Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Sookuninga looduskaitseala (KLO1000317)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedsookooslus
Maastiku tüüpsoomaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2006.01.25 Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määrus nr 22
Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000317
NimiSookuninga looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)5858,2
Siseveekogude pindala (ha)42,2
Kaitse eesmärgi kirjeldusSookuninga looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) ulatusliku sooala ja sellega piirnevate alade koosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide - suur-laukhane (Anser albifrons), väike-laukhane (Anser erythropos), väike-konnakotka (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorri (Caprimulgus europaeus), must-toonekure (Ciconia nigra), soo-loorkulli (Circus pygargus), rukkiräägu (Crex crex), laululuige (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähni (Dendrocopos leucotos), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), värbkaku (Glaucidium passerinum), sookure (Grus grus), punaselg-õgija (Lanius collurio), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähni e kolmvarvas-rähni (Picoides tridactylus), hallpea-rähni e hallrähni (Picus canus), händkaku (Strix uralensis), tedre (Tetrao tetrix), metsise e mõtuse (Tetrao urogallus), mudatildri (Tringa glareola) ja rändlinnuliikide kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - jõgede ja ojade (3260), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), puisniitude (6530*), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse ning II lisas nimetatud liikide - saarma (Lutra lutra) ja tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade kaitse.
IseloomustusSookuninga looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste ja Saarde vallas. 1964. a-l võeti kaitse alla 2 Jäärja metskonna kvartalit (123, 140).1991. a-l loodi Rongu, Kodaja ja Ruunasoo sookaitsealad. Sookuninga looduskaitseala moodustati nende põhjal 1999. a-l. Eesmärgiks on kaitsta ulatuslikke sooalasid, neid ümbritsevaid metsi ning sealsed kaitstavaid liike. I kat liikidest on registreeritud näiteks väike-konnakotkas, kaljukotkas ja must-toonekurg, Sookuninga LKA-le jääb ka metsise mänguala. Kaitsealale jääb 6 sood, need moodustavad u 1/3 suurest soostikust, mille lätipoolne osa on samuti kaitse all. Soostik paikneb Sakala kõrgustiku edelaserval ja seal on Edela-Eesti vanimad suurrabad.
Suurimad on Tõrga (1291 ha) ja Rõiküla (1348 ha) sood. Rabades on ulatuslikud jõhvika ja murakaalad. Samuti on neil tähtis veekaitseline osa, sealt lähtuvad nt Reiu, Rannametsa ja Ura jõgi. Kaitseala pindala on 5900,5 ha.

Kaitsealused linnuliigid: Aquila pomarina, Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Ciconia nigra.

Kaitsealused taimeliigid: Cephalozia loitlesbergeri, Scapania apiculata, Scapania undulata. (Keskkonnaekspertiis, 1998)
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Jäärja küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Lanksaare küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Tuuliku küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Veelikse küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPõhja-Liivimaa linnuala EE0040344
Põhja-Liivimaa EE031
Sookuninga loodusala EE0040369
Nigula loodusala EE0040370
Nigula looduskaitseala 3EE007
Sookuninga looduskaitseala 3EE012
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud(Tõrga raba laugas) VEE2097440
(Tõrga raba laugas) VEE2097410
(Rongu raba laugas) VEE2097590
(Rongu raba laugas) VEE2097580
(Rongu raba laugas) VEE2097570
(Rongu raba laugas) VEE2097510
Reiu jõgi VEE1145400
Pužupe jõgi (Tuuliku jõgi) VEE1152700
Kodaja oja VEE1152800
Ura jõgi VEE1148100
Rae oja VEE1148200
Jurga oja VEE1145800
Lamboja VEE1145600
Veelikse oja VEE1145500
Kaasiku oja VEE1145700
Kabja oja VEE1152701
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAnser albifrons (suur-laukhani)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Cygnus cygnus (laululuik)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Grus grus (sookurg)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Picus canus (hallpea-rähn)
Strix uralensis (händkakk)
Lyrurus tetrix (teder)
Tetrao urogallus (metsis)
Tringa glareola (mudatilder)
Lutra lutra (saarmas)
Myotis dasycneme (tiigilendlane)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidSookuninga LKA, Kabja skv. (KLO1101135)
Sookuninga LKA, Rakste skv. (KLO1101138)
Sookuninga LKA, Matsi pv. (KLO1100534)
Sookuninga LKA, Rootsimäe skv. (KLO1101140)
Sookuninga LKA, Jäärja skv. (KLO1101134)
Sookuninga LKA, Ruunasoo skv. (KLO1101141)
Sookuninga LKA, Sandre pv. (KLO1100536)
Sookuninga LKA, Tõrga soo skv. (KLO1100726)
Sookuninga LKA, Rongu pv. (KLO1100535)
Sookuninga LKA, Soosaare pv. (KLO1100725)
Sookuninga LKA, Rõikküla soo skv. (KLO1100533)
Sookuninga LKA, Sookuninga pv. (KLO1101144)
Sookuninga LKA, Sandre skv. (KLO1101142)
Sookuninga LKA, Kodaja skv. (KLO1101136)
Sookuninga LKA, Rongu skv. (KLO1101139)
Sookuninga LKA, Sookuninga skv. (KLO1101143)
Sookuninga LKA, Raessaare skv. (KLO1101137)
Rehemetsa tamm (KLO4000356)
Uue-Kabja rändrahn; Vanapagana Kabi (KLO4000442)
Pildid: peida ,kuva
Lodumets Rongus Foto: 4.05.2002 Uudo Timm
Rongu onn Foto: 4.05.2002 Uudo Timm
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a korraldus nr 64 Maamaksu korrigeerimine Sookuninga looduskaitsealal
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määrus nr 22 Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2006. a määruse nr 22 "Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määrus nr 321 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt Riikliku Looduskaitsekeskuse moodustamisega
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument VV 08. oktoobri 1999. a määrus nr 297 Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokument Sookuninga looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokumentPärnu Maakonnavalitsuse määrus nr. 319 Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta
Seotud dokumentPärnu raj. TSN TK otsus nr.26 Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Sookuninga looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Sookuninga looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Sookuninga looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Sookuninga looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava