Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1958.05.28 Hiiumaa Rajooni TSN TK otsus 28.05.1958.a nr. 34 Looduskaitse korraldamisest Hiiumaa rajoonis.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud28.05.1958
RekvisiitHiiumaa Rajooni TSN TK otsus 28.05.1958.a nr. 34
PealkiriHiiumaa Rajooni TSN TK otsus 28.05.1958.a nr. 34
Looduskaitse korraldamisest Hiiumaa rajoonis.
Sisu

Hiiumaa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu

Täitevkomitee

O T S U S Nr. 34

28. mail 1958. a. Kärdla

Looduskaitse korraldamisest Hiiumaa rajoonis.

Hiiumaa rajooni territooriumi piires esineb rida riikliku või kohaliku tähtsusega botaanilisi ja geoloogilisi objekte, mis omavad teaduslikku, kultuurilist või esteetilist väärtust. Mõned maa-alad ja pargid moodustavad koos haruldaste objektidega tervikliku loodusliku kompleksi. Mitmeid neist kahjustab inimese senine majanduslik tegevus (Suure-Mõisa park, jugapuud jne). Samuti esineb haruldaste loodusobjektide rikkumist või hoopiski hävitamist ebateadlike kodanike poolt, nagu jugapuu kasutamine pärgade valmistamiseks, linnumunade kogumine laidudelt jne.

Võttes aluseks Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi seaduse "Eesti NSV looduse kaitsest" 7. juunist 1957. a. Hiiumaa Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee märgib, et loodusvarade ratsionaalne kasutamine, rajooni looduse ilu ja omapära säilitamine, tähelepanuväärsete maa-alade ja haruldaste looduslike objektide kaitse on muutunud vajalikuks tingimuseks.

Lähtudes sellest Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee o t s u s t a b:

1. Kinnitada Hiiumaa rajoonis esinevate looduskaitse alade ja objektide nimekiri vastavalt lisale nr. 1.

2. Vastutus lisas nr. 1 loetletud looduskaitse alade ja objektide säilitamise ja hooldamise eest panna Hiiumaa rajooni kolhooside esimeeste ja asutuste juhatajatele, kellede territooriumil nimetatud looduskaitselised alad ja objektid.

3. Looduskaitselise töö teostamiseks moodustada rajooni looduskaitse komisjon, koosseisus:

Konisjoni esimees - sm. Sein, Robert

Liikmed - sm. Tähiste, Leon

- sm. Piil, Johannes

- sm. Vain, Hermi

- sm. Saunpere, Malle

4. Kohustada Hiiumaa rajooni kolhooside esimehi ja asutuste juhatajaid:

a) kooskõlastama Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures olevate Looduskaitse Valitsusega või selle kohapealsete volinikega nende territooriumidel olevatel looduskaitsealadel või üksikobjektide lähemas ümbruses läbiviidavat tööd nagu maaparandustööd, mitmesugused raietööd, ehituste püstitamine jne, millised võiksid muuta looduskaitse-ala üldilmet või üksikobjektide lähemat ümbrust.

b) tähistada looduskaitselised objektid etikettidega (siltidega) ja piirata piirdeaiaga (puud).

5. Kohustada Teedejaoskonna nr. 3 välja panna tähised looduskaitse objektide suunas kooskõlastatult looduskaitse rajooni komisjoniga.

6. Elanikkonna teadusliku tõstmiseks tähtsustada looduskaitsealast propaganda tööd elanikkonna hulgas, eriti hariduse- ja kultuuriala töötajate poolt.

7. Teha ülesandeks looduskaitse komisjonile ja Rajooni TSN Täitevkomitee Kultuuriosakonna juhatajale välja töötada üldkohustuslik otsus loodus ja muinsuskaitse kindlustamiseks rajoonis.

8. Käesoleva otsuse täitmise kontroll panna Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee aseesimehe sm. Müllerile ja Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee Miilitsaosakonnale.

