Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Helme jõgi VEE1014800Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1014800
NimiHelme jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Helme jõgi Koriste oja suudmest suubumiseni Õhne jõkke
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 95 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 95,8 km²
- 2009. aastal maaparandusbüroode poolt korrigeeritud andmestik - 94,8 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)94,8
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km)21
Suubub veekogusseÕhne jõgi VEE1013700
Suubumise järk2
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)34,4
Suubumise tüüpSuubumine vasakult
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiValga maakond, Tõrva vald, Helme alevik
Valga maakond, Tõrva vald, Linna küla
Valga maakond, Tõrva vald, Lõve küla
Valga maakond, Tõrva vald, Möldre küla
Valga maakond, Tõrva vald, Pori küla
Valga maakond, Tõrva vald, Reti küla
Valga maakond, Tõrva vald, Tõrva linn
Valga maakond, Tõrva vald, Voorbahi küla
Viljandi maakond, Viljandi vald, Põrga küla
Seosed: peida ,kuva
Suubuvad veekogudEenuse oja (Lõve oja) VEE1015200
Kiivite oja VEE1014900
Koriste oja (Ritsu oja) VEE1015100
Peetrijaani oja VEE1015000
Liivakraav VEE1014801
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidHelme jõe hoiuala (KLO2000096)
Õhne jõe hoiuala (KLO2000104)
Helme jõgi (KLO3002499)
Veekogus asub kaitsealune kalade kudemis- ja elupaikHelme jõe hoiuala (KLO2000096)
Õhne jõe hoiuala (KLO2000104)
Helme jõgi (KLO3002499)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" (Terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.