Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Piusa jõgi VEE1000200Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1000200
NimiPiusa jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RT III, 06.11.2018, 1)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 796 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 511,1 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)511,1
Valgala suurusüle 25 km²
Veetüüp (VRD)Heledaveelised ja vähese orgaanilise aine sisaldusega jõed (tüübid IB, IIB, IIIB)
Lätte kohanimiVõru maakond, Rõuge vald, Plaani küla
Lätte veekoguKüläjärv (Plaani Küläjärv) VEE2145300
Lätte tüüpSeisuveekogu
Suubumise tüüpSuubumine Venemaale
Suubumiskoha kirjeldusSuubub Venemaal Peipsi järve.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiVõru maakond, Rõuge vald, Ala-Suhka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Kirbu küla
Võru maakond, Rõuge vald, Leoski küla
Võru maakond, Rõuge vald, Mäe-Suhka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Piipsemäe küla
Võru maakond, Rõuge vald, Plaani küla
Võru maakond, Rõuge vald, Pressi küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tsolli küla
Võru maakond, Rõuge vald, Tummelka küla
Võru maakond, Rõuge vald, Villa küla
Võru maakond, Setomaa vald, Ala-Tsumba küla
Võru maakond, Setomaa vald, Antkruva küla
Võru maakond, Setomaa vald, Hilana küla
Võru maakond, Setomaa vald, Härmä küla
Võru maakond, Setomaa vald, Ignasõ küla
Võru maakond, Setomaa vald, Jaanimäe küla
Võru maakond, Setomaa vald, Juusa küla
Võru maakond, Setomaa vald, Jõksi küla
Võru maakond, Setomaa vald, Kiksova küla
Võru maakond, Setomaa vald, Koidula küla
Võru maakond, Setomaa vald, Kolodavitsa küla
Võru maakond, Setomaa vald, Kundruse küla
Võru maakond, Setomaa vald, Kõõru küla
Võru maakond, Setomaa vald, Matsuri küla
Võru maakond, Setomaa vald, Miku küla
Võru maakond, Setomaa vald, Navikõ küla
Võru maakond, Setomaa vald, Paklova küla
Võru maakond, Setomaa vald, Raotu küla
Võru maakond, Setomaa vald, Rääptsova küla
Võru maakond, Setomaa vald, Saabolda küla
Võru maakond, Setomaa vald, Talka küla
Võru maakond, Setomaa vald, Tedre küla
Võru maakond, Setomaa vald, Tuplova küla
Võru maakond, Setomaa vald, Ulitina küla
Võru maakond, Setomaa vald, Voropi küla
Võru maakond, Setomaa vald, Võmmorski küla
Võru maakond, Setomaa vald, Väiko-Härmä küla
Võru maakond, Võru vald, Hinniala küla
Võru maakond, Võru vald, Illi küla
Võru maakond, Võru vald, Jeedasküla
Võru maakond, Võru vald, Juraski küla
Võru maakond, Võru vald, Kõrve küla
Võru maakond, Võru vald, Kündja küla
Võru maakond, Võru vald, Lindora küla
Võru maakond, Võru vald, Luhte küla
Võru maakond, Võru vald, Mäe-Kõoküla
Võru maakond, Võru vald, Möldri küla
Võru maakond, Võru vald, Paloveere küla
Võru maakond, Võru vald, Pari küla
Võru maakond, Võru vald, Piusa küla
Võru maakond, Võru vald, Savioja küla
Võru maakond, Võru vald, Soena küla
Võru maakond, Võru vald, Tallikeste küla
Võru maakond, Võru vald, Tamme küla
Võru maakond, Võru vald, Tellaste küla
Võru maakond, Võru vald, Tuderna küla
Võru maakond, Võru vald, Vana-Saaluse küla
Võru maakond, Võru vald, Vana-Vastseliina küla
Võru maakond, Võru vald, Vastseliina alevik
Seosed: peida ,kuva
Järved, millele on asukohajõeks(Põdraoja lombid) VEE2046080
(Põdraoja lombid) VEE2046050
(Põdraoja lombid) VEE2046060
(Põdraoja lombid) VEE2046070
Eensalu paisjärv VEE2087410
Luhte järv VEE2087430
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)--veekogu(16744516)--
Alasjärv VEE2144900
Suubuvad veekogudMetskovka oja VEE1002400
Tuplova jõgi (Tuplevo jõgi) VEE1002100
Tuhkvitsa oja VEE1001900
Torokraav VEE1000221
Rauba oja VEE1000600
Vastseliina oja VEE1000700
Veremäe oja VEE1000211
Julga oja VEE1000212
Piiroja VEE1000207
Raudoja VEE1000800
Kivioja VEE1000900
Miikse oja VEE1001100
Patskovka jõgi VEE1002300
Mõisakraav VEE1000209
Märdioro oja VEE1000210
Piiroja VEE1000203
Tõiva oja VEE1000300
Vana-Saaluse oja VEE1000500
Tuderna oja VEE1001500
Raagsilla oja VEE1001200
Sur'aoja VEE1000400
Mustoja VEE1001000
Süväoro oja VEE1000205
Tilana oja VEE1001800
Savioja VEE1000202
Pelska jõgi VEE1002200
Leoski oja VEE1000206
Veekogus asub kaitstav kudemis- ja elupaikPiusa jõgi (KLO3002559)
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidPiusa jõe ürgoru maastikukaitseala (KLO1000202)
Haanja looduspark (KLO1000469)
Piusa jõe hoiuala (KLO2000076)
Kuningakopli kanakulli püsielupaik (KLO3000722)
Piusa-Võmmorski hoiuala (Võru) (KLO2000052)
Piusa-Võmmorski hoiuala (Põlva) (KLO2000126)
Piusa jõe ürgoru MKA, Härma skv. (KLO1101105)
Kuningakopli kanakulli püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3100891)
Piusa jõe ürgoru MKA, Piusa jõe ürgoru pv. (KLO1100563)
Haanja LP, Sitikaoru skv. (KLO1101516)
Haanja LP, Pärandmaastiku pv. (KLO1101525)
Haanja LP, Hoiuküla pv. (KLO1101526)
Kundruse kalakotka püsielupaik (KLO3002150)
Piusa jõgi (KLO3002559)
Kundruse kalakotka püsielupaiga sihtkaitsevöönd (KLO3102489)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määrus nr 235 Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" (Terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.