Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Osmussaare maastikukaitseala (KLO1000558)Väljad: peida ,kuva
NimiOsmussaare maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000558
Ala staatuskaitsealune
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)454,6
Siseveekogude pindala (ha)30,2
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüprannamaastik
Maastikulised väärtusedmaastik
IseloomustusOsmussaare maastikukaitseala asub Läänemaal Noarootsi vallas. Kaitseala loodi 1996. aastal haruldaste ja teaduslikult väärtuslike geoloogiliste objektide ning taimekoosluste kaitseks. Geoloogiliselt huvipakkuvad on saare loodeotsas pangal paljanduvad aluspõhja kivimid. Saart ilmestavad ka põhiliselt klibust koosnevad rannavallid, mida maakoore suhteliselt kiire kerke tõttu pidevalt juurde tekib. Sealsed rändrahnud koosnevad gneissbretšast, mis on Eesti oludes haruldane. Osad rahnud on eraldi kaitse all üksikobjektina. Kaitset väärib Osmussaar ka rikkaliku linnustiku poolest, seal on registreeritud 158 linnuliiki. Saarel leidub mitmekesiseid, erinevatele liikidele sobilikke elupaiku, eriti linnurikkad on järvikud. Liigirikas on ka Osmussaarelt läbirändav linnustik, eelkõige arktilised liigid. Samuti kasvab saarel palju kaitstavaid taimi (müürkevadik, veripunane koldrohi, soohiilakas jpt). Kaitseala pindala on 489,2 ha.

Rändeperioodil on kohatud järgmiseid kaitsealuseid liike: Pandion haliaetus, Gavia arctica, Cygnus columbianus, Circus cyaneus, Aquila pomarina, Grus grus,Sterna sandvicensis.
Lisaks on registreeritud Haliaetus albicilla, Crex crex, Podiceps griseigena, Cygnus cygnus, Sterna caspia Cepphus grylle, Columba oenas, Anthus cervinus, Caldiris alpina, Anser erythropus, Larus fuscus ja Eptesicus nilssoni.
Kaitsealused taimeliigid: Cochlearia danica, Anthyllis coccinea, Ophris insactifera, Cardamine hirsuta, Draba muralis, Hornungia petraea, Salix repens, Dactylorhiza cruenta, Herminium monorchis, Liparis loeselii, Malus sylvestris, Dactylorhiza incarnata, Epipactis atrorubens, Gymnadenia conopsea, Epipactis palustris, Listera ovata, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Cerastium pumilum, Sagina maritima, Oxytropis pilosa, Polygonum oxyspermum. (P. Kiristaja, 1998; Statistika, 1999)
Kaitse eesmärgi kirjeldus(1) Osmussaare maastikukaitseala2 (edaspidi kaitseala) kaitse-eesmärk on kaitsta:
1) geoloogilisi objekte (aluspõhjakivimite paljandeid, rannavalle, rändrahne), Lääne-Eesti saartele omast loodus- ja pärandmaastikku;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) I lisas nimetatud liike. Need on tutkas (Philomachus pugnax), mis on ühtlasi I kategooria kaitsealune liik; niidurüdi (Calidris alpina), hüüp (Botaurus stellaris) ja sooräts (Asio flammeus), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealused liigid; roo-loorkull (Circus aeruginosus), teder (Tetrao tetrix), sookurg (Grus grus), jõgitiir (Sterna hirundo), randtiir (Sterna paradisaea), rukkirääk (Crex crex), vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) ja punaselg-õgija (Lanius collurio), mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid;
3) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) I lisas nimetatud elupaigatüüpe: rannikulõukad (1150*)3, esmased rannavallid (1210), püsitaimestuga kivirannad (1220), merele avatud pankrannad (1230), rannaniidud (1630*), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), kadastikud (5130), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), lood (alvarid) (6280*), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), liigirikkad madalsood (7230*), lubjakivipaljandid (8210), vanad laialehised metsad (9020*) ja puiskarjamaad (9070);
4) nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud järgmiste liikide elupaiku: soohiilakas (Liparis loeselii), mis on ühtlasi II kategooria kaitsealune liik, ning madal unilook (Sisymbrium supinum) ja emaputk (Angelica palustris), mis on ühtlasi III kategooria kaitsealused liigid;
5) II kategooria kaitsealuseid liike taani merisalatit (Cochlearia danica), kaljukressi (Hornungia petraea), veripunast koldrohtu (Anthyllis coccinea), karvast lipphernest (Oxytropis pilosa), harilikku muguljuurt (Herminium monorchis) ja kärbesõit (Ophrys insectifera) ning III kategooria kaitsealuseid liike soo-neiuvaipa (Epipactis palustris) ja tõmmuvaerast (Melanitta fusca).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiLääne maakond, Lääne-Nigula vald, Osmussaare küla / Odensholm
Pildid: peida ,kuva
