks ajaks on need kinni varisenud.
KoostanudA.Kleesment
SeisundHea. Tähistatud sildiga paljandi kohal. Paljandi ja jõe vahel tasane telkimiseks ette nähtud risustamata jõelamm.
TähtsusTeaduslik, rekreatiivne. Huvitavate tekstuuridega Gauja lademe Lode kihistiku kergesti leitav ja kirjeldatav paljand. Piusa ürgoru matkaraja ilus ja hea juurdepääsuga üksikobjekt.
UuritusAinsa Piusa maastikukaitseala paljandina on toodud tema pilt 1926.a. ilmunud maateaduslikus-majanduslikus -ajaloolises koguteoses "Võrumaa". Esimene teadaolev geoloogiline kirjeldus on tehtud E.Bölau poolt (1944). Paljandit on külastanud, mõõdistanud ja fikseerinud 1951.a. E.Mark-Kurik ja 1957.a. L.Unt. H.Viidingu poolt uuriti paljandit 1957.a. Müüris olevaid koopaid kirjeldas Ü.Heinsalu 1975.a. Maastikukaitseala plaani koostamisel fikseeriti tema asukoht maastikul I.Kase poolt 1966.a. Revisjonülevaatuse tegid 1998.a. A.Kleesment ja E.Pirrus.
LoodusobjektPaljand (aluspõhja-)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiVõru maakond, Võru vald, Tallikeste küla