Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Nabala-Tuhala looduskaitseala (KLO1000634)Väljad: peida ,kuva
Maastikulised väärtusedpinnavorm (oos,karst)
Ala staatuskaitsealune
KKR koodKLO1000634
NimiNabala-Tuhala looduskaitseala
On maksusoodustusJah
On registriobjektJah
Maismaa pindala (ha)4621,3
Siseveekogude pindala (ha)7,4
Kaitse eesmärgi kirjeldusKaitseala eesmärk on kaitsta:
1) allikaid, allikalisi alasid ja karstivorme, sealhulgas maa-aluseid jõgesid ja unikaalse Tuhala Nõiakaevuga karstipiirkonna veerežiimi;
2) soo- ja metsaökosüsteemi, elustiku mitmekesisust ning ohustatud ja kaitsealuseid liike;
3) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas. Need on karstijärved ja -järvikud (3180*)3, jõed ja ojad (3260), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), siirde- ja õõtsiksood (7140), allikad ja allikasood (7160), liigirikkad madalsood (7230), plaatlood (8240*), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ning lammi-lodumetsad (91E0*);
4) liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab II lisas, ning nende elupaiku. Need on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), püst-linalehik (Thesium ebracteatum), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja saarmas (Lutra lutra);
5) kaitsealuseid taimeliike kärbesõis (Ophrys insectifera), lõhnav käoraamat (Gymnadenia odoratissima), koldjas selaginell (Selaginella selaginoides), täpiline sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta), Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida) ja kõrge kannike (Viola elatior) ning nende elupaiku;
6) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I lisas, ning nende elupaiku. Need on must-toonekurg (Ciconia nigra), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), kanakull (Accipiter gentilis), laanerähn (Picoides tridactylus), valgeselg-kirjurähn (Dendrocopos leucotos), karvasjalg-kakk (Aegolius funereus), rohunepp (Gallinago media), musträhn (Dryocopus martius), hallpea-rähn (Picus canus), laanepüü (Bonasa bonasia), sookurg (Grus grus), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), händkakk (Strix uralensis), teder (Tetrao tetrix) ja öösorr (Caprimulgus europaeus).
IseloomustusUnikaalne maa-aluste jõegede võrgustik. Tegemist on loodusliku nitraaditundliku alaga ehk avatud karstiga. Kartsialal voolab kaheksa maa-alust jõge, millest kuus avaneb Paekna allikajärves. Salajõgede kohal esinevad orud, nõod, järved, kurisud ja allikad moodustavad huvitava karstimaastiku. Nabala karstialaga on seotud neli suuremat jõge - Keila, Vääna, Pääsküla ja Pirita. Piirkonna suuremad karstialad - Nabala, Kuimetsa, Tuhala - on maa-aluste vooluteedega üksteisega seotud. Toitealaks on Mahtra soostik. Nabala karstiala kuulub Ülemiste järve vesikonda.
Tüüplooduskaitseala
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Kiili vald, Arusta küla
Harju maakond, Kiili vald, Kurevere küla
Harju maakond, Kiili vald, Piissoo küla
Harju maakond, Kiili vald, Sookaera küla
Harju maakond, Kiili vald, Sõmeru küla
Harju maakond, Kose vald, Kata küla
Harju maakond, Kose vald, Tammiku küla
Harju maakond, Kose vald, Tuhala küla
Harju maakond, Saku vald, Kirdalu küla
Harju maakond, Saku vald, Sookaera-Metsanurga küla
Harju maakond, Saku vald, Tagadi küla
Rapla maakond, Kohila vald, Angerja küla
Rapla maakond, Kohila vald, Pahkla küla
Rapla maakond, Kohila vald, Urge küla
Seosed: peida ,kuva
Ala või üksikobjekt asub rahvusvahelise tähtsusega aladelRahaaugu loodusala EE0020319
Tuhala loodusala EE0010101
Tammiku loodusala EE0010105
Kaitsealuse ala või üksikobjekti veekogudNõiakaev (Tuhala Nõiakaev) VEE4101401
Nimi teadmata VEE4503701
Tammemäe allikad VEE4301000
Nimi teadmata VEE4101400
Nõmme allikas VEE4503500
Järve oja VEE1095100
Angerja oja VEE1091700
Tuhala jõgi VEE1091400
Vääna jõgi VEE1094500
Väike-Vainu allikas VEE4301004
Suur-Vainu allikas VEE4301005
Arusta kraav VEE1094510
Möllallikas VEE4301001
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksCypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Thesium ebracteatum (püst-linalehik)
Saussurea alpina (eesti soojumikas)
Lutra lutra (saarmas)
Ophrys insectifera (kärbesõis)
Gymnadenia odoratissima (lõhnav käoraamat)
Selaginella selaginoides (koldjas selaginell)
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta (täpiline sõrmkäpp)
Dactylorhiza russowii (Russowi sõrmkäpp)
Corallorhiza trifida (kõdu-koralljuur)
Viola elatior (kõrge kannike)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Accipiter gentilis (kanakull)
Picoides tridactylus (laanerähn)
Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn)
Aegolius funereus (karvasjalg-kakk)
Gallinago media (rohunepp)
Dryocopus martius (musträhn)
Picus canus (hallpea-rähn)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Grus grus (sookurg)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Strix uralensis (händkakk)
Lyrurus tetrix (teder)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidNabala-Tuhala LKA, Tagadi skv. (KLO1101501)
Nabala-Tuhala LKA, Pahkla skv. (KLO1101502)
Nabala-Tuhala LKA, Heinasoo skv. (KLO1101503)
Nabala-Tuhala LKA, Rahaaugu skv. (KLO1101504)
Nabala-Tuhala LKA, Tammiku skv. (KLO1101505)
Nabala-Tuhala LKA, Sõmeru skv (KLO1101500)
Nabala-Tuhala LKA, Nabala pv. (KLO1101499)
Nabala-Tuhala LKA,Tuhala pv. (KLO1101498)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse 17. novembri 2014. a määruse nr 168 "Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" seletuskiri
Kaitsekorra alus Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2014. a määrus nr 168 "Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri"
Seotud dokument MAAMAKSUSEADUS (terviktekst)
Kaitsekorralduskava: peida ,kuva
Kaitsekorralduskava Kaitstavate soode tegevuskava
Kaitsekorralduskava Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava 2023‒2032
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava
Kaitsekorralduskava Pärandniitude tegevuskava