Veekogu andmete kuvamine

Veekogu: Ura jõgi VEE1148100Väljad: peida ,kuva
Avalik kasutatavusAvalikult kasutatav
KKR koodVEE1148100
Kood1148100
NimiUra jõgi
On registriobjektJah
Lisainfo¤ Kuulub 'Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse' (RTL 2004, 87, 1362; RT I 09.07.2016 1): Ura jõgi Tõitoja–Häädemeeste maanteest Timmkanali alguseni
¤ Veekogu kuulub kas osaliste lõikudena või tervikuna riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetellu (RTL 2006, 7, 133; RT III, 18.12.2012, 4)
Valgala kirjeldusValgala suuruse info täidetud kõige kaasaegsema ja antud hetkel kõige õigemaks loetud info kohaselt. Osaliselt 2008. ja 2009. aastal maaparandusbüroode poolt üle vaadatud valgala andmed, nende puudumisel on kasutatud 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud valgalade pindalasid.
Lisainfona varasemalt või teistes allikates kasutatud valgalasuuruste andmed:
- 1986. aasta nimestikus - 187 km²
- 1990.ndate lõpus koostatud valgalade kaardikihilt arvutatud - 186 km²
TüüpJõgi
Valgala pindala (km², ametlik)186
Valgala suurusüle 25 km²
Vooluveekogu pikkus lisaharudega (km)58,4
Suubub veekogussePärnu lahe idaosa VEE3445030
Suubumise järk2
Suubumiskoha kaugus põhijõe suudmest (km)9,3
Suubumise tüüpSuubumine merre
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Veekogu kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Lepaküla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Mereküla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Uulu küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Ilvese küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Kõveri küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Laiksaare küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Lanksaare küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Marina küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Ristiküla
Pärnu maakond, Saarde vald, Tali küla
Pärnu maakond, Saarde vald, Tuuliku küla
Seosed: peida ,kuva
Järved, millele on asukohajõeksKõveri turbakarjäär VEE2097310
Suubuvad veekogudRistiküla peakraav VEE1148300
Leina oja VEE1148400
Rae oja VEE1148200
Leppoja VEE1148101
Läbib seisuveekogusid (paisjärved)Grossi järv (Marina järv) VEE2078221
Rae järv VEE2078220
Veekogu kaitsealused alad ja üksikobjektidSookuninga looduskaitseala (KLO1000317)
Uulu rannamännikud; Surju rannametsad (KLO1000283)
Luitemaa looduskaitseala (KLO1000282)
Luitemaa LKA, Kiviniidu skv. (KLO1100995)
Sookuninga LKA, Ruunasoo skv. (KLO1101141)
Sookuninga LKA, Kodaja skv. (KLO1101136)
Sookuninga LKA, Sookuninga pv. (KLO1101144)
Sookuninga LKA, Rakste skv. (KLO1101138)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokument VV 09.detsembri.2021 nr 426 "Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri" kehtestamine
Seotud dokument Keskkonnaministri 01. juuli 2016. a määrus Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» muutmine
Seotud dokument „Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu“ Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2012. a korralduse nr 511 sõnastuses
Seotud dokument VV 8. märtsi 2012. a. korraldus nr. 116 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine»
Seotud dokument " Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu" Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2006. a korraldus nr 1, 19. juuli 2007. a korralduse nr 362 sõnastuses
Seotud dokument Keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määrus nr 73 Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu
Seotud dokument Keskkonnaministri 30. juuli 2002. aasta määrus nr 50 "Riiklike keskkonnaseirejaamade ja -alade määramine"
Seotud dokument"Eesti vooluveekogude ruumiandmete korrastustööd", 2002.
Seotud dokument «Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri reostustundlikkuse järgi» Keskkonnaministri 6. detsembri 1999. a määrus nr 99
Seotud dokument VV 18.juuli 1996.a. määrus nr. 191 Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Seotud dokument Eesti Vabariigi Valitsuse määrus 18. juunist 1993.a. nr. 184 Riigi veekatastri põhimääruse kinnitamise kohta
Seotud dokument"Eesti NSV jõgede, ojade ja kraavide nimestik", 1982. Kinnitatud Eesti NSV Ministrite Nõukogu Presiidiumi Keskkonnakaitse ja Loodusvarade Ratsionaalse Kasutamise Komisjoni 30.03.1982 istungi protokolliga nr 1.