Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Nigula looduskaitseala (KLO1000213)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedsookooslus
Maastiku tüüpsoomaastik
Ala staatuskaitsealune
Kaitsekorra alus2006.01.27 Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määrus nr 24
Nigula looduskaitseala kaitse-eeskiri
KKR koodKLO1000213
NimiNigula looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)6375,5
Siseveekogude pindala (ha)55,4
Kaitse eesmärgi kirjeldusNigula looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) Nigula soostiku ja sellega piirnevate alade koosluste ning kaitsealuste liikide elupaikade ja maastiku kaitse;
2) EÜ nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta I lisas nimetatud liikide - suur-laukhane (Anser albifrons), väike-laukhane (Anser erythropos), väike-konnakotka (Aquila pomarina), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorri (Caprimulgus europaeus), must-toonekure (Ciconia nigra), soo-loorkulli (Circus pygargus), rukkiräägu (Crex crex), laululuige (Cygnus cygnus), valgeselg-kirjurähni (Dendrocopos leucotos), väike-kärbsenäpi (Ficedula parva), värbkaku (Glaucidium passerinum), sookure (Grus grus), rabapüü (Lagopus lagopus), punaselg-õgija (Lanius collurio), herilaseviu (Pernis apivorus), laanerähni e kolmvarvas-rähni (Picoides tridactylus), hallpea-rähni e hallrähni (Picus canus), händkaku (Strix uralensis), tedre (Tetrao tetrix), metsise e mõtuse (Tetrao urogallus), mudatildri (Tringa glareola) ja rändlinnuliikide kaitse;
3) EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüüpide - huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510), rabade (7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), vanade loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), rohunditerikaste kuusikute (9050), puiskarjamaade (9070), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) ning II lisas nimetatud liikide - hariliku lendorava (Pteromys volans) ja laialehise nestiku (Cinna latifolia) kaitse.
IseloomustusNigula looduskaitseala asub Pärnumaal Häädemeeste ja Saarde vallas. Ala võeti kaitse alla 1957. aastal Lääne-Eestile tüüpilise raba, seda ümbritsevate metsade ja haruldaste liikide kaitseks. Nigula raba tekkis järve soostumisel, turba paksus on seal kuni 7 m, domineeriv on lageraba. Nigula soostikku ilmestavad soosaared e peaksid, suurim Salupeaksi on 1400 m pikk ja 400 m lai. Nigula raba lääneservas asub reliktjärvena Nigula järv, mille pindala on 18 ha ja keskmine sügavus 2,4 m. Nigula raba on Pärnumaa lõunaosas üks arvestatavamaid veereservuaare. Nigulas on tegeletud jõhvikasortide aretamise ja uurimisega, lindude seirega, seal asub metsloomade turvakodu. Kaitseala pindala on 6430,9 ha. Tegemist on Ramsari alaga.

Lääne-Eestile tüüpiline raba, seda ümbritsevad metsad, haruldased liigid.
Asukoht: Kilingi-Nõmme MM, kaitsetsoonis Tali sovh.,Massiaru kolh.

Kaitsealused loomaliigid: Lutra lutra, Pleucotus auritius.

Pesitsevad liigid: Aegolius funereus, Aquila pomarina, Bonasa bonasia, Bubo bubo, Caprimulgus europeaus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus cyaneus, Circus pygargus, Crex crex, Dendrocopus leucotos, Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Falco columbarius, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Grus grus, Lanius collurio, Pernis apivorus, Picoides tridactylus, Picus canus, Pluvialis apricaria, Podiceps auritus, Strix uralensis, Sylvia nisoria, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Tringa glareola.

Toituvad liigid: Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Coracias garrulus, Gavia arctica, Haliaetus albicilla, Pandion haliaetus, Porzana porzana, Aquila chrysaetus, Lagopus lagopus, Columba oenas.

Läbirändavad liigid: Anser erythropus, Branta leucopsis, Cygnus columbianus, Cygnus cygnus, Falco peregrinus, Lullula arborea, Lusciana svecica, Phalaropus lobatus, Sterna hirundo, Sterna paradisaea.

Kaitsealune taimeliik: Cypripedium calceolus, Nuphar pumila, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza baltica, Dactylorhiza russowii, Listera cordata, Malaxis paludosa, Cinna latifolia, Sphagnum lindbergii, Plagiothecium undulatum, Polyporus tuberaster. (K. Möller, 1998; Statistika, 1999)
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Nepste küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uuemaa küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Pihke küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Tuuliku küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelPõhja-Liivimaa linnuala EE0040344
Põhja-Liivimaa EE031
Nigula loodusala EE0040370
Sookuninga loodusala EE0040369
Nigula looduskaitseala 3EE007
Sookuninga looduskaitseala 3EE012
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogud(Nigula raba laugas) VEE2096900
(Nigula raba laugas) VEE2097100
(Nigula raba laugas) VEE2097200
Nigula järv VEE2097400
Pužupe jõgi (Tuuliku jõgi) VEE1152700
Rannametsa jõgi VEE1150800
Rae oja VEE1148200
Arakaoja (Künnapa oja) VEE1151000
Lemmejõgi VEE1152100
Arumetsa jõgi VEE1151600
Nepste oja (Aruoja) VEE1150900
Häädemeeste jõgi VEE1151500
Kodaja oja VEE1152800
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAnser albifrons (suur-laukhani)
Anser erythropus (väike-laukhani)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Crex crex (rukkirääk)
Cygnus cygnus (laululuik)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Grus grus (sookurg)
Lagopus lagopus (rabapüü)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Picus canus (hallpea-rähn)
Strix uralensis (händkakk)
Lyrurus tetrix (teder)
Tetrao urogallus (metsis)
Tringa glareola (mudatilder)
Pteromys volans (lendorav)
Cinna latifolia (laialehine nestik)
Anser fabalis (rabahani)
Dryobates minor (väike-kirjurähn)
Lanius excubitor (hallõgija)
Numenius phaeopus (väikekoovitaja)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Tringa totanus (punajalg-tilder)
Vanellus vanellus (kiivitaja)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidNigula LKA, Peratsaare pv. (KLO1100528)
Nigula LKA, Pikksaare pv. (KLO1100529)
Nigula LKA, Rosti pv. (KLO1100530)
Nigula LKA, Tuski pv. (KLO1100531)
Nigula LKA, Uuemaa pv. (KLO1100532)
Nigula LKA, Mäeküla pv. (KLO1100527)
Nigula LKA, Härgmäe pv. (KLO1100525)
Nigula LKA, Kaubaru pv. (KLO1100526)
Nigula LKA, Nigula pv. (KLO1101131)
Nigula LKA, Urissaare loodusreservaat (KLO1101133)
Nigula LKA, Strupa skv. (KLO1100727)
Nigula LKA, Kolbergi skv. (KLO1100730)
Nigula LKA, Kuuselohu skv. (KLO1100729)
Nigula LKA, Järve skv. (KLO1100731)
Nigula LKA, Laiksaare skv. (KLO1100728)
Nigula LKA, Nigula skv. (KLO1101132)
Pildid: peida ,kuva
Musträhni puu Foto: 4.05.2002 Uudo Timm
Lodumets Foto: 12.04.2002 Uudo Timm
Nigula raba foto:09.10.1999 U.Timm
Haavik Foto: 12.04.2002 Uudo Timm
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a korraldus nr 65 Maamaksu korrigeerimine Nigula looduskaitsealal
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 1. veebruari 2007. a määrus nr 32 Vabariigi Valitsuse 6. augusti 1996. a määruse nr 209 «Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis» muutmine
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määrus nr 24 Nigula looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2006. a määruse nr 24 "Nigula looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht
Seotud dokument Keskkonnaministri 25. novembri 2005. a määrus nr 72 "Jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise alused, ulukite küttimise jahiloa hind ja aasta küttimismaht" (terviktekst)
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 5. veebruari 2002. a määrus nr 10 Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määruse nr 51 «Nigula Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus» muutmine (kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. augusti 2000. a määrus nr 51 Nigula Looduskaitseala Administratsiooni põhimäärus (kehtetu)
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 25. mai 2000. a korraldus nr 442-k Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1996. a korralduse nr 670-k "Maa riigi omandisse jätmine" kehtetuks tunnistamine
Seotud dokument VV 30. augusti 1999. a määrus nr 257 Vabariigi Valitsuse 30. novembri 1995. a määruse nr 358 "Nigula looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Nigula looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokument VV 06. augusti 1996. a määrus nr 209 Maamaksu korrigeerimine Alam-Pedja, Nigula ja Viidumäe looduskaitsealal ning Karula rahvuspargis
Seotud dokumentVV 16. juuli 1996. a korraldus nr 670-k Maa riigi omandisse jätmine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse määrus 30. novembrist 1995. a. Nr. 358 Nigula looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN. määrus nr. 497 Looduskaitsealade edasise väljaarendamise kohta
Seotud dokumentPärnu raj. TSN TK otsus nr.26 Looduslikult kaunite kohtade,parkide, Põliste puude, ja rändrahnude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamine
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 277 Matsalu, Nigula, Vaika ja Viidumäe riiklike looduskaitsealade piiride ja põhimääruste kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Nigula looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Nigula looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Nigula looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Nigula looduskaitseala kaitsekorralduskava
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava