Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1939.09.08 Vabariigi Valitsuse otsus 8. septembrist 1939 maa-alade ja veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud08.09.1939
RekvisiitRT 1939, 79, 630
PealkiriVabariigi Valitsuse otsus 8. septembrist 1939 maa-alade ja veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.
Sisu

RIIGI TEATAJA

Nr. 79 18. septembril 1939.

630. Vabariigi Valitsuse otsus 8. septembrist 1939 maa-alade ja veekogude looduskaitse alla võtmise kohta.

Võtta looduskaitse alla ja kanda looduskaitse registrisse:

I. Kurblu saare linnukaitsealal Harjumaal Kuusalu vallas Soome lahe rannikuvees Salmiste külast idasse. Kaitseala piir algab Kiiu mõisa järgi rannikuvees Salmiste külast idasse. Kaitseala piir algab Kiiu mõisa järgi olevate taöude nr. VI ja 6 ühisest piiripunktist mererannal (p. A) ja läheb talude nr. 6, Tõnikse 8, A-36 ja A-37 kohal mereranda mööda kuni talude A-37 ja A-34 ühise piiripunktini mererannal (p. B) ning ulatub 300 (kolmsada) meetrit merre. Kaitseala piirid on tähendatud rohelisega väljavõttele Katastriameti skeemilisest kaardilehest V-37 ja V-38 mõõdus 1:10000.

II. Vikkuri lood Virumaal Mahu vallas Kalvi ja Rabbamõisa piikonnas Soome lahe rannikuvees linnukaitsealana. Kaitsealal piir algab Kalvi mõisa järgi olevate talude A-200 ja Kalasadama ühisest piiripunktist mererannal (p. A) ja läheb loode suunas talude Kalasadam, Kivilaiu A-118, A-58, A-78, …. Kuni Rabaaugu 37 ja Trellmanni A-136 ühise piiripunktini mererannal (p. B) ning ulatub nimetatud talude rannast kuni 400 (nelisada) meetrit merre, kaasa arvatud kõik saarekesed, laiud ja lood. Kaitseala piir on tähendatud rohelisega väljavõttele Katastriameti skeemilisest kaardilehest IV-51 ja V-51 möödus 1:10000.

III. Älvi- ja Looduse saare linnukaitseala Virumaal Palmse vallas Sagadi metskonnas. Kaitsealal asub Natturi külast umbes 0,5 km põhjapool oleval Älvi saarel ja sellest saarest kagupool oleval Looduse saarekesel ning rannikuvee alas umbes 100 (ühesaja) meetri ulatusel saarte rannast. Kaitseala piirid on tähendatud rohelisega väljavõttele Katastriameti skeemilisest kaardilehest II-44 mõõdus 1:10000.

IV. Koosa jõesuudme linnukaitseala Tartumaal Kavastu vallas. Kaitseala asub Koosa jõesuus talud nr. 7, 6, 5, 4, ACXLIV, A-211b, Liivanina II ja A-263a piiril vastu Koosa jõge ja Peipsi järve. Kaitseala piirid on tähendatud rohelisega koopiale Kastre metsaülema kaardist mõõdus 1:5200.

V. Sinijärve linnukaitseala Tartumaal Vaimastvere valla Jõgeva metskonna Vaimastvere metsandikus kv. nr. 50 peal, mis haarab kogu Sinijärve ühes kalda roostikuga. Kaitseala piirid on tähendatud rohelisega väljavõttele Katastriameti skeemilisest kaardilehest XVII-45 mõõdus 1:10000.

VI. Muuga-Uudeküla linnukaitseala Harjumaal Iru vallas Uudeküla ja Muuga küla kohal Soome lahe rannikuvees. Piir algab Maardu mõisa järgi olevate talude A-257 ja A-258 ühisest piiripunktist mererannal (p. A) ja läheb talude A-258…., Uuetoa 45 ja Jüri 42 talude randa mööda kuni talude Jüri 42 ja 40 ühise piiripunktini mererannal (p. B) ning ulatub kuni 300 (kolmsada) meetrit merre. Kaitsealal piirid on tähendatud rohelisega väljavõttele Katastriameti skeemilisest kaardilehest V-33 ja V-34 mõõdus 1:10000.

VII. Riksu lahe ümbrus Saaremaal Lämada vallas Riksu järve (lahe) saartel linnukaitsealana. Kaitseala moodustavad kuus allpoolnimetatud saart Riksu järves: 1. Kivilaid, 2. Kajakarahu, 3. Kadakalaid, 4. Kupitsalaid, 5. Reinulaid ja 7. Lepplaid. Kaitsealal piird on tähendatud rohelisega väljavõttele Katastriameti hindamisplaanist mõõdus 1:4200.

VIII. Tagaranna heinamaa Saaremaal Lümanda vallas Tagarannas Jõgi nr. A-3 talu krundil Läänemere rannal linnukaitsealana. Kaitsealal asub Jõgi nr. A-3 talu mereranna piirides ja ulatub kuni 300 (kolmsada) meetrit merre. Kaitsealal piirid on tähendatud rohelisega väljavõttele Katastriameti hindamisplaanist mõõdus 1:4200.

Kõikide likkukaitsealade kaitseulatus on järgmine: Kaitsealal on keelatud lindude pesitsemise ajal (15. aprillist kuni 25. juulini) igasugune jahipidamine, linnumunade korjamine, linnupesade lõhkumine ja lindude tülitamine.

Alus: Loodushoiu seaduse (RT 1983, 31, 253) § 13

Peaminister K. Eenpalu.

Sotsiaalminister O. Kask.

Riigisekretär K. Terras.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1939_08sep_nr79_art630 (pdf, 0,3 MB)