Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Muraka looduskaitseala (KLO1000536)Väljad: peida ,kuva
NimiMuraka looduskaitseala
On registriobjektJah
KKR koodKLO1000536
Ala staatusendine kaitsealune
Tüüplooduskaitseala
Maismaa pindala (ha)14025,9
Siseveekogude pindala (ha)32,8
On maksusoodustusJah
Maastiku tüüpsoomaastik
Maastikulised väärtusedsookooslus
IseloomustusMuraka looduskaitseala asub Ida-Virumaal Iisaku, Lüganuse, Mäetaguse ning Tudulinna vallas. Osa Muraka soostikust võeti kaitse alla 1938. aastal Ratva rabareservaadina. 1957. aastal loodi Muraka raba keeluala. Oma praegustes piirides on kaitseala 1997. aastast. Kaitse-eesmärgiks on Eesti ühe suurema loodusmaastikukompleksi — Muraka soostiku — sealsete soode, loodusmetsade ja kaitstavate liikide elupaikade kaitse. Muraka looduskaitseala on elupaigaks mitmetele kaitstavatele loomaliikidele (lendorav, kaljukotkas ja must-toonekurg), samuti kasvab seal I kategooriasse kuuluv taimeliik, lehitu pisikäpp. Oma rikka linnustikuga kuulub Muraka looduskaitseala Eesti väärtuslikemate linnualade hulka. Muraka looduskaitseala on üks rahvusvahelise tähtsusega märgaladest (Ramsari ala). Samuti omab ta piirkonnas suurt veekaitselist tähtsust. Kaitseala pindala on 14058,7 ha.
Kaitse eesmärgi kirjeldusMuraka looduskaitseala kaitse-eesmärk on:
1) kaitsta, säilitada, uurida ning tutvustada Eesti ühte suuremat loodusmaastikukompleksi - Muraka soostikku ja põliseid loodusmetsi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
2) kaitsta liike, mida nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta nimetab I lisas. Nendest liikidest kaks kuuluvad I kaitsekategooria liikide hulka, kassikakk (Bubo bubo), laanerähn (Picoides tridactylus), metsis (Tetrao urogallus), sarvikpütt (Podiceps auritus) ja valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos) kuuluvad II kaitsekategooria liikide hulka ning herilaseviu (Pernis apivorus), händkakk (Strix uralensis), laanepüü (Bonasa bonasia), mudatilder (Tringa glareola), musträhn (Dryocopus martius), punaselg-õgija (Lanius collurio), rüüt (Pluvialis apricaria), roo-loorkull (Circus aeruginosus), sookurg (Grus grus), soo-loorkull (Circus pygargus), teder (Tetrao tetrix), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), välja-loorkull (Circus cyaneus), värbkakk (Glaucidium passerinum) ja öösorr (Caprimulgus europaeus) on III kaitsekategooria liigid;
3) kaitsta elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta nimetab I lisas. Need elupaigatüübid on: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), jõed ja ojad (3260), lamminiidud (6450), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
4) kaitsta nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ II lisas nimetatud liike - harilikku lendoravat (Pteromys volans), kes kuulub ühtlasi I kaitsekategooria liikide hulka, ning männisinelast ehk ebasüsikut (Boros schneideri), väike-punalamesklast (Cucujus cinnaberinus), juus-kiilsirbikut (Dichelyma capillaceum), kaunist kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja soohiilakat (Liparis loeselii), mis on ühtlasi II kaitsekategooria liigid.
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Alliku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Arvila küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kellassaare küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Lõpe küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Metsküla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Mäetaguse küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Oonurme küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Roostoja küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Sälliku küla
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Taga-Roostoja küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lipu küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Tarumaa küla
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Virunurme küla
Pildid: peida ,kuva
Lipu raba Foto: J. Lepiksaar Eesti Loodus 1/1936
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelMuraka EE080
Muraka looduskaitseala 3EE006
Muraka linnuala EE0070172
Muraka loodusala EE0070103
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksFicedula parva (väike-kärbsenäpp)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Glaucidium passerinum (värbkakk)
Circus pygargus (soo-loorkull)
Tringa glareola (mudatilder)
Liparis loeselii (soohiilakas)
Lyrurus tetrix (teder)
Circus aeruginosus (roo-loorkull)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Bubo bubo (kassikakk)
Lanius collurio (punaselg-õgija)
Circus cyaneus (välja-loorkull)
Dichelyma capillaceum (juus-kiilsirbik)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Pteromys volans (lendorav)
Aquila chrysaetos (kaljukotkas)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Dryocopus martius (musträhn)
Boros schneideri (männisinelane)
Pernis apivorus (herilaseviu)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Tetrao urogallus (metsis)
Grus grus (sookurg)
Calidris pugnax (tutkas)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Cucujus cinnaberinus (väike-punalamesklane)
Strix uralensis (händkakk)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidMuraka LKA, Arvila skv. (KLO1100168)
Muraka LKA, Leterma skv. (KLO1100173)
Muraka LKA, Härjaoja skv. (KLO1100169)
Muraka LKA, Kaukvere skv. (KLO1100171)
Muraka LKA, Raja soo skv. (KLO1100179)
Muraka LKA, Tarumaa skv. (KLO1100185)
Muraka LKA, Metsaküla pv. (KLO1100175)
Muraka LKA, Roostoja pv. (KLO1100182)
Muraka LKA, Ratvajärvesoo skv. (KLO1100181)
Muraka LKA, Rajasoo pv. (KLO1101310)
Muraka LKA, Arvila pv. (KLO1100167)
Muraka LKA, Heinassaare skv. (KLO1100170)
Muraka LKA, Härjaoja pv. (KLO1101307)
Muraka LKA, Kõrveotsa skv. (KLO1101295)
Muraka LKA, Leterma pv. (KLO1100172)
Muraka LKA, Lipu soo skv. (KLO1101296)
Muraka LKA, Matkasoo skv. (KLO1100174)
Muraka LKA, Ratva raba skv. (KLO1100180)
Muraka LKA, Roostoja skv. (KLO1101300)
Muraka LKA, Ruutu pv. (KLO1100183)
Muraka LKA, Metsküla skv. (KLO1101297)
Muraka LKA, Muraka raba skv. (KLO1100176)
Muraka LKA, Palkmetsa skv. (KLO1100177)
Muraka LKA, Pasti skv. (KLO1100178)
Muraka LKA, Rüütli skv. (KLO1101303)
Muraka LKA, Saarevälja skv. (KLO1100184)
Muraka LKA, Suuressaare skv. (KLO1100166)
Muraka LKA, Taga-Roostoja pv. (KLO1101313)
Muraka LKA, Treieri skv. (KLO1101305)
Muraka LKA, Varessaare skv. (KLO1100165)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 19. jaanuari 2009. a määrus nr 13 «Looduskaitseseaduse» alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku ...
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määruse nr 135 "Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri" SELETUSKIRI
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 9. mai 2007. a määrus nr 135 Muraka looduskaitseala kaitse-eeskiri
Seotud dokument Keskkonnaministri 19. mai 2004. a määrus nr 52 Kaitsealade ja kaitstavate looduse üksikobjektide valitsemise volituste andmine
Seotud dokument Muraka looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine (terviktekst kehtetu)
Seotud dokument VV 11. augusti 1999. a määrus nr 247 Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 1997. a määruse nr 43 "Muraka looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine" muutmine
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 "Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine"
Seotud dokument Keskkonnaministri 17. märtsi 1999. a määrus nr 24 Rahvusparkides ja looduskaitsealadel jahipidamise korraldamise korra kinnitamine
Seotud dokument VV 04. detsembri 1998. a määrus nr 269 Maamaksu korrigeerimine Agusalu, Järvevälja, Kivinõmme, Ontika, Oru pargi, Smolnitsa ja Vaivara maastikukaitsealadel ning Muraka ja Paadenurme looduskaitsealadel
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1997. a. määrus nr. 48 Rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade konventsiooni täitmise riikliku programmi kinnitamine
Seotud dokument Vabariigi Valitsuse 25. veebruari 1997. a määrus nr. 43 Muraka looduskaitseala kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine
Seotud dokumentENSV MN 25. mai 1981 .a. määrus nr.340 Sookaitsealade moodustamise kohta
Seotud dokumentENSV MN Looduskaitse Valitsuse juhataja käskkiri nr 36 Keelualade kaitse korraldamise eeskirjade kinnitamisest
Seotud dokumentENSV MN määrus nr 119 Riikliku maastikuliste, geoloogiliste, botaanilis-zooloogiliste, botaaniliste, ja ornitoloogiliste keelualade ja nende piiride kinnitamisest ENSV T 1959, 20, 107
Seotud dokumentENSV MN määrus 11. juulist 1957. a. nr. 242 Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Muraka looduskaitseala ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2012-2014
Kaitsekorralduskava Muraka looduskaitseala ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2012-2014
Kaitsekorralduskava Muraka LKA ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2017
Kaitsekorralduskava Muraka LKA ja Muraka loodusala püsielupaikade kaitsekorralduskava 2015-2017