Ala andmete kuvamine

Kaitsealune ala või üksikobjekt: Kõrvemaa maastikukaitseala (PLO1001210)Väljad: peida ,kuva
NimiKõrvemaa maastikukaitseala
On registriobjektJah
KKR koodPLO1001210
Ala staatusendine kavandatav kaitstav ala
Tüüpmaastikukaitseala, looduspark
Maismaa pindala (ha)20199,3
Siseveekogude pindala (ha)188,4
Kaitse eesmärgi kirjeldusKõrvemaa maastikukaitseala² (edaspidi kaitseala) eesmärk on kaitsta:
1) piirkonnale iseloomulikke maastikke, inimtegevusest vähe mõjutatud metsa- ja sookooslusi, eriilmelisi järvi ja vooluveekogusid, elustiku mitmekesisust, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku ning ala maastikupärandit;
2) elupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv nr 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7-50) nimetab I lisas; need on liiva-alade vähetoitelised järved (3110)³, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), sinihelmikakooslused (6410), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), rabad (7110*), rikutud, kuid taastumisvõimelised rabad (7120), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (7220*), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*) ja lammi-lodumetsad (91E0*);
3) liike, keda nõukogu direktiiv (EMÜ) 92/43 nimetab II lisas; need on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), eesti soojumikas (Saussurea alpina subsp. esthonica) ja tõmmuujur (Graphoderus bilineatus);
4) kaitsealust taimeliiki lehitu pisikäpp (Epipogium aphyllum);
5) liike, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7-25) nimetab I ja II lisas; need on must toonekurg (Ciconia nigra), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), väike-konnakotkas (Aquila pomarina), väikepistrik (Falco columbarius), metsis (Tetrao urogallus), laululuik (Cygnus cygnus), sarvikpütt (Podiceps auritus), laanepüü (Tetrastes bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), musträhn (Dryocopus martius), väike-kärbsenäpp (Ficedula parva), rüüt (Pluvialis apricaria), teder (Tetrao tetrix), mudatilder (Tringa glareola), heletilder (Tringa nebularia), piilpart (Anas crecca), sinikaelpart (Anas platyrhynchos) ja sõtkas (Bucephala clangula);
6) kaitsealust linnuliiki kanakulli (Accipiter gentilis).
Andmed Keskkonnaportaalis:Ava objekti andmed Keskkonnaportaalis
https://keskkonnaportaal.ee/...
Asukoht: peida ,kuva
Ala kohanimiHarju maakond, Anija vald, Aegviidu alev
Harju maakond, Anija vald, Mustjõe küla
Harju maakond, Anija vald, Pikva küla
Harju maakond, Anija vald, Vetla küla
Harju maakond, Anija vald, Voose küla
Harju maakond, Kose vald, Kiruvere küla
Harju maakond, Kose vald, Kõrvenurga küla
Harju maakond, Kose vald, Laane küla
Harju maakond, Kose vald, Vanamõisa küla
Järva maakond, Järva vald, Järva-Madise küla
Järva maakond, Järva vald, Kaalepi küla
Järva maakond, Järva vald, Lehtmetsa küla
Järva maakond, Järva vald, Mõnuvere küla
Järva maakond, Järva vald, Mägede küla
Järva maakond, Järva vald, Vetepere küla
Järva maakond, Paide linn, Allikjärve küla
Järva maakond, Paide linn, Kirisaare küla
Järva maakond, Paide linn, Nurme küla
Järva maakond, Paide linn, Oeti küla
Järva maakond, Paide linn, Puiatu küla
Järva maakond, Paide linn, Purdi küla
Järva maakond, Paide linn, Sõmeru küla
Järva maakond, Paide linn, Võõbu küla
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla
Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kõrveküla küla
Seosed: peida ,kuva
Liigid, mis on kaitse eesmärgiksAquila chrysaetos (kaljukotkas)
Accipiter gentilis (kanakull)
Cypripedium calceolus (kaunis kuldking)
Anas crecca (piilpart)
Dryocopus martius (musträhn)
Epipogium aphyllum (lehitu pisikäpp)
Saxifraga hirculus (kollane kivirik)
Tringa nebularia (heletilder)
Pluvialis apricaria (rüüt)
Ficedula parva (väike-kärbsenäpp)
Anas platyrhynchos (sinikael-part)
Tringa glareola (mudatilder)
Podiceps auritus (sarvikpütt)
Cygnus cygnus (laululuik)
Bucephala clangula (sõtkas)
Clanga pomarina (väike-konnakotkas)
Graphoderus bilineatus (lai-tõmmuujur)
Ciconia nigra (must-toonekurg)
Tetrao urogallus (metsis)
Lyrurus tetrix (teder)
Caprimulgus europaeus (öösorr)
Tetrastes bonasia (laanepüü)
Falco columbarius (väikepistrik)
Pulsatilla patens (palu-karukell)
Saussurea alpina subsp. esthonica (eesti soojumikas)
Alal asuvad kaitsealused alad või üksikobjektidKõrvemaa maastikukaitseala, Jänijõe sihtkaitsevöönd (PLO2002025)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Seli sihtkaitsevöönd (PLO2002037)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Kõrvemaa piiranguvöönd (PLO2002026)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Iiripilli sihtkaitsevöönd (PLO2002028)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Jäneda sihtkaitsevöönd (PLO2002031)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Jaaniveski sihtkaitsevöönd (PLO2002033)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Aegviidu sihtkaitsevöönd (PLO2002035)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Kodru sihtkaitsevöönd (PLO2002027)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Põhjaku sihtkaitsevöönd (PLO2002029)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Tarvasjõe sihtkaitsevöönd (PLO2002030)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Kakerdaja sihtkaitsevöönd (PLO2002032)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Kilingi sihtkaitsevöönd (PLO2002034)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Liivoja sihtkaitsevöönd (PLO2002036)
Kõrvemaa maastikukaitseala, Kautla sihtkaitsevöönd (PLO2002038)
Dokumendid: peida ,kuva
Seotud dokumentKõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja ekspertiis
Seotud dokumentKeskkonnaministri 13. juuni 2019. a käskkiri nr 1-2/19/433 "Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetluse algatamine"
Seotud dokumentVabariigi Valitsuse määruse "Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu ja seletuskiri
Seotud dokumentEttepanek Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmiseks