Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Narva jõgi VEE1062200Väljad: peida ,kuva
On registriobjektJah
KKR koodVEE1062200
NimiNarva jõgi
TüüpJõgi
Avalik kasutatavusAvalik
Veetüüp (VRD)Jõed valgala suurusega üle 10 000 km2 (Narva jõgi) (IV)
Valgala pindala (km², nimestikust 1984)56200
Valgala pindala (km², ametlik)56153
Valgala suurusüle 25 km²
Valgala kirjeldusAmetlik valgla pindala modelleeritud 2021. aasta alguse seisule vastava Maa-ameti 5x5 m resolutsiooniga kõrgusmudeli järgi.
Lätte kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasknarva küla
Lätte tüüpSeisuveekogu
Lätte veekoguPeipsi järv VEE2075600
Suubla kohanimiIda-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn
Suubumise tüüpSuubumine merre
Suubub veekogusseNarva laht VEE3101000
Vooluveekogu põhitelje pikkus (km)74
Suubumise järk0
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Jaama küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Karoli küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuningaküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Vasknarva küla
Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla
Seosed: peida ,kuva
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Narva veehoidla VEE2015410
Sellest veekogust lähtuvad veekogudEesti SEJ juurdevoolukanal VEE1064900
Suubuvad veekogudKudruküla oja VEE1065900
Tõrvajõgi VEE1065700
Karoli oja VEE1062400
Poruni jõgi VEE1063300
Jaama jõgi VEE1062300
Gorodenka oja VEE1062800
Tsiretoki oja VEE1062500
Permisküla oja VEE1062600
Mustajõgi VEE1063800
Gluboki oja VEE1063500
Veekogus asub kaitstav kudemis- ja elupaikNarva jõgi (KLO3002538)
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidNarva jõe alamjooksu hoiuala (KLO2000089)
Narva jõe kanjoni maastikukaitseala (KLO1000542)
Alutaguse rahvuspark (KLO1000669)
Narva jõgi (KLO3002538)
Narva jõe kanjoni MKA, Narva jõe kanjoni pv. (KLO1100710)
Alutaguse RP, Narva jõe pv. (KLO1101919)
Alutaguse RP, Struuga skv. (KLO1101899)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Veeseaduse § 23. Avalikud veekogud
Seotud dokument Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument Kalapüügiseadus
Seotud dokumentMustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 5. mai 2005. a määrus nr 93 Hoiualade kaitse alla võtmine Ida-Viru maakonnas
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 "Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu" (Terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrus nr 58 Suurte üleujutusaladega siseveekogude nimistu ja nendel siseveekogudel kõrgveepiiri määramise kord
Seotud dokument Keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määrus nr 58 "Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad1"
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Veeseaduse § 5. Avalikud veekogud
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.