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee esimees O. Kasik

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär E. Õunapuu

Lisa nr. 1

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee

otsus nr. 34 28. mail 1958. a.

Hiiumaa rajoonis asuvate looduskaitseliste alade ja objektide nimekiri

I. Looduskaitselise tähtsusega alad.

1. Jugapuu alusmets - Kärdla Metskonna Tahkuna vahtkonnas kv. nr. 6 lit. 2

2. Jugapuu alusmets - Kärdla mk Tahkuna vk kv. nr. 7 lit. 10

3. Jugapuu alusmets - Kärdla mk Tahkuna vk kv. nr. 11 lit. 2

4. Jugapuu alusmets - Kärdla mk Tahkuna vk kv. nr. 12 lit. 2 ja 6

5. Jugapuu alusmets - Kõrgessare mk Palli vk kv. nr. 61 lit. 2

6. Jugapuu alusmets - Putkaste mk Leluselja vk kv. nr. 155 lit. 14

7. Sanglepa puistu rannaliival (Luidja lepik) - Kõrgessaare mk Märjakaasiku vk kv. nr. 125

8. Suuremõisa park

9. Hanikati laid, Vareselaid, Kõrg laid ja Kõver laid

10. Ristna pankrannik

11. Kallaste pank

12. Jugapuude alusmets - Emmaste k/n

13. Luuderohu alusmets - Luidja k/n

14. Luuderohu alusmets - Kõrgessaare mk

Märkus: Jugapuu ja looderohi kui kaitsealune liik tervikuna kuulub kõikjal (ka üksikobjektidena) ka väljaspool loetletud territooriume kaitse alla.

II. Looduskaitselise tähtsusega üksikobjektid.

1. uksik mänd - Kärdla mk Tahkuna vk

2. Mänd millal asub merikotka pesa - Kärdla mk Tahkuna vk

3. Mänd koos merikotka pesaga - Pukaste mk Engo vk

4. Haab koos merikotka pesaga - Tubala mk Lassi vk

5. Harilik mänd ("Püha mänd") - Käina k/n

6. Harilik mänd ("Kaba?i mänd") - Pühalepa k/n

7. Must mänd - Lauka k/n

8. Harilik tamm - Luidja k/n

9. Harilik pärn ("Ohvripärn") - Luidja k/n

10. Harilik saar - Luidja k/n

11. Jugapuu - Lauka k/n

12. Sanglepp - Emmaste k/n

13. Kadakas - Emmaste k/n

14. Paplid 2 tk. - Käina k/n

15. Püramiidi kujuline kadakas - Luidja k/n

16. Ränd rahn ("Nõrgakivi")

17. Rändrahn - Emmaste k/n

18. Rändrahn - Pühalepa k/n

19. Rändrahn - Kärdla linnas linnapargi taga rannas.

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär - E. Õunapuu

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1958.05.28_nr34_Hrj_TSN (pdf, 0,8 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidSuuremõisa mõisa park (KLO1200530)
Hiiumaa laidude maastikukaitseala (KLO1000471)
Tahkuna looduskaitseala (KLO1000290)
Luidja maastikukaitseala (KLO1000523)
Putkaste jugapuude kasvukoht; Leluselja jugapuud (KLO1200531)
Kallaste maastikukaitseala (KLO1000292)
Ülendi pärn e. Pühapärn; Ülendi niinepuu (KLO4001104)
Tamm (KLO4001204)
Kõpu saar; Oja küla saar (KLO4000215)
Käina paplid (KLO4001173)
Putkaste mänd (KLO4000279)
Püramiidkadakas (KLO4001200)
Sanglepp (KLO4000286)
Sülluste must mänd (KLO4000305)
Kandle mänd (KLO4000633)
Mänd (KLO4001190)
Kõpu looduskaitseala (KLO1000570)
Kõpu maastikukaitseala (KLO1000506)
Vahtrepa maastikukaitseala (KLO1000238)