Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Narva jõgi VEE1062200Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalik
KKR koodVEE1062200
NimiNarva jõgi
On registriobjektJah
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 56200 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 15605,7 km² (Eesti osa)
- 2017. aastal arvutatud 2012 Maa-ameti DEM põhjal ning väljaspool Eesti alasid EuroDEM alusel - 56783 km²

Riigiti jaguneb Narva hüdrograafiline vesikond järgmiselt:
35985 km² Venemaal
3599 km² Lätis
17199 km² Eestis
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)56783
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Jõed valgala suurusega üle 10 000 km2 (Narva jõgi) (IV)
Lätte kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasknarva küla
Lätte veekoguPeipsi järv VEE2075600
Lätte tüüpSeisuveekogu
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km)74
Suubla kohanimiIda-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn
Suubub veekogusseNarva laht VEE3101000
Suubumise järk0
Suubumise tüüpSuubumine merre
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuningaküla
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla
Seosed: peida ,kuva
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Narva veehoidla VEE2015410
Sellest veekogust lähtuvad veekogudEesti SEJ juurdevoolukanal (Mustajõe kanal) VEE1064900
Suubuvad veekogudGluboki oja VEE1063500
Tõrvajõgi VEE1065700
Karoli oja VEE1062400
Poruni jõgi VEE1063300
Jaama jõgi VEE1062300
Kudruküla oja (Pruuka oja) VEE1065900
Gorodenka oja VEE1062800
Tsiretoki oja VEE1062500
Permisküla oja VEE1062600
Mustajõgi VEE1063800
Veekogus asub kaitstav kudemis- ja elupaikNarva jõgi (KLO3002538)
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidNarva jõe alamjooksu hoiuala (KLO2000089)
Narva jõe kanjoni maastikukaitseala (KLO1000542)
Narva jõe kanjoni MKA, Narva jõe kanjoni pv. (KLO1100710)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Alutaguse RP, Narva jõe pv. (KLO1101919)
Narva jõgi (KLO3002538)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Veeseaduse § 23. Avalikud veekogud
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument Kalapüügiseadus
Seotud dokumentMustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a määrus nr 93 Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" (Terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 58 Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.