Osmussaar, Boan, ussikeel ja haisev kurereha foto:02.07.2000 U.Timm
Osmussaar, Nord back klibu loo foto:02.07.2000 U.Timm
Osmussaar, Näse kadastik foto:02.07.2000 U.Timm
Osmussaar, N neem, pank foto:02.07.2000 U.Timm
harilik käoraamat ja soo-neiuvaip Osmussaarel
Kaksikud
Kabel
pretšarahn Osmussaarel
Stend kabeli juures
kormoranid Osmussaare lähistel
Vaade merelt saare põhjatipule
Osmussaare idakallas
Vaade piki idaranda põhjasuunas
Bretsha Osmussaarel
vaade Osmussaare põhjatipu majaka suunas
Bretsha Osmussaare läänekalda vees
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelHaapsalu-Noarootsi 3EE017
Nõva-Osmussaare loodusala EE0040201
Nõva-Osmussaare linnuala EE0040201
Nõva-Osmussaar EE045
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudInvike VEE2018300
Osmussaare lõunarand VEE3201020
Storengskärre VEE2018040
Hlantdappen VEE2018400
Stornäskärre VEE2018060
Lihlhamne VEE2018100
Lihlnäskärre VEE2018050
Inahamne VEE2018500
Hambäcken VEE2018200
Farstainvike VEE2018020
Osmussaare põhjarand VEE3201010
Kågrons Neggådn VEE2018080
Hoitstainsdappen VEE2018070
Kappolkärre VEE2018000
Lihlnäsdappen VEE2018030
Krokatstaindappen VEE2018010
Asub saarel (saartel)Osmussaar / Odensholm
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksSterna hirundo (jõgitiir)
Cochlearia danica (taani merisalat)
Herminium monorchis (harilik muguljuur)
Botaurus stellaris (hüüp)
Crex crex (rukkirääk)
Angelica palustris (emaputk)
Oxytropis pilosa (karvane lipphernes)
Asio flammeus (sooräts)
Anthyllis coccinea (veripunane koldrohi)
Curruca nisoria (vööt-põõsalind)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Grus grus (sookurg)
Sterna paradisaea (randtiir)
Lyrurus tetrix (teder)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Calidris pugnax (tutkas)
Sisymbrium supinum (madal unilook)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Epipactis palustris (soo-neiuvaip)
Hornungia petraea (kaljukress)
Calidris alpina schinzii (niidurüdi)
Melanitta fusca (tõmmuvaeras)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidOsmussaare MKA, Osmussaare skv (KLO1100672)
Osmussaare MKA, Osmussaare pv. (KLO1100671)
Osmussaare rahn (2); (Osmusaare 2 gneissbretsa rahnu) (KLO4000902)
Osmussaare MKA, Tuletorni pv. (KLO1101420)
Osmussaare MKA, Bieni pv. (KLO1101418)
Osmussaare "kaksikud" / Hoitstaina (KLO4000903)
Osmussaare MKA, Lõunasadama pv. (KLO1101419)
Osmussaare MKA, Tiiru skv (KLO1101417)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 5. augusti 2010. a määruse nr 107 "Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri1" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2010. a määrus nr 107 "Osmussaare maastikukaitseala kaitse-eeskiri1"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2010. a määrus nr 89 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kaitstavate loodusobjektide määramisega Ramsari aladeks
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 10. augusti 2006. a määrus nr 185 Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 161 «Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealal ning Osmussaare maastikukaitsealal» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2006. a määrus nr 38 Vabariigi Valitsuse 19. mai 1999. a määruse nr 161 «Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel» muutmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokumentKeskkonnaministri 06.05.2005 käskkiri nr 557 Osmussaare looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2004- 2008
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2001. a määrus nr 395 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine
Seotud dokument VV 27. mai 1999. a määrus nr 166 Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 1996. a määruse nr 78 "Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine" muutmine
Seotud dokument VV 19. mai 1999. a määrus nr 161 Maamaksu korrigeerimine Silma ja Marimetsa looduskaitsealadel ning Lihula ja Osmussaare maastikukaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse määrus 14. märtsi 1996. a. nr. 78 Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiride kirjelduste kinnitamine
Seotud dokument Osmussaare maastikukaitseala moodustamine, Osmussaare, Üügu ja Ohessaare maastikukaitsealade kaitse-eeskirjade ning välispiiri kirjelduste kinnitamine (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2019-2028
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
KaitsekorralduskavaOsmussaare MKA KKK 2004-2008
Kaitsekorralduskava Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2010-2014